T.C. KAMU İHALE KURUMU
YAPIM İŞLERİ
Yaklaşık Maliyet Eşik Değer / Parasal Limit İlişkileri Grafiği
(01.02.2014 – 31.01.2015)
500.000 TRY
İ. Şikayet Aralıkları 53/j-2
2.000.000 TRY
İ.Ş.Bedel: 6.000 TRY
İ.Ş.Bedel: 3.000 TRY
15.000.000 TRY
İ.Ş.Bedel: 9.000 TRY
3.184.470 TRY
Şartname Kural Adımları
1. Adım
13 b/1 (7 Gün)**
İlan Adımları *
KİB ve 2 MG
İ.Ş.Bedel: 12.000 TRY
31.844.702 TRY
15.922.351 TRY
189.511 TRY
1.579.327 TRY
13 b/2 (14 Gün)
KİB ve 1 MG
4. Adım
3. Adım
2. Adım
13 b/3 (21 Gün)
KİB ve 1 MG
13 a-1 (28*** - 40 Gün)
KİB
Eşik Değer
31.844.702 TRY
Yaklaşık Maliyet
0
150.000
300.000
3.000.000
16.04.2014
62/h
Mühendis
22/d Büyük
Şehir
16.04.2014
mimarların lisans
Dışı Doğrudan
belgelerinin
Temin Limiti
her yıl için iş
15.783 TRY
deneyim değeri
53/j-1 Sözleşme Onbinde beş
22/d16.04.2014
Büyük Şehir 175.297 TRY
Kurum Payı
Doğrudan Temin
16.04.2014
Limiti 315.856 TRY
Limiti 47.373 TRY
10.000.000
15.000.000
20.000.000
30.000.000
35.000.000
* Belirtilen süreler açık ihale usulüne göre tespit edilmiştir. Belli istekliler arasında ihale usulü ön yeterlik ilanlarında; eşik değerin altındakiler için 7 günlük süre, eşik değere eşit veya
bu değeri aşanlar için 14 günlük süre, pazarlık usulünde; eşik değere eşit veya bu değeri aşanlar için 25 günlük süre, eşik değerin altındakiler için ise grafikteki süreler esas alınır.
** 07.12.2009 tarih ve 2009/DK.D-164 sayılı Kurul Kararı uyarınca KİB’de ücretsiz yayımlanır.
*** 4734/md.13 uyarınca elektronik ilan (7 gün) ve ihale dokümanının EKAP’tan tamamının indirilebilmesi (5 gün) ile ilan süresi 28 güne düşmektedir.
KİB : Kamu İhale Bülteni MG : Mahalli Gazete
ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ
2014
Download

yapım işleri - EKAP - Kamu İhale Kurumu