ASKI MALZEMELERĐ ŞARTNAMESĐ ĐÇĐN TANIM
BORU KELEPÇELERĐ
Kelepçeler; preste kalıplar yardımıyla soğuk şekil verme yöntemiyle ISO 9001 kalite
güvencesinde ve TSEK standardında imal edilmelidir.Hammadde olarak kullanılacak
saçlar DIN EN 10111/ DIN EN 10025 /DIN EN 10130 standardında olmalıdır..Sacların
tamamı malzeme sertifikalı olup gerek kimyasal kompozisyonları gerekse fiziksel
özellikleri,üretici firma tarafından garanti altında olmalı ve bu sertifikalar istenildiğinde
müşteriye ulaştırılmalıdır.
Ağır tip kelepçelerde ¾” ile 2 ½” arası ölçülerde 2,5x30mm;3”-5” arası ölçülerde 3x30
mm;5”-10” arası ölçülerde ise 4x40mm sac kullanılmalıdır..ĐNKA kelepçeler bu özelliği
bünyesinde bulundurmaktadır.
Ürün kataloğunda ¼” – 1500 mm ölçüye kadar çeşit ve sıkma aralığına sahip tüm
kelepçeler bulunmalıdır. Üretilen her bir kelepçe tracebility (izlenebilirlik) özelliğine sahip
olmalıdır. Gerektiğinde tüm üretim safhaları ve kullanılan malzemeler geriye doğru
incelenebilmelidir.
Katalogda belirtilen mukavemet değerleri minimum 3 kat yüklerle test edilmiş olmalı ve
bu durum ürün kataloğunda açık olarak belirtilmelidir..
Kelepçelerde kullanılan lastiklerin üretim normu N 12002 ,malzeme cinsi EPDM(etilenpropilen-dien-Kauçuk)olmalıdır.Kullanılan lastik DIN 53517 standardına göre 24 saat
boyunca 100 °C da bozulmamalı ve %100 ozon dayanımı olmalıdır ve aynı zamanda
DIN 4109 standardına uygun olarak15 dB e kadar ses yalıtımı sağlamalıdır.
Kelepçeler korozyona karşı DIN 50961 standardına uygun olarak elektro galvaniz
yöntemiyle aynı üretim tesisinde minimum 8 µm olacak şekilde Cr+3 free doğaya dost
yöntemle kaplanmalıdır. Ayrıca ürünün kullanım yerine göre DIN EN ISO 1461
standardına göre ürünler daldırma yöntemiyle(HDG) dekaplanabilmelidir
Paslanmaz kelepçe gerektiren çözümlerde AISI 304 ve AISI 316 kalite paslanmazlarda
%100 sertifikalı ürün kullanılmalı ve kullanılan paslanmaz saclar kesinlikle kobalt 60
ihtiva etmemelidir.
Kelepçelere kaynak yapılan somunlar; projection welding yöntemiyle (Middle Frequency
DirectCurrent system) puntalanmalıdır.
Kelepçelerin yan bağlantı civatalarında montaj esnasında civataların düşmemesini
sağlayan polietilenpul bulunmalıdır..Bu özellik ĐNKA kelepçelerde bulunmaktadır. Ayrıca
kelepçelerin gövdesinde(lastikliyada lastiksiz, tüm tiplerde) sıkma aralıkları net okunabilir
şekilde belirtilmelidir.
Yangın hatlarında kullanılan Sprinkler(Yağmurlama) kelepçeleri(IEKSP-IEKSS);profil
mengeneleri(Beam Clamp 90386720)ve Clevis Hanger (IEKCHL)Pipe Strap(IEKSPS)
gibi endüstriyel askılama ürünleri Amerikan standardı FM APPROVED dahilinde
olmalıdır.
ÇELĐK DÜBELLER
Dübeller de kullanılan saclar Ereğli Demir Çelik üretimi DIN EN 10130 standardına uygun
ve sertifikalı olmalıdır. Saplama ve somunlar DIN 1654 standardına uygun telden
yapılmış olmalı ve dübellerin üretim yeri Türkiye olmalıdır.
Çelik dübeller;ĐNKA kataloğunda olduğu gibi yazılı olan mukavemet değerlerinden
minimum 3 kat yüklerle test edilmiş olmalıdır.
Dübeller korozyona karşı DIN 50961 standardına uygun olarak elektro galvaniz
yöntemiyle aynı üretim tesisinde Cr+3 doğaya dost yöntemle kaplanmalıdır. Ayrıca AISI
304 ve AISI 316 kalite paslanmaz olarak da aynı tesislerde üretilebilir olmalıdır..
PERFORE KANALLAR
Perfore kanallar;8-10 mikron kalınlığında elektro galvaniz yöntemiyle kaplanmış ve kanal
üzerinde bulunan delikler çapaksız olmalıdır. Kanalların sahip olduğu mukavemet
değerleri katalogda belirtilmelidir.
KAYAR MESNETLER
Kayar mesnetlerde daha kolay kaydırma sağlamak amaçlı olarak gövde ile metal kuşak
arasında polyamid parça bulunmalıdır..
POLĐÜRETAN ĐZOLASYON TAKOZLARI
Poliüretan izolasyon takozları kapalı hücreli poliüretan sert köpükten mamul özgül ağırlığı
80 kg/m3 olan ısı geçirgenlik katsayısı 0,030 W/Mk, Isıl direnç aralığı -150 C den +130 C
ye kadar ve sıkıştırma mukavemeti 70 N/cm2 olmalıdır
Download

Askı elemanları Şartnamesi