Sayı : 84489757-010.06.00.00-47061
Konu : Genelgeler (2014-4)
06.02.2014
ANKARA İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜNE
GENELGE (MGMB-UMGGB-2014/4)
İlgi: 20.01.2014 tarih ve 620000051 sayılı yazı
Ekonomi Bakanlığı ilgi yazısında firmaların denetim işlemleri “red” ile sonuçlandırılan
ürünleriyle ilgili olarak 2014/1 sayılı ÜGD Tebliğinin 6’ncı maddesinin 6’ncı fıkrasında veya
2014/9 sayılı ÜGD Tebliğinin 6’ıncı maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan muafiyetlerden
yararlanmak suretiyle denetimleri suiistimal etmeye çalıştıklarını belirtilerek, bu kapsamda
2014/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde ibraz edilen TSE marka kullanım sözleşmesinin tarihinin
ithalat denetim başvuru tarihinden sonra olduğu tespit edilen, ithalat denetimi “red” ile
sonuçlanmış ürünler için yapılan başvurularda anılan hüküm kapsamı muafiyetten yararlanma
imkânı bulunmadığını ifade etmiştir.
Ekonomi Bakanlığının ilgi yazısına istinaden 2014/1 sayılı Genelge kapsamında TSE Muafiyeti
çerçevesinde tarafımıza sunulan TSE marka kullanım sözleşmesinin tarihinin, ithalat denetim
başvuru tarihinden sonra olduğu tespit edilen, ithalat denetimi “red” ile sonuçlanmış ürünler
için yapılan başvurularda muafiyetten yararlanma imkânı bulunmamaktadır.
Ayrıca 2014/1 sayılı Genelge, Madde 8, TSE Muafiyeti bölümünde firmaların TSE Muafiyeti
başvurularında muafiyet kapsamında ithal etmek istedikleri ürünlerin, Kapasite Raporu
çerçevesinde geçerli TSE uygunluk belgesine sahip Üretim Konusu Ürünün Tüketim
Tablosunda listelenen girdisi olduğunu ve bu girdi olarak beyan ettikleri ürünleri piyasaya
hiçbir surette arz etmeyeceklerini taahhüt ettikleri ve aksine durumun tespiti halinde yapılacak
her türlü hukuki işlemi ve yasal takibatı kabul ettiklerini belirtir Taahhütnameyi elektronik
ortamda eklemeleri gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu Taahhütname ektedir.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
e-imzalı
Üzeyir KARAGÖZ
Genel Sekreter
EKLER :
-Ekonomi Bakanlığı yazısı
-Muafiyet Taahhütnamesi
DAĞITIM :
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Evrak doğrulama adresi: http://ebys.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=5r9wrzet
Adres :
Ayrıntılı Bilgi : F. TOPGÜL
Telefon :
Fax :
E-posta : [email protected]
Elektronik Ağ: www.tse.org.tr
1
Sayı : 84489757-010.06.00.00-47061
Konu : Genelgeler (2014-4)
06.02.2014
Deney Ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı
Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Ankara İthalat Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
Iğdır Temsilciliği
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Evrak doğrulama adresi: http://ebys.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=5r9wrzet
Adres :
Ayrıntılı Bilgi : F. TOPGÜL
Telefon :
Fax :
E-posta : [email protected]
Elektronik Ağ: www.tse.org.tr
1
Download

Sayı : 84489757-010.06.00.00-47061 06.02.2014 Konu