YENİ NESİL FİYAT LİSTESİ
1 ŞUBAT 2014 – 31 AĞUSTOS 2014
SAYI : 100
YENĐ NESĐL ÜRÜNLERĐ FĐYAT LĐSTESĐ
Ürünler
Pro SQL
Tek
Çok (2)
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
770
1.040
825
10
1.650
2.228
1.240
15
2.970
4.010
1.570
19
4.290
5.792
2.065
25
5.830
7.871
2.475
30
1.650
2.228
660
8
1.430
1.931
495
6
1.870
2.525
578
7
815
1.100
(Sınırsız)
1.075
13
Muhasebe, Ek Beyanname, Yansıtma, Masraf Merkezi, Finansal Muhasebe Analiz,
Personel, Banka Transfer, Kıdem Tazminatı, Demirbaş, Entegrasyon, Muhasebe
Tabloları
3.300
4.455
825
10
Demirbaş
1.100
1.485
165
2
Üretim
770
1.040
165
2
Đşletme
770
1.040
165
2
Pos (Yazar Kasalardan Bilgi Transferi)
550
743
165
2
Barkod Karekod Modülü
440
594
165
2
Elektronik Evrak Değişimi Modülü
880
1.188
165
2
Oto Satış Modülü
660
891
165
2
Grup 1
Stok, Cari, Fatura, Senet Çek, Đrsaliye, Form Ba Bs
Grup 2
Stok, Cari, Fatura, Senet Çek, Đrsaliye, KDV Tevkifatlı Fatura, Form Ba Bs, Sipariş,
Özel Tüketim Vergisi, Satış Şartları, Kredi Kartı Modülü, Borç Kapatma, Vade Farkı
Faturası, Taksitli Satış
Grup 3
Stok, Cari, Fatura, Senet Çek, Đrsaliye, KDV Tevkifatlı Fatura, Sipariş, Özel
Tüketim Vergisi, Satış Şartları, Kredi Kartı Modülü, Borç Kapatma, Vade Farkı
Faturası, Taksitli Satış, Üretim, Form Ba Bs, Muhasebe, Muhasebe Analiz, Ek
Beyanname, Entegrasyon, Muhasebe Tabloları Modülü
Grup 4
Stok, Cari, Fatura, Senet Çek, Đrsaliye, KDV Tevkifatlı Fatura, Sipariş, Özel
Tüketim Vergisi, Satış Şartları, Kredi Kartı Modülü, Borç Kapatma, Vade Farkı
Faturası, Taksitli Satış, Üretim, Form Ba Bs, Muhasebe, Muhasebe Analiz, Ek
Beyanname, Entegrasyon, Yansıtma, Masraf Merkezi, Finansal Muhasebe Analiz,
Demirbaş, Bütçe, Muhasebe Tabloları Modülü
Grup 5
Stok, Cari, Fatura, Senet Çek, Đrsaliye, KDV Tevkifatlı Fatura, Sipariş, Özel
Tüketim Vergisi, Satış Şartları, Kredi Kartı Modülü, Borç Kapatma, Vade Farkı
Faturası, Taksitli Satış, Üretim, Form Ba Bs, Muhasebe, Muhasebe Analiz, Ek
Beyanname, Entegrasyon, Yansıtma, Masraf Merkezi, Finansal Muhasebe Analiz,
Demirbaş, Bütçe, Muhasebe Tabloları Modülü, Personel, Banka Transfer, Kıdem
Tazminatı
Muhasebe Grubu
Muhasebe, Ek Beyanname, Yansıtma, Masraf Merkezi, Finansal Muhasebe Analiz,
Entegrasyon, Muhasebe Analiz, Muhasebe Tabloları
Bordro Paketi 1
Personel, Banka Transfer, Kıdem Tazminatı
Bordro Paketi 2
Personel, Banka Transfer, Kıdem Tazminatı, Fark Bordrosu
Muhasebeci Grup Paket
Muhasebe, Muhasebe Tabloları Modülü, Bütçe, Muhasebe Analiz, Ek Beyanname,
Yansıtma, Entegrasyon, Masraf Merkezi, Finansal Muhasebe Analiz, Personel,
Banka Transfer, Kıdem Tazminatı, Fark Bordrosu, Mali Müşavir Otomasyon,
Đşletme, Demirbaş
Mhs + Dem + Bordro
2
Fiyatlar TL, KDV dahil değildir. Link Bilgisayar Yeni Nesil Fiyat Listesi No:100 1 Şubat 2014 – 31 Ağustos 2014
Müstahsil Makbuzu
440
594
165
2
Bütçe
880
1.188
165
2
Masraf Merkezi
550
743
165
2
Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü
1.034
1.396
165
2
Veri Tabanı Arabirimi (VTA)
1.320
1.782
Dağıtım Zinciri Sistemi (DZS)
DZS ürünü yavaş hareket eden ürünlerin sipariş yönetimi için tasarlanmış
bir proje ürünüdür. Verilen fiyat standart özelliklerin baz fiyatıdır.
6.489
(4 Kullanıcı)
TERMĐNAL FARKLARI
• Terminal ilaveleri için aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplama yapılır. Terminal ilavesinde tek kullanıcı fiyatlar üzerinden
hareket edilerek, ilave edilecek terminal sayısının bulunduğu aralıktaki yüzde oranı kullanılıp hesaplama yapılır.
Terminal Adedi
1 – 15
16- 30
Fiyat Farkı %
20
15
VERSĐYON GEÇĐŞ
• Yeni Nesil son seriye geçiş için aşağıdaki tabloda yer alan geçiş yüzdeleri uygulanır.
Nereden
Klasik Seriden Geçiş
Yeni Nesil Seri 1-4’ten Geçiş
Yeni Nesil Seri 5’ten Geçiş
Seri 6 Pro’ya Geçiş Yüzdesi %
50
50
35
3
Fiyatlar TL, KDV dahil değildir. Link Bilgisayar Yeni Nesil Fiyat Listesi No:100 1 Şubat 2014 – 31 Ağustos 2014
GÜNCELLEME FĐYATLARI
• Satış işlemlerinden bir yıl sonra yapılacak olan LYA oranı, liste fiyatlarının % 18’i olarak belirlenmiştir.
• LYA Müşteride bulunan programların hepsine yapılması gerekir. Sadece 1 ürün grubuna göre LYA yapılamaz.
• Bir yıl sonra yapılmayan LYA ‘larda oran % 25 olarak uygulanacaktır.
• Dağıtım Kanalı Zinciri Sistemi’nin (DZS) kullanıcı sayısı standartı 4 kullanıcıdır.
• Pos Modülü sadece modül içinde yer alan yazar kasalardan bilgi transferi için yapılmıştır. Kasa modellerinde ve/veya
kayıt desenlerinde yapılan değişiklikler nedeni ile istenilen revizyonlar standart paket fiyatlarına dahil değildir.
• Eski serilerden yapılacak gruplama işlemlerinde gruplama karşılıkları aşağıdaki şekilde kabul edilecektir;
Eski Serilerde
Seri 6’da
Stok, Cari, Fatura gibi Grup 1 içinde yer alan ve ürünlerin tek
tek olarak görüldüğü programlar ile Ticari 1, Ticari 2 ürünleri
Grup 1
Ticari 3, 4, 5
Grup 2
Entegre 1, 2
Mhs+Grup 1
Entegre 3, 5, 6, 7, 8
Grup 3
• Online entegrasyonda; Grup1 ve Grup2 ürünlerinin kullanıcı sayılarının Muhasebe Grubu ile aynı sayıda olması gerekir.
Offline Entegrasyon yapacak olanlar için geçerli değildir.
• Tek kullanıcıdan çok kullanıcıya geçiş için tek ve çok kullanıcılı ürünler arasındaki fiyat farkı alınır.
• Bir paket aynı adreste bir başka bilgisayarda daha kullanılmak isteniyorsa % 50 fazla kullanım indirimi uygulanır.
• Muhasebeci Grup paket satışında müşterinin muhasebeci olduğuna dair resmi belgenin fotokopisinin siparişte ek olarak
konması şarttır.
• Lisans Yenileme Anlaşması (LYA) ile kullanıcılar LYA’nın, geçerlilik süresi boyunca güncel yasal mevzuatlara uyum ve
yeni geliştirilen tüm standart özelliklerden ücretsiz olarak lisans alırlar.
• LYA yapmış olan bir kullanıcının herhangi bir geçiş (gruplar arası veya tekten çok kullanıcıya) yapmak istemesi
durumunda hem yapılacak olan geçiş hem de LYA farkının birlikte hesaplanması gerekir.
• Yeni satış işlemlerinde bir yıllık LYA (Lisans Yenileme Anlaşması) fiyata dahildir.
• Geçiş ile birlikte, 1 yıllık LYA yapmayan müşteriler güncellemelerden yararlanamayacak. Güncellemelerden
yararlanmak isteyen kullanıcıların geçişle beraber LYA yapması gerekir.
• Geçiş ile aynı anda yapılan LYA oranı %9’dur.
• Geçiş ile aynı anda LYA yapılmayıp daha sonra LYA yapılması durumunda LYA gecikmeli yapıldığından %25 oranı
kullanılır.
• Link Yeni Nesil paketleri, Microsoft tarafından desteklenen, Windows işletim sistemlerinde çalışmaktadır ve
kullanılmakta olan işletim sistemi yazıcı, veri tabanı vb. çevre birimleri sürümlerinin kısıtları dahilinde desteklenmektedir.
4
Fiyatlar TL, KDV dahil değildir. Link Bilgisayar Yeni Nesil Fiyat Listesi No:100 1 Şubat 2014 – 31 Ağustos 2014
Download

YENİ NESİL FİYAT LİSTESİ