ERASMUS GELEN PERSONEL İŞ AKIŞI
Sorumlu
Erasmus Programı kapsamında IAU’ye gelmek
isteyen Akademik/İdari personelin Erasmus
Ofisi’ne başvurusunun iletilmesi
Başvuran Personel
Erasmus Ofisi
Bölüm
Koordinatörü
Başvuran Akademik/İdari personel için gerekli
belgelerin hazırlanması ve ulaştırılması
Bölüm
Koordinatörü
Erasmus Ofisi
Bölümde gerekli hazırlıklar yapmak / Bölüm
Hocaları ile Tanıştırma / Karşı Üniversite hakkında
Öğrencilere ve Akademisyenlere Sunum
yaptırılması / İş planının çıkarılması
Dönüş belgelerinin hazırlanıp ilgili kişiye teslim
edilmesi
Bölüm
Koordinatörü
Bölüm
Koordinatörü
Erasmus Ofisi
Download

Süreç Sahibi