Yayın Tarihi
ÖĞRENCİ İŞLERİ
SÜREÇLERİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK VE TASARIM
FAKÜLTESİ
21.01.2014
Revizyon No /
Tarih
Revizyon
Gerekçesi
Sayfa /Toplam
Sayfa
1/2
Staj Başvuru Süreci
SÜRECİN
SORUMLULARI:
Bölüm Staj Komisyonu, Tahakkuk Birimi, Öğrenci İşleri Bölüm
Sorumluları ve Koordinatörü
ÜST SÜRECİ:
Eğitim-Öğretim Süreci
SÜRECİN AMACI:
SÜREÇ SINIRLARI:
SÜREÇ ADIMLARI:
Öğrencinin staj başvuru formunu bölüm staj komisyonun imza
ve onayını alması ile başlar, SGK işe giriş bildirgesinin
düzenlenerek bir nüshasının öğrenciye verilmesiyle sonlanır.

Öğrenci, Fakülte WEB sayfasından Staj Başvuru Formunu
indirir.

Bilgilerini doldurup, bölüm staj komisyonuna imzalatır.

Staj yapacağı firma onayını alır.

Staja başlangıç tarihinden 3 hafta öncesinde kadar başvuru
belgelerini öğrenci işleri birimine bırakır.

Fakülte Öğrenci işleri
birimi tarafından SGK işe giriş
bildirgesi düzenlenir bir nüshası firmaya teslim edilmek
üzere öğrenciye verilir.
Performans Göstergesi
SÜREÇ PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Staj için
sayısı
başvuran
Ölçüm Yöntemi
öğrenci Her Öğretim yılı sonunda
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ –SÜREÇ REHBERİ
Yayın Tarihi
ÖĞRENCİ İŞLERİ
SÜREÇLERİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK VE TASARIM
FAKÜLTESİ
Öğrenci İşleri
Revizyon No /
Tarih
Revizyon
Gerekçesi
Sayfa /
Toplam Sayfa
Öğrenci
2/2
Bölüm Staj Komisyonu
Öğrenci, Fakülte WEB
sayfasından Staj Başvuru
Formunu indirir. Bilgilerini
doldurur, imzalatmak
üzere Bölüm staj
komisyonuna sunar,
SGK işe giriş bildirgesi
düzenlenerek bir
nüshası firmaya teslim
edilmek üzere
öğrenciye verilir.
21.01.2014
Karar
EVET
Staja başlangıç tarihinden
itibaren 3 hafta öncesinde
başvuru belgesini öğrenci
işleri birimine bırakır.
HAYIR
Gerekçeli
karar
öğrenciye bildirilir.
Hazırlayan
İrem Koca- Sevtap Kocaoğlu
Kontrol Eden
Ayşe Şenel – Döndü Servi
Onaylayan
Prof. Dr. Sevin Aksoylu
Download

ÖĞRENCİ İŞLERİ SÜREÇLERİ