Sayı : 84489757-180.01.00.00-37521
Konu : Uygunluk Değerlendirme
28.01.2015
İSTANBUL ANADOLU YAKASI İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜNE
2015-9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında yapılan denetimlerde,
Belirtilen grafikteki oranlara ve tasarımına uygun olmakla birlikte, öngörülen ebattan (5 mm.)
küçük olan CE İşaretine sahip ürünlere ilişkin denetimler, ürünün tasarımı, niteliği, boyutları ve
etiketinin yerleşimi gibi kriterler dikkate alınarak “Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu”
ile sonuçlandırılır. CE işaretinin belirtilen grafikteki oranlara ve tasarıma uygun, ancak 5
mm’den küçük olması durumunda firmalardan test raporu talep edilecek ve test raporu
incelenerek işlem yapılacaktır. Test raporunun uygun olması ve başka bir eksiklik olmaması
durumunda başvuru “Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılırken firmalara
yazılan uyarı yazılarında söz konusu uygunsuzluğun müteakip ithalatlarda giderilmesi gerektiği
bilgisi verilecektir. (Ek-1a ve Ek-1b)
Gereğini rica ederim.
e-imzalı
Necat ÇELİKAL
Uluslararası Muayene Gözetim
Grup Başkanı V.
EKLER :
Uyarı yazısı
DAĞITIM :
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Evrak doğrulama adresi: http://ebys.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=jdxfdo7f
Adres :
Ayrıntılı Bilgi : F. TOPGÜL
Telefon : 2627231146
Fax :
E-posta : [email protected]
Elektronik Ağ: : www.tse.org.tr
Sayı : 84489757-180.01.00.00-37521
Konu : Uygunluk Değerlendirme
28.01.2015
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
Iğdır Temsilciliği
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Evrak doğrulama adresi: http://ebys.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=jdxfdo7f
Adres :
Ayrıntılı Bilgi : F. TOPGÜL
Telefon : 2627231146
Fax :
E-posta : [email protected]
Elektronik Ağ: : www.tse.org.tr
Download

tse / ce işaretinin boyutları