27 Kasım 2014
DIŞ TĐCARET TALEPLERĐ
Firma talepleri eski tarihten yeni tarihe doğru sıralanmaktadır.
Firma Adı
BIGAFLOR
Đlgili Kişi
Marouane OUAHADA
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
Route de Somaa km 4 BP 39 8060 Beni Khiar
+ 216 72 228 244
+ 216 72 228 488
Ürün /Talep
POLĐETĐLEN DEPO (1000 L / GIDA)
Talep Tarihi
02.01.2014
Firma Adı
TMCI
Đlgili Kişi
Hamdi ELLOUMI
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
8 rue Ibn Arfa El Menzah 8 Ariana 2037
+ 216 25 855 025
+ 216 71 703 218
Ürün /Talep
KARTON, KAĞIT ve ETĐKET
Talep Tarihi
03.01.2014
Firma Adı
Groupe Bichiou
Đlgili Kişi
Fathi BICHIOU
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
+ 216 72 310 233 / 72 310 476
+ 216 72 311 285
Ürün /Talep
ZEYTĐNYAĞI ŞĐŞELEME HATTI, PET ŞĐŞE ve
KOKULU SABUN
Talep Tarihi
24.12.2013
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Firma Adı
SOMAB SARL
Đlgili Kişi
Chaker BICHIOU
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
Av. Fayçal Ibn Abdelaziz 8050 Hammamet
+ 216 72 261 664 / 98 332 561
+ 216 72 261 694
Ürün /Talep
[email protected] / [email protected]
ALÜMĐNYUM PROFĐL ve CAM ĐŞLEME MAKĐNELERĐ
ALIMI ve ĐŞBĐRLĐĞĐ TALEBĐ
Talep Tarihi
25.12.2013
Firma Adı
KURULUŞ AŞAMASINDA
Đlgili Kişi
Mohamed BEN HMIDA
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
+ 216 24 638 225
-
Ürün /Talep
KEK ÜRETĐM HATTI
Talep Tarihi
10.01.2014
Firma Adı
AQUA-TONG
Đlgili Kişi
Fatma BCHIR
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
14 Rue Ahmed Rami (Par Alain Savary) Tunis
+ 216 71 280 447 / 71 842 155
+ 216 71 791 876
Ürün /Talep
EVA / LDPE TEKPARMAK ARASI TERLĐK
Talep Tarihi
11.01.2014
[email protected]
[email protected]
Firma Adı
Mat2
Đlgili Kişi
Ali FEKI
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
Z.I. La Poudrière 2 3002 SFAX
+ 216 74 215 769 / 98 427 933
+ 216 74 215 700
Ürün /Talep
BAY/BAYAN ÇOÇUK SPOR AYAKKABILARI
Talep Tarihi
17.01.2014
Firma Adı
NOVAMAC
Đlgili Kişi
Hatem REKIK
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
Rue Salah Ben Youssef Khniss 5011 Monastir
+ 216 73 535 519 / 513
+ 216 73 535 400 / 502
Ürün /Talep
A4 KAĞIT ve KARTON AMBALAJ
Talep Tarihi
17.01.2014
Firma Adı
Đlgili Kişi
[email protected]
[email protected]
ITIC – ITERNATIONAL TECHNOLOGY INFORMATION &
COMMUNICATION
SASSI JERJIR
Adres
Telefon
Faks
11, RUE IMAM EL BAKRI – 1073 - TUNIS
+ 216 70 853 832 / 71 234 241
E-Mail
[email protected] / www.ginformatique.com
Ürün /Talep
Talep Tarihi
X - RAY TARAYICI ÜRETĐCĐLERĐ (HAVAALANLARINDA
KULLANILMAK ÜZERE)
21.01.2014
Firma Adı
SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
Đlgili Kişi
NAFAA BEL HAJ YAHIA
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
Ürün /Talep
Talep Tarihi
BOULEVARD DE LA TERRE –CENTRE URBAIN NORD -1082 TUNIS
+ 216 71 18 93 91
+ 216 71 94 72 27
[email protected]
TENEKE AMBALAJ KAPAKLARI (TENEKE ĐÇECEK KUTULARI ĐÇĐN)
23.01.2014
Firma Adı
EL MADINA TRADING COMPANY
Đlgili Kişi
NEILA SOUID TRABELSI
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
Ürün /Talep
Talep Tarihi
ZONE INDUSTRIELLE OUED CHAABOUNI SFAX
+ 216 29 24 61 01 - + 216 74 46 38 93
+ 216 74 46 38 93
[email protected]
GIDA HAMMADDELERĐ: GLĐKOZ ŞURUBU, NĐŞASTA VS.
23.01.2014
Firma Adı
COMELEC
Đlgili Kişi
Mohamed LAKHAL
22 rue 8600, Z.I. La Charguia I – Esc A Bur 202 – 2035
Tunis Carthage
+ 216 92 033 101
-
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
JENERATÖR GRUBU
Talep Tarihi
28.01.2014
Firma Adı
Autrement
Đlgili Kişi
Anis ZOUARI
Adres
Telefon
Faks
81, rue Aziza Othmana Sfax 3000
+ 216 74 408 429 / 27 272 121
-
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
ASANSÖR
Talep Tarihi
23.01.2014
Firma Adı
GECOS
Đlgili Kişi
Mounir TURKI
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
12 Rue Tabrize, B4, 2037 Ennassr 1, Ariana
+ 216 70 820 100
+ 216 70 820 093
[email protected]
Ürün /Talep
-
KONVEYÖR BANT SĐSTEMLERĐ
ELEKTRĐK MOTORU / REDÜKTÖR
PLASTĐK PALET
Talep Tarihi
03.02.2014
Firma Adı
MAYA PLUS
Đlgili Kişi
Rachida JEBNOUN
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
12 Rue 8604 la charguia I 2035 Tunis
+ 216 71 809 837
[email protected]
- 25-70 ML ŞEFFAF PET ŞĐŞE ALIMI
Ürün /Talep
- SABUN ÜRETĐM MAKĐNESĐ (GÜNLÜK 5000 ADET)
Talep Tarihi
05.02.2014
Firma Adı
MAYA PLUS
Đlgili Kişi
Rachida JEBNOUN
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
12 Rue 8604 la charguia I 2035 Tunis
+ 216 71 809 837
[email protected]
Ürün /Talep
FABRĐKA KURMAK ĐÇĐN ORTAK ARANMAKTADIR :
BUKLET ÜRÜNLERĐ ÜRETĐMĐ
Talep Tarihi
05.02.2014
Firma Adı
MAYA PLUS
Đlgili Kişi
Rachida JEBNOUN
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
12 Rue 8604 la charguia I 2035 Tunis
+ 216 71 809 837
[email protected]
Ürün /Talep
BUKLET ÜRÜNLERĐ TUNUS TEMSĐLCĐLĐĞĐ
Talep Tarihi
05.02.2014
Firma Adı
MAYA PLUS
Đlgili Kişi
Rachida JEBNOUN
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
12 Rue 8604 la charguia I 2035 Tunis
+ 216 71 809 837
[email protected]
Ürün /Talep
PET ŞĐŞE ÜRETĐM MAKĐNESĐ
Talep Tarihi
05.02.2014
Firma Adı
Etre & Bien
Đlgili Kişi
Rachida JEBNOUN
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
12 Rue 8604 la charguia I 2035 Tunis
+ 216 71 809 837
[email protected]
Ürün /Talep
EV TEKSTĐL ÜRÜNLERĐ (+ SÜNGER) TUNUS
TEMSĐLCĐLĐĞĐ
Talep Tarihi
05.02.2014
Firma Adı
COPHARMAX SARL
Đlgili Kişi
Mohamed BIBI
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
58, Rue Ech-Chem 1002 Tuni Belédère
+ 216 70 733 880 / 94 226 026
+ 216 70 735 960
[email protected]
Ürün /Talep
ÇOÇUK BEZĐ ÜRETĐM HATTI
Talep Tarihi
10.02.2014
Firma Adı
EAGLE OLIVE OIL & FRUITEX
Đlgili Kişi
Hella HAMMAMI
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
12 Rue 8604 la charguia I 2035 Tunis
+ 216 71 967 800 / 58 467 820
[email protected]
ORTAKLIK TALEBĐ:
Ürün /Talep
YERFISTIĞI EZMESĐ ve KURU YEMĐŞ ÜRETĐMĐ
Talep Tarihi
13.02.2014
Firma Adı
Société Industrielle Tunisienne – KURULUŞ AŞAMASINDA
Đlgili Kişi
Abdennadher BASSEM
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
+ 216 74 230 980 / 28 311 211 (GSM)
+ 216 74 236 330
[email protected]
Ürün /Talep
ORTAK/YATIRIMCI ARANMAKTADIR: SANAYĐ
VEYA GERĐ DÖNÜŞÜM PROJESĐ
Talep Tarihi
13.02.2014
Firma Adı
BNF
Đlgili Kişi
Jemaa OUSSAIFI
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
+ 216 22 251 385
+ 216 71 440 299
[email protected] / [email protected]
Ürün /Talep
RADES ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐNDE KĐRALIK
BĐNALI ARSA (2000m²) http://localrades.wix.com/a-louerzi-rades
Talep Tarihi
13.02.2014
Firma Adı
-
Đlgili Kişi
Mohamed CHAFIE
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
+ 216 97 910 660
[email protected]
Ürün /Talep
SĐLĐNDĐRĐK PARABOLĐK GÜNEŞ TOPLAYICISI
Talep Tarihi
17.02.2014
Firma Adı
CLASSE-EXPORT
Đlgili Kişi
Imen HANNACHI
Adres
Centre Urbain Nord- Imm. Etoile du Nord-App.B 9-1082
Tunis
Telefon
Faks
E-Mail
+ 216 71 948 033 / 27 772 650
+ 216 71 948 077
[email protected]
Ürün /Talep
ÇEVRE MÜHENDĐSLĐK ve DANIŞMANLIK
FĐRMALARI
Talep Tarihi
19.02.2014
Firma Adı
Tunis Trading
Đlgili Kişi
FARHAT
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
Rue Malarin Les Berges du Lac Tunis
+ 216 71 965 105
+ 216 71 965 105
[email protected]
Ürün /Talep
PORTLAND ÇĐMENTOSU
Talep Tarihi
20.02.2014
Firma Adı
KASSION TRADING
Đlgili Kişi
Imen MABROUK
Adres
C1, Résidence El Saraya, Rue du Lac Huron Les Berges du
Lac 1053
Telefon
Faks
E-Mail
+ 216 71 655 402
[email protected]
Ürün /Talep
KAĞIT BARDAK MAKĐNELERĐ
Talep Tarihi
20.02.2014
Firma Adı
K2I
Đlgili Kişi
Ismail KIDAR
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
+ 216 71 237 848 / 52 000 469
+ 216 71 236 206
[email protected]
Ürün /Talep
POMPA YEDEK PARÇALARI, KONVEYÖR
BANTLARI, TĐTREŞĐMLĐ ELEKLER ve FĐLTRE BEZĐ
Talep Tarihi
24.02.2014
Firma Adı
BF DECO
Đlgili Kişi
Mahmoud BEN FADHL
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
+ 216 23 494 909
+ 216 71 316 999
[email protected]
Ürün /Talep
ĐŞBĐRLĐĞĐ TALEBĐ: DEKORASYON ve ĐÇ TASARIM
Talep Tarihi
25.02.2014
Firma Adı
IFRISOL www.ifrisol.com
Đlgili Kişi
Nadia CHATTI
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
+ 216 73 381 853 / 29 588 003
+ 216 73 381 854
[email protected]
Ürün /Talep
FOTOVOLTAĐK ÜRÜNLER
Talep Tarihi
25.02.2014
Firma Adı
NAVY PLANET
Đlgili Kişi
Mourad GHATTAS
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
97, Av de la Liberté 1002 Tunis Belvédère
+ 216 71 848 707 / 99 308 061
+ 216 71 848 811
[email protected]
Ürün /Talep
ĐŞBĐRLĐĞĐ TALEBĐ: HAVACILIK ve DENĐZCĐLĐK
EKĐPMANLARI ve YEDEK PARÇALARI, ASKERĐ
EKĐPMANLAR
Talep Tarihi
27.02.2014
Firma Adı
Globat Trade SARL
Đlgili Kişi
Welid HAMMOUDA
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
70 rue, 18 janvier Tunis
+ 216 23 035 810 / 97 472 818
[email protected]
Ürün /Talep
POLĐETĐLEN GRANÜL
Talep Tarihi
03.03.2014
Firma Adı
PHENIX SYSTEM
Đlgili Kişi
Adnene DAASSI
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
+ 216 28 200 709 / 98 598 352
[email protected]
Ürün /Talep
ELEKTRONĐK GÜVENLĐK SĐSTEMLERĐ
Talep Tarihi
03.03.2014
Firma Adı
Société El KHIR
Đlgili Kişi
Mohamed Naceur AYARI
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
64 rue Mongi Slim 1006 Tunis
+ 216 71 567 480 / 98 508 347
+ 216 71 567 480
[email protected]
Ürün /Talep
- PVC ZEMĐN KAPLAMA
- DÖŞEMELĐK SUNĐ DERĐ
Talep Tarihi
03.03.2014
Firma Adı
SINTECH SOLAIRE
Đlgili Kişi
Hedi AOURIRI
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
9, Rue Beyrouth – Ain Zaghouan – 2046 La Marsa
+ 216 70 736 524 / 70 737 726
+ 216 70 737 725
[email protected]
Ürün /Talep
FOTOVOLTAĐK PANELLER
Talep Tarihi
04.03.2014
Firma Adı
WORKWEAR
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Maher BEN TILI
Rue Châambi Immeuble Bargou 1 App 7 El Menzah 1 Tunis
1004
+ 216 71 233 851
+ 216 71 753 614
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
ĐŞBĐRLĐĞĐ TALEBĐ: ĐŞ ELBĐSELERĐ
04.03.2014
Firma Adı
KURULUŞ AŞAMASINDA
Đlgili Kişi
Ahmed MIDANI
BP 130 ARIANA 2080
Adres
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
- KAHVE KAVURMA MAKĐNESĐ
- KAĞIT BARDAK MAKĐNESĐ
- ŞEKER PAKETLEME MAKĐNESĐ (5gr)
Talep Tarihi
04.03.2014
Firma Adı
MEUBLATEX INDUSTRIES
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Wassila ZARDI
Route de Tunis 4011 Hammam Sousse
+ 216 73 308 777
+ 216 73 246 524
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
MOBĐLYA ALIMI
19.03.2014
Firma Adı
KURULUŞ AŞAMASINDA
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Faysal BENZID
Rue El Wakil Sadok Bel Haj El Jem 5160 Mahdia
+ 216 98 427 215 / 97 711 591 / 23 222 295
-
E-Mail
[email protected]
Adres
Adres
Talep Tarihi
EV TEKSTĐLĐ (BORNOZ, HAVLU, YATAK
ÖRTÜLERĐ...)
21.03.2014
Firma Adı
FAHIMA PRODUCTS
Đlgili Kişi
Fathi BARKIA
Monastir
+ 216 20 932 921 / 29 510 427
+ 216 73 530 174
[email protected]
ĐŞBĐRLĐĞĐ / ORTAKLIK TALEBI :
Ürün /Talep
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
Ürün /Talep
Talep Tarihi
-
TESĐSAT BAĞLANTI ELEMANLARI ÜRETĐMĐ
HAYVAN YEMĐ ÜRETĐMĐ
21.03.2014
Firma Adı
KURULUŞ AŞAMASINDA
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Sami Dhiab
App. No 5 Imm. El Kods, Ave. De l’Indépendance –
Fouchana – 2082
+ 216 22 595567
-
E-Mail
[email protected]
Adres
Talep Tarihi
ĐŞBĐRLĐĞĐ/ORTAKLIK TALEBĐ: ENDÜSTRĐYEL
ĐLETĐŞĐM SĐSTEMLERĐ
24.03.2014
Firma Adı
GECOS
Đlgili Kişi
Talep Tarihi
Mounir TURKI
12 Rue Tabrize, B4, 2037 Ennassr 1, Ariana
+ 216 70 820 100
+ 216 70 820 093
[email protected]
HAVAALANI BAGAJ ARABALARI
25.03.2014
Firma Adı
POULINA GROUP
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Mohamed SAID
+ 216 71 454 545
+ 216 71 454 877
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
ĐZOLASYON MALZEMELERĐ (MEMBRAN)
27.03.2014
Ürün /Talep
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
Ürün /Talep
Adres
Talep Tarihi
Firma Adı
LADS/LECOINVERT
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Badis GUIGA
+ 216 72 283 173
+ 216 72 280 065
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
ZĐNCĐR (GEMĐ/MARĐNA) ALIMI
01.04.2014
Firma Adı
SEVAC SERAMIC
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Kaouther BEN SALAH
128 Av. Japon MONTPLAISIR
+ 216 71 906 604
+ 216 71 906 369
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
SIHHI TESĐSAT MALZEMELERĐ ve BORULARI
02.04.2014
Firma Adı
CONTUBA
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Rachid
36, Route de Naasen Mourouj 4
+ 216 71 308 001 / 29 520 835
+ 216 71 398 977
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
SIHHI TESĐSAT ve ÇELĐK KAPI
03.04.2014
Adres
Adres
Adres
Talep Tarihi
Firma Adı
SIF.PMF
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Ahmed BACHTA
8 rue 62110 Cité Essedik Omrane Sup 2042 Tunis
+ 216 71 922 861 / 98 689 594
-
E-Mail
[email protected]
Adres
Talep Tarihi
ĐŞBĐRLĐĞĐ/ORTAKLIK TALEBĐ: DUVARA MONTE
EDĐLEN METAL ÇÖP KUTUSU ĐMALATI
08.04.2014
Firma Adı
COMED
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
FOUED
Sousse
+ 216 73 285 557 / 94 983 936
+ 216 73 285 511
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
%100 PAMUK T-SHIRT (BEYAZ)
10.04.2014
Firma Adı
Nesspharma
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Meriem JOMNI
16 rue 8608 Charguia 1 2035 – Tunis
+ 216 71 805 901 / 29 199 129
+ 216 71 805 902
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
MUAYENE MASA ÖRTÜLERĐ
11.04.2014
Ürün /Talep
Adres
Adres
Talep Tarihi
Firma Adı
CLASSE EXPORT
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Amira CHERIF
Centre Urbain Nord – IMM Etoile du Nord – AppB 9-1082Tunis
+ 216 71 948 033
+ 216 71 948 077
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
DONDURULMUŞ ve KONSERVE SEBZE ve MEYVE
07.04.2014
Firma Adı
Café El Mahersi
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Aymen MABROUK
Rue Aziza Othmena 8000 Nabeul
+ 216 72 272 793
+ 216 72 220 101
E-Mail
[email protected]
Adres
Adres
Talep Tarihi
KAPSÜL KAYVE, KAHVE ÇEKĐRDEĞĐ, KAHVE
MAKĐNESĐ, STĐCK TOZ ŞEKER PAKETLEME
MAKĐNESĐ
11.04.2014
Firma Adı
STE LYS
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Aymen BOUZEKRI
43 Rue El Jazira, 1000 Tunis
+ 216 71 323 516
-
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Adres
Ürün /Talep
Talep Tarihi
KAĞIT BARDAK ĐMALATINDA KULLANILAN HAM
MADDE ALIMI
16.04.2014
Firma Adı
POLYMERES
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Khaled JAOUABI
Zone. Industrielle Nefissa Bouhjba Jebel Ouest. 1111
Zaghouan
+ 216 72 640 622 / 28 414 194
+ 216 72 640 398
E-Mail
[email protected]
Adres
Talep Tarihi
POLĐPROPĐLEN, POLYAMĐD (6 ve 66), REÇĐNE ve
PLASTĐK PARÇA ÜRETĐMĐNDE KULLANILAN DĐĞER
KATKI MADDELERĐ (TI02)
22.04.2014
Firma Adı
GI2P
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Mohamed CHATTI
Z.I. Soliman
+ 216 72 333 645 / 72 333 647
+ 216 72 333 648
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Adres
Talep Tarihi
ELEKTROSTATĐK ÇĐNKOLAMA ve KROMLAMA
HATTI
23.04.2014
Firma Adı
Classe Export
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Imen HANNACHI
Centre Urbain Nord – Imm. Etoile du Nord – AppB – 9 –
1082 Tunis
+ 216 71 948 033 / 27 772 650
+ 216 71 948 077
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
GAZ TÜPÜ (12L ve 6L) ÜRETĐCĐLERĐ
24.04.2014
Ürün /Talep
Adres
Talep Tarihi
Firma Adı
Master Food Tunisia
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Walid GAHBICHE
+ 216 53 306 806
-
E-Mail
[email protected]
Adres
- KORNĐŞON TURŞUSU
Ürün /Talep
- DOĞRANMIŞ BĐBER TURŞUSU
Talep Tarihi
- PĐCKLE CHĐP DĐLL
28.04.2014
Firma Adı
MAC AGENCY
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Aymen GHARBI
Rue des Olives, Les Jardins de L’Aouina 2045 Tunis
+ 216 98 559 861 / 22 439 300 / 71 758 251
+ 216 71 758 251
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
ORTAKLIK/ĐŞBĐRLĐĞĐ TALEBĐ: REKLAM AJANSI
29.04.2014
Firma Adı
C.I..T.T
Đlgili Kişi
Mnawar MABROUK
04 Rue Hassouna Mourali 1001 Tunis
+ 216 71 252 951 / 22 973 849
+ 216 71 252 951
[email protected]
SPOR AYAKKABI
29.04.2014
Adres
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
Ürün /Talep
Talep Tarihi
Firma Adı
NANOTECH TUNISIA
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Montasser DJEMAI
Cité Belvédère, Imb Palmier 3 Apt 17, 8ème Etg 2091
Menzah 6 Tunis
+ 216 71 230 259 / 21 725 039
-
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
ASANSÖR ĐMALATI
03.05.2014
Firma Adı
MILK
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Badr CHEBBI
Tunis
+ 216 20 609 717
-
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
SÜT TOZU MAKĐNESĐ
05.05.2014
Firma Adı
NANOTECH TUNISIA
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Montasser DJEMAI
Cité Belvédère, Imb Palmier 3 Apt 17, 8ème Etg 2091
Menzah 6 Tunis
+ 216 71 230 259 / 21 725 039
-
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
ASANSÖR ĐMALATI
03.05.2014
Adres
Adres
Adres
Talep Tarihi
Firma Adı
MILK
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Badr CHEBBI
Tunis
+ 216 20 609 717
-
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
SÜT TOZU MAKĐNESĐ
05.05.2014
Firma Adı
DOUIK
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Leila BOULARES
12 Rue Annaba Z.I Ben Arous
+ 216 71 389 727 / 71 389 726 / 50 515 422
+ 216 71 383 073
E-Mail
[email protected]
Adres
Adres
Talep Tarihi
OFSET KAĞITLAR, KUŞE KAĞITLAR, OFĐS
KAĞITLARI, DOSYA KAĞITLARI ve KAĞIT KESME
MAKĐNESĐ
06.05.2014
Firma Adı
FOUSSANA S.A. (KURULUŞ AŞAMASINDA)
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Dhouha RACHDI
+ 216 71 960 515
+ 216 71 960 541
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
GIDA ĐŞLEME MAKĐNALARI
06.05.2014
Ürün /Talep
Adres
Talep Tarihi
Firma Adı
POULINA GROUP HOLDING
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Mohamed SAID
+ 216 71 454 545 / 20 669 201
+ 216 71 454 877
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
GIDA AMBALAJLARI (KARTON/PLASTĐK)
10.05.2014
Firma Adı
SUDISTRIMAT
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Moncef KAMOUN
Av. Sadok Guermazi Im Bouhlel Ceinture No 5
+ 216 74 240 440 / 98 419 722
+ 216 74 240 441
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
OTEL, MAĞAZA, KAFE ve RESTORAN EKĐPMANLARI
12.05.2014
Firma Adı
-
Đlgili Kişi
Habib RIDENE
BOUFĐCHA ENFĐDHA
+ 216 22 526 234
Adres
Adres
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
Ürün /Talep
Talep Tarihi
[email protected]
KĐRALIK FABRĐKA: ENFĐDHA ORGANĐZE SANAYĐ
BÖLGESĐNDE ÜRETĐM YAPMAYA UYGUN KĐRALIK
FABRĐKA (1500 m2 kapalı olmak üzere toplam 7500 m2)
12.05.2014
Firma Adı
ESM
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Hichem SELLAMI
Route de Gabes KM 1,5 SFAX
+ 216 74 467 148
+ 216 74 467 218
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
HASTANE MOBĐLYALARI, MAĞAZA EKĐPMANLARI
12.05.2014
Firma Adı
STARPLAST
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Taoufik MESSAOUDI
Km 20 Kettana 6034 Gabes
+ 216 75 238 068 / 98 515 011
+ 216 75 351 220
E-Mail
[email protected]
Adres
Adres
Talep Tarihi
PET AMBALAJ MAKĐNELERĐ, TEMĐZLĐK ÜRÜNLERĐ
ve KOZMETĐK ÜRÜNLERĐ
15.05.2014
Firma Adı
KURULUŞ AŞAMASINDA
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Mouhidin TLILI
5 rue Sidi Said Sousse
+ 216 98 369 720
-
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Adres
Ürün /Talep
Talep Tarihi
ORTAKLIK TALEBĐ: MADEN SUYU FABRĐKASI
(TELEBTE - KASSERINE)
15.05.2014
Firma Adı
DOUIK
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Leila BOULARES
12 Rue Annaba Z.I Ben Arous
+ 216 71 389 727 / 71 389 726 / 50 515 422
+ 216 71 383 073
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
KIRTASĐYE MALZEMELERĐ
15.05.2014
Firma Adı
MBS
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Hedi BEN AMOR
Z.I. Soukra La Marsa
+ 216 71 731 634 / 25 328 009
+ 216 71 731 634
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
REŞO (CHAFING DISH) YAKITI
18.05.2014
Firma Adı
SAM
Đlgili Kişi
Souhail BEN HMIDA
Adres
Telefon
Faks
Av. de Mauritanie 4100 Medenine
+ 216 75 630 639 / 98 433 150
+ 216 75 630 639
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
GIDA SEKTÖRÜ
22.05.2014
Adres
Adres
Talep Tarihi
Firma Adı
KURULUŞ AŞAMASINDA
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Belhassen MOHAMED
B.P. No 19 1019 Tunis Bab Bnet
+ 216 71 575 152 / 98 302 217
+ 216 71 575 152
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
ARAÇ PASPASI ve BRANDASI
06.06.2014
Firma Adı
MUSTANG CONSULTING
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Jean Claude ROUE
+ 216 27 122 124
-
E-Mail
[email protected]
Adres
Adres
Talep Tarihi
ORTAKLIK/ĐŞBĐRLĐĞĐ TALEBĐ: ZEYTĐNYAĞI
SEKTÖRÜ
14.06.2014
Firma Adı
CHAIBI GROUP
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Anis CHTOUROU
+ 216 29 040 430
+ 216 71 813 542
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
MERMER ĐŞLEME MAKĐNELERĐ
20.06.2014
Ürün /Talep
Adres
Talep Tarihi
Firma Adı
FRIGOMEN
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Zied MERZOUKĐ
Bd. Y. Arafat, Imm Jaayem A20 TN-4051 Sahloul
+ 216 98 419 329
-
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
ENDÜSTRĐYEL SOĞUTMA EKĐPMANLARI
03.07.2014
Firma Adı
KURULUŞ AŞAMASINDA
Đlgili Kişi
Oussama SNENE
Adres
Telefon
Faks
Mahdia
+ 33 6 99 34 52 60
-
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
ZEYTĐN KARASUYU ARITMA
03.07.2014
Firma Adı
Société Lait et Services Agricoles – SLSA
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Mustafa CHIHAOUI
Ariana
+ 216 27 502 560
-
E-Mail
[email protected]
Adres
Adres
Ürün /Talep
Talep Tarihi
ORTAKLIK TALEBĐ: ŞĐRKET HĐSSE SATIŞI (%50 – 2
milyon dinar) – SÜT TOPLAMA SEKTÖRÜ
08.07.2014
Firma Adı
YAZ PRODUCTION
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Yazid TURKI
Rés. El Ksour, Rue Ariana El Wouroud Ennasr 2 Tunis 2037
+ 216 70 826 200
+ 216 70 826 666
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
PREFABRĐK KONUT
14.07.2014
Firma Adı
ASSOCIATION TAAROF (kültür derneği)
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Kamel ARFAOUI
34 rue Youssef Rouissi Borj Louzir Ariana
+ 216 71 691 134
+ 216 70 696 282
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
RADYO YAYIN EKĐPMANLARI
18.07.2014
Firma Adı
Cabinet Conseils Turki & Bailly
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Jean-Louis BAILLY
5 rue Dabdaba Kasbah Tunis
+ 216 21 857 688
-
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
SATILIK TAŞ OCAĞI (1630 DÖNÜM)
22.07.2014
Adres
Adres
Adres
Talep Tarihi
Firma Adı
BmK
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Khaled BEN MLOUKA
41 Av. Ibn Khaldoun Ariana
+ 216 24 388 600
-
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
BAYAN GĐYĐM ve AYAKKABI
15.08.2014
Firma Adı
KURULUŞ AŞAMASINDA
Đlgili Kişi
Hassane ABASSI
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
Hajeb el ayoun Kairouan
+ 216 77 371 533
-
Adres
[email protected]
Ürün /Talep
YATIRIM TALEBĐ : HEJEB EL AYOUN ORGANĐZE
SANAYĐ BÖLGESĐ’NDE 700m2 KAPALI OLMAK
ÜZERE TOPLAM 1000m2 ALAN TAHSĐS
EDĐLMEKTEDĐR
Talep Tarihi
20.08.2014
Firma Adı
Société Diamant Electro
Đlgili Kişi
Lotfi KEKLI
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
Rue 7 Novembre Fouchana 2082 Ben Arous
+ 216 71 403 532 / 21 510 260
+ 216 71 403 532
Ürün /Talep
YAĞLI RADYATÖR ve ELEKTRĐKLĐ ISITICI
Talep Tarihi
21.08.2014
[email protected]
Firma Adı
KURULUŞ AŞAMASINDA
Đlgili Kişi
Najmeddine GHARBI
Adres
-
Telefon
Faks
+ 216 78 280 166 / 98 401 256
+ 216 78 280 005
E-Mail
Ürün /Talep
Talep Tarihi
[email protected]
KAĞIT BARDAK MAKĐNELERĐ
Firma Adı
Société Diamant Electro
Đlgili Kişi
Lotfi KEKLI
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
Rue 7 Novembre Fouchana 2082 Ben Arous
+ 216 71 403 532 / 21 510 260
+ 216 71 403 532
13.08.2014
[email protected]
Ürün /Talep
OTOMATĐK ve YARI OTOMATĐK ÇAMAŞIR
MAKĐNELERĐ, BUZDOLAPLARI, DERĐN
DONDURUCULAR ve MĐNĐ BUZDOLAPLARI
Talep Tarihi
01.09.2014
Firma Adı
DOUIK
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Leila BOULARES
12 Rue Annaba Z.I Ben Arous
+ 216 71 389 727 / 71 389 726 / 50 515 422
+ 216 71 383 073
E-Mail
[email protected]
Adres
Ürün /Talep
Talep Tarihi
OFĐS MALZEMELERĐ, KURŞUN, TÜKENMEZ ve
KEÇELĐ KALEMLER ve BEYAZ YAZI TAHTALARI
01.09.2014
Firma Adı
KURULUŞ AŞAMASINDA
Đlgili Kişi
Sami ABID
+ 216 70 563 813 / 98 377 819 / 22 557 329
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
[email protected]
Talep Tarihi
ORTAKLIK/ĐŞBĐRLĐĞĐ TALEBĐ : CAM ve MERMER
ÜZERĐNE PATENTLĐ ÜÇ BOYUTLU GRAVÜR
MAKĐNESĐ (KUM PÜSKÜRTMELĐ)
05.09.2014
Firma Adı
PROFINANCE
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Hamadi ADHAR
11, Rue Abderrahmen AZZEM, Montplaisir 1073 Tunis
+ 216 71 905 234 / 97 425 462
-
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Adres
Talep Tarihi
ORTAKLIK/ĐŞBĐRLĐĞĐ TALEBĐ : FĐNANSAL
YAZILIM SEKTÖRÜ www.pro-finance.biz
05.09.2014
Firma Adı
Sté BOUCHADDAKH
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Sami BOUCHADDAKH
29, Rue Oum Kalthoum – 1001 Tunis
+ 216 71 330 366
+ 216 71 331 347
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
DĐZEL MOTOPOMP ALIMI (saate 250 m3)
08.09.2014
Ürün /Talep
Adres
Talep Tarihi
Firma Adı
SLDA
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Sirin ELLEUCH
10 av ABDERRAHMEN IBN AZZAM RESIDENCE
WIKEK 1073 TUNIS
+ 216 71 904 065
+ 216 71 904 063
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
PESTĐSĐT, HERBĐSĐT ve FUNGĐSĐT
08.09.2014
Firma Adı
Comptoir de Quincaillerie du Nord
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Adel HATIRA
Rue 8603 No. 33 Charguia 1 Tunis
+ 216 71 771 200 / 25 252 326
+ 216 71 771 201
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
Talep Tarihi
MAKĐNE (MACHINE TOOLS) ALIMI
11.09.2014
Firma Adı
POLYMERES
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Khaled JAOUABI
+ 216 72 640 622 / 28 414 194
+ 216 72 640 398
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
PLASTĐK HAMMADDE (TOZ) KARIŞTIRICI MĐKSER
11.09.2014
Adres
Adres
Adres
Talep Tarihi
Firma Adı
SOSAMCO
Đlgili Kişi
Telefon
Faks
Sabeur MILED
146 Jadida Magharibia Nabeul 8000
+ 216 72 286 404
+ 216 72 287 079
E-Mail
[email protected]
Adres
Talep Tarihi
ÇEŞĐTLĐ OTEL VE HASTANE
EKĐPMANLARI/MALZEMELERĐ
11.09.2014
Firma Adı
Cableries Tunisiennes
Đlgili Kişi
Foued HAOUEL
BP 67 - 2055 Bir El Bey - Tunisie
+ 216 79 326 122 / 79 326 188 / 79 326 152
+ 216 79 326 429
[email protected]
TEL ALIMI
17.09.2014
Ürün /Talep
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
Ürün /Talep
Talep Tarihi
Firma Adı
MEDICOSET INDUSTRIE
Đlgili Kişi
Souheil HAFFANI
Adres
-
Telefon
+ 216 71 829 070 / 98 937 866
Faks
+ 216 71 827 084
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
DOKUSUZ KUMAŞ ALIMI
Talep Tarihi
22.09.2014
Firma Adı
Société Moderne de Fil - SOMOFIL
Đlgili Kişi
Mounir NOUIRA
Adres
Av. Farhat Hached 5000 Monastir
Telefon
Faks
+ 216 73 462 602 / 55 905 177 / 25 405 177
+ 216 73 463 590
E-Mail
[email protected]
Ürün /Talep
ĐPLĐK ALIMI
Talep Tarihi
25.09.2014
Firma Adı
Ceramica meubles
Đlgili Kişi
Nejmedine Ben Abda
Adres
6286 jaafar, route raoued, tunisia
Telefon
+ 216 20 364 999
Faks
-
E-Mail
yassou676@gmail.com
Ürün /Talep
MOBĐLYA AKSESUARLARI
Talep Tarihi
06.10.2014
Firma Adı
ESPACE MEDICAL
Đlgili Kişi
Lotfi CHAABOUNI
Adres
Route de MHARZA km 0.5 Rue TAIEB CHARFI N°1
3003 - SFAX
Telefon
+ 216 74 247 747
Faks
+ 216 74 247 748
E-Mail
espamed.cl@planet.tn
Ürün /Talep
ELASTĐK KUMAŞ (MEDĐKAL SEKTÖRÜ)
Talep Tarihi
09.10.2014
Firma Adı
GRAPHICARD S.A
Đlgili Kişi
Salma SOLAANI
Adres
Impasse No1, rue 8603 Z.I. CHARGUIA -1 TUNIS
Telefon
+ 216 71 955 399 / 26 226 690
Faks
+ 216 71 955 389
E-Mail
salma@graphicardtunisie.com.tn
Ürün /Talep
MIKNATISLI BARET/ÇUBUK (45x13mm KART TUTUCU)
Talep Tarihi
13.10.2014
Firma Adı
SOTIM
Đlgili Kişi
Mohsen BENTORCHA
Adres
17, rue Eloukhouwa – Cité Chaker – Ariana – Tunis
Telefon
+ 216 71 315 850 / 29 544 829
Faks
+ 216 71 315 850
E-Mail
sotim@sotim.tn
Ürün /Talep
OTO YEDEK PARÇA (RENAULT, PEUGEOT, CĐTROEN,
VOLKSWAGEN...)
Talep Tarihi
13.10.2014
Firma Adı
SOCOMENIN
Đlgili Kişi
Ranza KHLIF
Adres
AV. Med Hédi Khefacha 3000 – Sfax
Telefon
+ 216 74 491 162 / 26 164 393
Faks
+ 216 74 497 726
E-Mail
sec.dg@socomenin.com.tn
Ürün /Talep
ORTAKLIK/ĐŞBĐRLĐĞĐ TALEBĐ: ÇELĐK
KONSTRÜKSYON ve ĐNŞAAT
Talep Tarihi
13.10.2014
Firma Adı
UNITEC
Đlgili Kişi
Adel BACCOUCHE
Adres
57 rue Abderrazak CHRAIBI 1001 Tunis
Telefon
+ 216 71 346 996 / 71 258 595
Faks
+ 216 71 339 883
E-Mail
unitec@planet.tn
-
Ürün /Talep
PAMUK ĐPLĐK (open end / ring)
HAZIR TUVAL (su geçirmez 600 gr/m2)
Talep Tarihi
13.10.2014
Firma Adı
AQUALOUK
Đlgili Kişi
Marwa MERSNI
Adres
22 rue 4525, cité Béhi Ladgham, 2073 Borj Louzir Ariana
Telefon
+ 216 70 697 969
Faks
+ 216 70 697 969
E-Mail
mfloukil@yahoo.fr
Ürün /Talep
ĐŞBĐRLĐĞĐ/TEMSĐLCĐLĐK TALEBĐ: SU ARITMA
EKĐPMANLARI ve KĐMYASAL MADDELER
Talep Tarihi
14.10.2014
Firma Adı
KURULUŞ AŞAMASINDA
Đlgili Kişi
Achref AMRI
Adres
-
Telefon
+ 216 24 092 366
Faks
-
E-Mail
achrefamri1985@yahoo.fr
Ürün /Talep
ORTAKLIK TALEBĐ: MEKANĐK ATÖLYESĐ (TORNAFREZE)
Talep Tarihi
20.10.2014
Firma Adı
KENZALOU CONFECTION
Đlgili Kişi
Ilhem CHEMLY
Adres
-
Telefon
+ 216 20 209 133
Faks
-
E-Mail
kenzalouconfection@yahoo.fr
Ürün /Talep
ĐŞBĐRLĐĞĐ TALEBĐ: TEKSTĐL KONFEKSYON SEKTÖRÜ
Talep Tarihi
20.10.2014
Firma Adı
Mohamed Bechir BELGUESMI
Đlgili Kişi
Mohamed Bechir BELGUESMI
Adres
Ayoun – Kasserine
Telefon
-
Faks
-
E-Mail
belgasmi2015@hotmail.com
Ürün /Talep
ĐŞBĐRLĐĞĐ TALEBĐ: MERMER OCAĞI (JBAL AS-SBA /
AYOUN – KASSERĐNE)
Talep Tarihi
20.10.2014
Firma Adı
FOUSSANA
Đlgili Kişi
Emna GHABRI
Adres
http://www.foussana.com.tn
Telefon
+ 216 71 963 780 / 28 850 992
Faks
-
E-Mail
e.ghabri@foussana.com.tn
Ürün /Talep
ĐŞBĐRLĐĞĐ/ TALEBĐ: DONDURULMUŞ MEYVE ve SEBZE
SEKTÖRÜ
Talep Tarihi
24.10.2014
Firma Adı
Ibn Sina Promotion Immobilière
Đlgili Kişi
Zoubeir BEN SALAH
Adres
Sfax
Telefon
+ 216 21 413 350
Faks
-
E-Mail
ibnsina@gnet.tn
Ürün /Talep
YALITIM MALZEMELERĐ
Talep Tarihi
28.10.2014
Firma Adı
Ezzahra
Đlgili Kişi
Hatem Chaabene
Adres
El Mghira Inzel Sidi Hcine 1095 Tunis
Telefon
+ 216 25 960 202
Faks
+ 216 70 660 923
E-Mail
ezzahra01@gmail.com
Ürün /Talep
KLORHĐDRĐK ASĐT
Talep Tarihi
28.10.2014
Firma Adı
UNITED IMPORT EXPORT COMPANY
Đlgili Kişi
Iram CHOMMAKH
Adres
Av. Hédi Ouali 8050 Hammamet BP 219
Telefon
+ 216 72 266 566 / 22 620 104
Faks
+ 216 72 266 566
E-Mail
exportiram@yahoo.fr
Ürün /Talep
ALÜMĐNYUM, A4 KAĞIT KESME MAKĐNALARI
Talep Tarihi
19.11.2014
Firma Adı
MEDITERRANEAN INDUSTRIAL GROUP
Đlgili Kişi
Foued BEN AMOR
Adres
www.mig-huard.com
Telefon
+ 216 74 831 666 / 22 134 228
Faks
+ 216 74 831 655
E-Mail
foued.benamor@mig.com.tn
Ürün /Talep
TIR ÇADIRI/BRANDASI
Talep Tarihi
21.11.2014
Firma Adı
SOSIETE MK DISTRIBUTION
Đlgili Kişi
Ali KSIBI
Adres
22 AVENU DE LA MECQUE A F H 1 8000 NABEUL
Telefon
+ 216 53 743 332
Faks
-
E-Mail
ali.ksibi@hotmail.fr
Ürün /Talep
ALÜMĐNYUM RULO
Talep Tarihi
27.11.2014
Firma Adı
Société SUD LUBRIFIANT
Đlgili Kişi
Tarek SOUSSIA
Adres
Cité UV 4 bloc 64 menzah 6 Tunis
Telefon
+ 216 53 078 844
Faks
-
E-Mail
soussiatarek@gmail.com
Ürün /Talep
GERĐ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MADENĐ YAĞ ALIMI
Talep Tarihi
24.11.2014
Download

tunuslu firma talepleri 2014