T.C.
ARNAVUTKÖY KAYMAKAMLIĞI
KARDEŞ AİLE PROJESİ
“KARDEŞİM”
T.C.
ARNAVUTKÖY KAYMAKAMLIĞI
KARDEŞ AİLE PROJESİ
PROJENİN ADI
KARDEŞ AİLE PROJESİ
“KARDEŞİM”
T.C.
ARNAVUTKÖY KAYMAKAMLIĞI
KARDEŞ AİLE PROJESİ
“KARDEŞİM”
PROJENİN AMACI
Kardeş Aile Projesinin amacı, Dul ve yetim aileler başta olmak üzere
yaşadığı ekonomik, sosyal, kültürel veya bireysel yetersizlik gibi herhangi bir
sebeple kendi imkân ve kabiliyeti ile hayatını sürdürmesi, ihtiyaçlarını
gidermesi mümkün görünmeyen aileleri, kendi kendine yetebilen seviyeye
getirmek amacıyla, öncelikli olarak aynı mahallede ikamet eden maddi ve
diğer yönleriyle yeterli ailelerle bir araya getirerek toplumsal dayanışmayı,
birlik ve beraberliği sağlamaktır.
T.C.
ARNAVUTKÖY KAYMAKAMLIĞI
KARDEŞ AİLE PROJESİ
“KARDEŞİM”
PROJENİN HEDEF KİTLESİ
Dul - Yetim Aileler, yaşlı - kimsesiz aileler ve maddi durumu kötü
olan çok fakir ailelerdir.
T.C.
ARNAVUTKÖY KAYMAKAMLIĞI
AİLE PROJESİ
“KARDEŞİM”
PROJENİN ÇALIŞMA ALANLARI VE
USULLERİ
Kardeş Aile Projesi, 3 ana uygulama aşamasından meydana
gelmektedir:
 Tespit ve Bilgi Havuzu Oluşturma
 Kardeş Ailelerin Eşleştirilmesi, Tanıştırılması ve Kardeşlik
Bağının Oluşturulması
 Kardeşliğin Geliştirilmesi
T.C.
ARNAVUTKÖY KAYMAKAMLIĞI
KARDEŞ AİLE PROJESİ
“KARDEŞİM”
PROJENİN ÇALIŞMA ALANLARI VE
USULLERİ
1- Tespit ve Bilgi Havuzu Oluşturma:
a) Kardeş Aile - 1 ile Görüşme: Kardeş Aile-1 olarak
adlandırdığımız maddi ve diğer yönleriyle yeterli olan aileler, kendi
rızalarıyla ihtiyaç sahibi ailelere kardeş aile olmayı kabul etmiş
olurlar. Bu ailelerin maddi durumlarının iyi olmasından çok örnek
bir aile yaşamı sergilemeleri onların Kardeş Aile–1 olarak
seçilmelerinde önem arz edecektir.
T.C.
ARNAVUTKÖY KAYMAKAMLIĞI
KARDEŞ AİLE PROJESİ
“KARDEŞİM”
PROJENİN ÇALIŞMA ALANLARI VE
USULLERİ
b) Kardeş Aile -2 ile Görüşme: Kardeş
Aile–2 olarak adlandırdığımız kendi kendine
ihtiyaçlarını gidermesi mümkün görünmeyen
ailelerin tespitinde ise beş kişilik bir görüşme
grubu oluşturulur. Görüşmeyi gerçekleştirecek
bu beş kişilik grup; Psikolog, Sosyal İnceleme
Görevlisi,
Vakıf
Temsilcisi,
Belediye
Temsilcisi ve KOMŞUDER üyesi (mahallenin
komşuder temsilcisi) kişilerden oluşur.
T.C.
ARNAVUTKÖY KAYMAKAMLIĞI
KARDEŞ AİLE PROJESİ
PROJENİN ÇALIŞMA ALANLARI VE USULLERİ
C. Bilgi Havuzu Oluşturma: Görüşme aşaması
tamamlanan ailelerin bilgileri belli özelliklere göre
sınıflandırılıp oluşturulan bilgi havuzuna aktarılır.
Sınıflandırma yapılırken oturduğu mahalle, memleketi,
medeni durumu, özürlülük durumu ve kronik hastalık
gibi özellikler göz önünde bulundurulur.
Kardeş Aileye ait oluşturulan bilgiler ve
özellikleri, Kardeş Aile–1 ile değerlendirilerek kardeş
aile seçmesi sağlanır.
T.C.
ARNAVUTKÖY KAYMAKAMLIĞI
KARDEŞ AİLE PROJESİ
PROJENİN ÇALIŞMA ALANLARI VE
USULLERİ
Kardeş
Ailelerin
Eşleştirilmesi,
Tanıştırılması ve Kardeşlik Bağının
Oluşturulması:
Kardeş Aile-1’in kendi tercihleri
ve görüşme grubunun tavsiyeleri yönünde
yapılan eşleştirme işleminden sonra İlçe
Kaymakamı,
Mahalle
Muhtarı,
KOMŞUDER şube başkanının da
katılımıyla ailelere
“Kardeş Aile
Belgesi” imzalatır. Böylece kardeş aile
olmanın ilk temeli atılmış olur.
T.C.
ARNAVUTKÖY KAYMAKAMLIĞI
KARDEŞ AİLE PROJESİ
“KARDEŞİM”
PROJENİN ÇALIŞMA ALANLARI VE
USULLERİ
Kardeş Aile Belgesi imzalandıktan sonra Kardeş
Aile–1 ve görüşme grubu üyeleri ile birlikte Kardeş
Aile–2 ziyaret edilir.
Bu ziyaretin amacı Kardeş Aile-1’in de,
Kardeş Aile-2’nin yaşadığı sosyal çevre içerisinde
kendisinin, yaşadığı güçlüklerin, sorunlarının
gerçekçi şekilde görülmesidir.
Kardeş Aile–1, bu tanıştırma ziyareti sonrasında
aile’nin belirlenen öncelikleri konusunda üzerine
düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışır.
T.C.
ARNAVUTKÖY KAYMAKAMLIĞI
KARDEŞ AİLE PROJESİ
“KARDEŞİM”
PROJENİN ÇALIŞMA ALANLARI VE
USULLERİ
3- Kardeşliğin Geliştirilmesi:
Proje Sürecinin İzlenmesi: Görüşme grubu
tarafından ayda bir kere olmak üzere tüm Kardeş Aileler
ziyaret edilerek, oluşturulan bağın sağlamlığı kontrol edilir.
Kardeş Aile–2 ‘nin ihtiyaçlarının eksikliklerinin
giderilip giderilmediği, Kardeş Aile -1’nin sorumluluklarını yerine getirip
getirmediği sorgulanır.Gerektiği durumlarda, Kardeş Aile–1 değişikliğine
de gidilir.
T.C.
ARNAVUTKÖY KAYMAKAMLIĞI
KARDEŞ AİLE PROJESİ
“KADDEŞİM”
PROJENİN ÇALIŞMA ALANLARI VE
USULLERİ
Kardeş Ailelere Rehberlik Hizmetlerinin Verilmesi ve Çeşitli
Organizasyonların Düzenlenmesi: Proje komisyonu tarafından kardeş
ailelere rehberlik ve psikolojik destek verilerek kardeşlik ilişkisinin daha
sağlam temellerde yürütülmesi sağlanır.
Ayrıca, ayda iki kez alanlarında uzman kişiler tarafından kardeş
ailelere çeşitli sosyal konulularla ilgili seminerler verilir.
Rehberlik hizmetinin yanında, Kardeş Aile Projesi komisyon üyeleri,
komşu dernekleri şube başkanları ve kardeş ailelerin katılacağı ayda bir kere
düzenlenen ortalama 300 kişinin yer alacağı yemek, piknik, kültürel geziler
gibi çeşitli organizasyonlarla projenin uygulanabilirliği sağlanmış olacaktır.
Download

kardeş ile projesi