Kovové trubky
Vhodná výbava pro vysoké zatížení
Stav: leden 2012
DRENÁŽNÍ SYSTÉMY
ELEKTROSYSTÉMY
DOMÁCÍ TECHNIKA
PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY
Ocelové a nerezové trubky
Sortiment ocelových a nerezových trubek z FRÄNKISCHE je zhotoven z pásové válcované nebo nerezové pásové
oceli s tou největší pečlivostí. Trubky se
vyznačují vysokou nebo velmi vysokou
tlakovou a rázovou pevností a teplotní
odolností až do +400 °C.
Tím jsou nejenom způsobilé pro instalace v rodinné výstavbě, ale jsou vhodné zvláště v oblastech, kde jsou
kladeny velké nároky na odolnost a
provedení instalace jako je průmysl,
průmyslové stavby a stavby tunelů,ale
také i rozsáhlá příslušenství v hotelích,
nemocnicích a jiné.
Krátké info
Pozinkované ocelové trubky jsou
vhodné zvláště pro náročnější
instalace. Nejdůležitější vlastnosti:
n
žárový pozink
n
kompatibilita stejných dimenzí
n
příslušentví v provedení Zn-Ni
n
rázová pevnost
n
pevnost v tlaku
n
teplotní odolnost až
do +400 °C
Důležité oblasti použití
Požární odolnost: bezpečnost v případě požáru
Požární odolnost má zachovat napájení proudem v případě požáru. Toto
se vztahuje vždy na celý sytém např.
vedení elektrické instalace pro
požárně signalizační zařízení, bezpečnostní osvětlení nebo evakuační
výtahy.
Celá konstrukce musí v případě
katastrofy na základě předchozí
montáže odolávat účinkům požáru
30, 60 nebo 90 minut.
Zachování funkčnosti je zejména
vyžadováno u zařízení a příslušenství
staveb se zvýšeným bezpečnostním
rizikem, jako nemocnice, podzemní
dráha, výškové domy a jiné.
Elektroinstalační trubky musí být v
průmyslových provozech a stavbách obzvlášť robustní a bezpečné.
Vysoká odolnost proti korozi, tlaková
a rázová pevnost jsou požadavky
kladené na tyto instalace.
Tyto podmínky naplňují ocelové
a nerezové ocelové trubky z
FRÄNKISCHE.
3
FRÄNKISCHE | ELEKTROSYSTÉMY
Tak je zajištěn nutný čas na evakuaci
osob i záchranné práce a je možné
lépe připravit opatření proti šíření
požáru.
Nerezové ocelové trubky, ocelové
trubky a příslušné příchytky odpovídají požadavkům na vedení se zajištěnou funkčností E30/E90 a byly u
různých výrobců ověřeny.
Produktový sortiment ocelových trubek
Ocelové trubky žárově pozinkované
Požární od ol
nost
E 30/E 90
né
ty jsou vhod
ty to pr oduk
ve dení s odpo
pr o uložení
u
jso
a
tí
čnos
nk
fu
cí
ají
víd
v systému.
odzkoušeny
Staro Steck-ES-V
Staro Gewinde-ES-V
Zinkované ocelové trubky jsou pro velmi
vysokou tlakovou odolnost a teplotní
stabilitu vhodné do prostředí kde jsou
extrémní požadavky na mechanickou
odolnost, vysokou ochranu proti korozi
a kde je nutná pevná montáž instalace.
Ocelové trubky lakované
no
Požární od ol
st
E 30/E 90
né
ty jsou vhod
ty to pr oduk
ve dení s odpo
pr o uložení
čnos tí a jsou
vídající funk
u.
v systém
odzkoušeny
Staro Steck-ES
Staro Gewinde-ES
Také lakované ocelové trubky jsou pro
velmi vysokou tlakovou odolnost a teplotní stabilitu vhodné tam kde jsou
extrémní požadavky na mechanickou
odolnost a pevnou montáž instalace.
Hliníkové trubky
Požární od ol
nost
E 30/E 90
né
ty jsou vhod
ty to pr oduk
ve dení s odpo
pr o uložení
u
jso
a
tí
čnos
nk
fu
cí
ají
víd
v systému.
odzkoušeny
Alu Steck-ES
Alu Gewinde-ES
Hliníkové trubky jsou vhodné do prostředí kde je požadována velmi dobrá
korozní odolnost, vysoká mechanická
ochrana a pevná montáž při minimální
váze instalace.
Nerezové ocelové trubky
no
Požární od ol
st
E 30/E 90
né
ty jsou vhod
ty to pr oduk
ve dení s odpo
pr o uložení
čnos tí a jsou
vídající funk
u.
v systém
odzkoušeny
V4 Steck-ES
V2 Gewinde-ES
Trubky z nerezavějící oceli jsou určené
pro instalace s vysokými nároky na
vzhled a do prostředí s vysokým nebezpečím koroze. Zaručují stálé vlastnosti
po dobu instalace a jsou vhodné např. při
stavbách tunelů, čistíren odpadních vod,
ale i do potravinářského průmyslu a
pivovarů. K bezpečné montáži slouží
příslušenství pro ušlechtilé ocelové trubky VMK-E rychlospojka z nerez. oceli a
VSG-E třmenová příchytka z nerez. oceli.
Příslušenství pro všechny případy
K dobrému sortimentu kovových
trubek patří samozřejmě také
účelné příslušenství. FRÄNKISCHE
vám nabízí ucelenou a účelnou
paletu produktů, která vám umožní
instalace provádět opravdu odborně
a s vysokou mirou bezpečnosti.
Trubky a příslušenství z FRÄNKISCHE tvoří systém vysoké
úrovně kvality a bezpečnosti.
Naše produkty byly navrženy na
základě požadavků z praxe a jsou
neustále optimalizovány.
Detailní informace o produktech
pro různé rozsahy použití najdete:
n
v našem hlavním katalogu
n
www.fraenkische-elektro.cz
n
nebo od našich technických
poradců:
Pavel Heřmanský
+420 602 435597
a Ing. Jan Štrup
+420 602 435581
FRÄNKISCHE | ELEKTROSYSTÉMY
6
Kořeny v Königsbergu –
celosvětová úspěšnost!
Naše zastoupení v Evropě:
Konigsberg, Německo
(hlavní sídlo společnosti)
Buckeburg, Německo
Schwarzheide, Německo
Okřišky, Čechy
St.-Leonards-on-Sea, Velká Británie
Naše zastoupení v Africe:
Moskva, Rusko
Ben Arous, Tunis
Yeles/Toledo, Španělsko
Rebstein, Švýcarsko
Naše zastoupení v Asii:
Naše zastoupení v Americe:
Torcy-le-Grand, Francie
Anting/Shanghai, China
Anderson, USA
Ebersbach/Fils, Německo
Pune, Indie
Guanajuato, Mexiko
zkušenosti a odborné kompetence
týkající se zpracování plastů znají naši
zákazníci kteří oceňují odbornost, technickou pomoc a široké spektrum našich
produktů.
nové podukty a řešení, které jsou přímo
připravené pro dané požadavky zákazníka. Tyto vaše požadavky jsou pro nás
vždy důležité a jsou středem naší pozornosti.
Rodinný podnik založený v roce 1906
vede dnes již ve třetí generaci pan Otto
Kirchner a celosvětově zastupuje jednotlivá výrobní a prodejní místa. Kontakt se
zákazníkem nám dává možnost vyvíjet
FRÄNKISCHE – váš partner pro komplexní a technicky náročné úlohy.
FRÄNKISCHE je inovátor, obezřetně
vedený, středně velký rodinný podnik
s vedoucím postavením ve vývoji i
výrobě a uplatněním na trhu trubek a
trubkových systémů včetně speciálních
příslušenství z plastu.
Nabízíme řešení pro pozemní i podzemní stavby, automotiv a průmysl.
Celosvětově má nyní společnost
asi 2 000 zaměstnanců. Dlouholeté
FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | 97486 Königsberg/Německo
Tel. +49 9525 88-419 | Fax +49 9525 88-412 | [email protected] | www.fraenkische-elektro.de
CZ.0113/1.01.12.05 HT | Změny vyhrazeny | Číslo výrobku 299.99.186
© www.fotolia.com | www.istockphoto.com
Hermsdorf, Německo
Download

Kovové trubky Vhodná výbava pro vysoké zatížení