TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI
HASTANE AÇILIŞ TAKIMI
(HAT)
FAALİYET
RAPORU
SORU
ÖNERGESİ
KURUM İÇİ VE DIŞI YAZIŞMALAR
YATIRIM TAKİP VE
KOORDİNASYON BİRİMİNİN
TESPİTİ
GENEL SEKRETERLİK/
SAĞLIK TESİS YÖNETİMİNİN TALEBİ
(RESMİ YAZI İLE)
DÖF
YATIRIM TAKİP VE
KOORDİNASYON BİRİMİ
İLGİLİ TALEP YAZISININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
DAİRE BAŞKANI’NA ARZ
DÖF
Uygun
Değil
Uygun
Uygun
Değil
Uygun
DAİRE BAŞKANI’NA ARZ
GENEL SEKRETERLİĞİ BİLGİLENDİRME
YERİNDE İNCELEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORUNUN HAZIRLANMASI
GENEL SEKRETERLİĞİ BİLGİLENDİRME
HAT
YATIRIM TAKİP VE KOORDİNASYON
BİRİMİ TARAFINDAN SUNULMASI
ARŞİV
HAT
YERİNDE İNCELEME VE DEĞERLENDİRME
MAKAMA ARZ
ONAY
GENEL SEKRETERLİK
SAĞLIK YATIRIMLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YERİNDE İNCELEME VE DEĞERLENDİRME
Download

hat