TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ İLE İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ARASINDAKİ PROTOKOL KAPSAMINDA 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILINDA MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.
ÖN KAYIT KOŞULLARI:
Protokol kapsamında Burslu öğrenci olabilmek için ALES sınavından herhangi puan
türünden en az 55 almak ve başvuranlar içinde yapılan sıralamada en yüksek ilk 25
öğrenci arasında yer almak gerekmektedir. Başvurular sırasında mülakat da
yapılacağından 12 Eylül 2014 tarihlerine kadar müracaatların şahsen İstanbul Aydın
Üniversitesi İİBF Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülümser
ÜNKAYA’ya yapılması gerekmektedir.
MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMINA:













Başvuru formu, (www.aydın.edu.tr adresinde yer almaktadır)
Özgeçmiş,
4 adet fotoğraf,
Nüfus cüzdan fotokopisi,
Askerlik durum belgesi (Orijinal),
Diploma (Lisans diplomasının orjinali ya da noter onaylı sureti veya Lisans geçici
mezuniyet belgesinin orijinali ya da noter onaylı sureti. Yabancı Üniversite
mezuniyetinin söz konusu olması durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından
alınacak denklik belgesi. ve Lisans Diploma ve Transkriptinin noter onaylı Türkçe
tercümesi.)
Lisans Transkripti(Aslı veya noter onaylı sureti),
Mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2, 100 lük sistemde en az 50 olması
gerekmektedir.
Çalıştığı belediyeye ait resmi yazı, (Belediyeden alınacak bu yazı; ad, soyad ve
çalıştığı birim ile kadro bilgisini-sözleşmeli, işçi, memur- içerecektir.
Yüksek lisans yapmasında sakınca olmadığına dair belediyeden alınacak resmi yazı,
ALES belgesi (Herhangi bir puan türünden en az 55 puan olmalı)(Bilgisayar çıktısı
kabul edilecektir.)
Taahhütname (Başvuru esnasında doldurulacaktır)
Öğrenci Bilgi Formu (Başvuru esnasında doldurulacaktır)
Söz konusu tezsiz yüksek lisans programına protokol kapsamında 25 belediye personeli
ALES puan ( herhangi bir puan türünden hangisi yüksekse dikkate alınarak) sıralamasına göre
Üniversite tarafından seçilecektir.
Son başvuru tarihi 12 Eylül 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadardır.
Kazanan öğrencilerin listesi 15 Eylül 2014 Pazartesi günü Türkiye Belediyeler Birliği ve
İstanbul Aydın Üniversitesi’nin resmi web sitelerinde ilan edilecektir.
Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 19 Eylül 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar
kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. (Hafta sonu kayıt işlemi yapılmamaktadır.)
22 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 10.00’dan sonra yedek listeden sırasıyla öğrenci
alınacaktır. Yedek listedeki öğrenciler Üniversite tarafından aranarak sırayla kayda davet
edilecektir.
Kesin kayıtlar İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Florya Kampüsü’nde
yapılacaktır.
AYRINTILI BİLGİ;
TBB, Eğitim Müdürlüğü
Uzman Ayşen ÇETİNBAŞ
0 312 419 21 00 dahili (246)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Gülümser Ünkaya 4441428/ 24401
IAU. Sosyal Bilimler Enstitüsü 4441428 31011 Merve ERDEM ve 31010 Fatma BAL
Download

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. - Sosyal Bilimler Enstitüsü