No
EĞİTİMİN KONUSU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Kurum tanıtımı ve insan kaynakları politikası
Hastanenin fiziksel tanıtımı
Hizmet sunulan bölümler
Yönetsel yapı ve yöneticiler
Çalışma koşulları
İzinler
Hastaneye ulaşım ve iletişim bilgileri
Hastane tarihçesi,
Misyon, Vizyon
SKS Eğitimi
Hasta ve Çalışan Güvenliği
Renkli kod uygulamaları
Güvenlik Raporlama Sistemi ( GRS )
Hastane Enfeksiyon kontrölü ve uygulamaları
El Hijyeni
Personel Yaralanmaları ve Korunma yolları
Bölüme ait kişisel koruyucu ekipman kullanımı
Hasta Hakları
Atıklar
İletişim, Empati
Tıbbi Cihaz ve Ekipmanların Bakım ve Kalibrasyonu
İntranet, Bilgisayar, Biz-Med, Tacasoft
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Bölüm yöneticileri ve çalışanları
Bölümün faaliyetleri ve işleyişi
Bölümün fiziki yapısı
Çalışanın görev yetki ve sorumlulukları
Bölümle ilgili yazılı düzenlemeler
Bölümle ilgili Sağlıkta Kalite Standartları
Hastane otomasyon programı kullanımı
Bölüme ait cihaz ve ekipman kullanımı
Güvenlik Raporlama ve Olay Bildirimleri
Personel Yaralanmaları ve Korunma yolları
Bölüme ait kişisel koruyucu ekipman kullanımı
Bölüme ait atıklar.
Hastane Çalışanları ile Tanıştırma
TOPLAM SÜRE : 2 GÜN
EĞİTİMİ VEREN
GENEL UYUM EĞİTİMİ
İnsan Kaynakları Sorumlusu
İnsan Kaynakları Sorumlusu
İnsan Kaynakları Sorumlusu
İnsan Kaynakları Sorumlusu
İnsan Kaynakları Sorumlusu
İnsan Kaynakları Sorumlusu
İnsan Kaynakları Sorumlusu
İnsan Kaynakları Sorumlusu
İnsan Kaynakları Sorumlusu
Kalite Sorumlusu
Kalite Sorumlusu
Kalite Sorumlusu
Kalite Sorumlusu
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Hasta Hakları Sorumlusu
Housekeeping Manager
Eğitim Hemşiresi
Biyomedikal Sorumlusu
Bilgi İşlem Sorumlusu
BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ
Bölüm Sorumlusu
Bölüm Sorumlusu
Bölüm Sorumlusu
Bölüm Sorumlusu
Bölüm Sorumlusu
Bölüm Sorumlusu
Bölüm Sorumlusu
Bölüm Sorumlusu
Bölüm Sorumlusu
Bölüm Sorumlusu
Bölüm Sorumlusu
Bölüm Sorumlusu
Bölüm Sorumlusu
EĞİTİMİN
PLANLANDIĞI
TARİH
EĞİTİMİN SÜRESİ
20 Dakika
20 Dakika
20 Dakika
20 Dakika
20 Dakika
20 Dakika
20 Dakika
20 Dakika
20 Dakika
30 Dakika
Personelin İşe
30 Dakika
Başlayışının 1.
30 Dakika
Günü
20 Dakika
20 Dakika
20 Dakika
20 Dakika
20 Dakika
30 Dakika
20 Dakika
30 Dakika
20 Dakika
20 Dakika
30 Dakika
20 Dakika
20 Dakika
20 Dakika
Personelin İşe 60 Dakika
Başlayışının 2. 60 Dakika
30 Dakika
Günü
30 Dakika
30 Dakika
30 Dakika
30 Dakika
60 Dakika
EĞİTİMİN
HEDEF KİTLESİ
İşe Yeni
Başlayan Tüm
Personel
İşe Yeni
Başlayan Tüm
Personel
Download

oryantasyon