Yürürlük
Tarihi
ÖĞRENCİ İŞLERİ
SÜREÇLERİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK VE TASARIM
FAKÜLTESİ
21.01.2014
Revizyon No /
Revizyon
Tarihi
Revizyon
Gerekçesi
Sayfa /
Toplam Sayfa
1/3
Kurum Dışı Ders Alma Süreci
SÜRECİN
SORUMLULARI:
Öğrenci İşleri Birimi Bölüm Sorumluları ve Koordinatörü, Bölüm Başkanlıkları,
Fakülte Yönetim Kurulu
ÜST SÜRECİ:
Eğitim-Öğretim Süreci
SÜRECİN AMACI:
Öğrencilerin çakışma nedeniyle alamadıkları derslerini kurum dışından alarak
dönem kaybı veya mezuniyetlerindeki gecikmenin önlenmesi
SÜREÇ SINIRLARI:
Öğrencinin dilekçe ve kurum dışından almak istediği ders içeriklerini Dekanlığa
vermesi ile başlar, eşdeğerliği kabul edilen dersi almasıyla biter
SÜREÇ ADIMLARI:

Öğrenci kurum dışı ders alma dilekçesini WEB sayfasından indirir, dilekçe
ve almak istediği ders/derslerin içerikleri ile birlikte Bölüm Başkanlığına
başvurur .

Bölüm Başkanlığı, dersin kredisi ve ders içeriklerini kontrol ederek uygun
bulunması halinde, dekanlığa üst yazıyla bildirir.

Dersin eşdeğerliği ile ilgili görüş almak üzere Rektörlüğe yazı yazılır.

Rektörlükten eşdeğer görüşünün gelmesi halinde Fakülte Yönetim
Kurulu’nda görüşülür ve Üniversite Yönetim Kurulu’nda karar almak üzere
Rektörlüğe üst yazıyla gönderilir.

Rektörlük Yönetim Kurulu Kararının Dekanlığa gelmesi üzerine öğrenciye,
ilgili bölüme ve fakülte öğrenci işleri birimine bilgi verilir.

Kurum dışı ders alan öğrencinin aldığı derse yönelik başarı notunun
Fakülteye gelmesi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu’nda görüşülür kabul
edilmesi halinde Öğrenci İşleri Birimi tarafından FYK Kararı ile birlikte bir
üst yazı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir. Öğrencinin
Transkriptine veri girişi yapılır.
Performans Göstergesi
SÜREÇ PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Hazırlayan
Sevtap Kocaoğlu
Tecil
işlemleri
öğrenci sayısı
Ölçüm Yöntemi
halledilen Öğrenimine Devam Edeceği
Dönem Başlarında Yılda 2 defa
Kontrol Eden
Döndü Servi
Onaylayan
Prof. Dr. Sevin Aksoylu
Yayın Tarihi
ÖĞRENCİ İŞLERİ
SÜREÇLERİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK VE TASARIM
FAKÜLTESİ
21.01.2014
Revizyon No /
Tarih
Revizyon
Gerekçesi
Sayfa /
Toplam Sayfa
2/3
Kurum Dışı Ders Alma Süreci Akış Şeması
Rektörlük Öğrenci
Fakülte
Fakülte Öğrenci
İşleri Daire
Yönetim
İşleri
Başkanlığı
Kurulu
Bölüm
Dersin kredisi
ve
ders
içeriklerini
kontrol eder,
dekanlığa
üst
yazıyla
bildirir.
EVET
Belgeler
kontrol edilir,
Rektörlüğe
eşdeğerlik
yazısı yazılır
Görüş Bildirir
Öğrenci
Matbu dilekçeyi
WEB sayfasından
indirir, almak
istediği
ders/derslerin
içerikleri ile
birlikte Bölüm
Bşk.na başvurur .
UYGUN
MU?
HAYIR
HAYIR
UYGUN
MU
EVET
Gerekçeleriyle
birlikte
öğrenciye bilgi
Karar
alınarak
üniversite
yönetim
kuruluna
gönderilir
SON
verilir
A
Hazırlayan
Sevtap Kocaoğlu
Kontrol Eden
Döndü Servi
Onaylayan
Prof. Dr. Sevin Aksoylu
Yayın Tarihi
ÖĞRENCİ İŞLERİ
SÜREÇLERİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK VE TASARIM
FAKÜLTESİ
21.01.2014
Revizyon No /
Tarih
Revizyon
Gerekçesi
Sayfa /
Toplam Sayfa
3/3
Kurum Dışı Ders Alma Süreci Akış Şeması
Üniversite
Fakülte
Fakülte Öğrenci
Yönetim Kurulu
Yönetim
İşleri
Bölüm
Öğrenci
Kurulu
A
Yönetim Kurulu
kararı alınır
Üniversite
Yönetim Kurulu
Kararı Bölüme
iletilir
Öğrenciye
bilgi verilir
Öğrenci dersi
alır
Öğrencinin
başarı notu
kontrol
edilerek
Yönetim
kuruluna
sunulur
UYGUN
MU?
EVET
Öğrencinin
Transkriptine
veri girişi
yapılır.
Hazırlayan
Sevtap Kocaoğlu
Kontrol Eden
Döndü Servi
Onaylayan
Prof. Dr. Sevin Aksoylu
Hazırlayan
Sevtap Kocaoğlu
Kontrol Eden
Döndü Servi
Onaylayan
Prof. Dr. Sevin Aksoylu
Download

Kurum Dışı Ders Alma Akış Şeması