HAFTALIK NÖBET ÇİZELGESİ
SABAH
BAHÇE DOĞU ALANI
BAHÇE BATI ALANI
BAHÇE ORTA ALANI
ZEMİN ORTA BLOK
ZEMİN BATI BLOK
ZEMİN DOĞU 1. KAT BATI BLOK
1. KAT DOĞU BLOK
2. KAT ORTA BLOK
2. KAT BATI BLOK
2. KAT DOĞU BLOK
NÖBETİ MÜD MUAVİNİ
Nöbet Yerleri -> BAHÇE GENEL KOORDİNATÖR
Pazartesi
G.KUTLUTÜRK A.İNAN
S.ÖZCAN
Salı
O.ÇİLOĞLU
E.BAYHAN
Çarşamba
S.YAZICI
Perşembe
Cuma
M.ULUSOY
H.BALÇİN
M.KAYA YILMAZF.ÇAMDİBİ
A.YÜKSEL
M.BAYRAK
Y.YILDIRIM
R.SERİN
F.KAYA
S.ÇELİK
H.SABANCILAR M.KARACA
Y.YILDIRIM
Z.DURUKAN
Ö.BEŞİR
H.EMİROĞLU
R.DOĞU
F.ŞAHİNER
L.BAŞARAN
O.ÇİLOĞLU
M.KURT
H.DEMİRTAŞ
C.USTA
B.TURANLI
H.DÜLBER
Z.USTA
Y.YAZICI
S.POTUK
H.ERİN
D.GÖKOĞLU
M.BOSTANCI
N.PADAK
B.SÜRGEÇ
H.YILDIRIM
A.DURSUN
C.ÖZDEMİR
G.ORTAÇ
İ.YILDIZ
S.HALİLOĞLU A.SALUR
E.AKANÇAY
R.KAĞNICI
A.KÜÇÜKKÖSEN
Y.SARIOT
Ü.KARAMAN
S.ÖTGÜN
Y.ÇAVUŞOĞLU Y.TÜRKER
Ö.TEZCAN
A.KODAY
İ.ŞELİMAN
S.ÇELİK
N.BEŞPINAR
D.ÜNAL YILDIZ E.BEKTAŞ
B.GÜNALP
Y.HATİBOĞLU Ö.TAŞKIRAN
NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ
1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak.
2- Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediğini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek ve bu sınıflara nezaret etmek.
3- Isıtma elektrik ve sıhhı tesislerin çalışıp çalışmadığını okul içi temizliğin yapılıp yapılmadığının okul bina ve tesislerinin yangından koruma önlemlerinin alınıp
alınmadığının günlük kontrollerini yapmak giderilebildiği eksikleri gidermek gerekli olanları ilgililere duyurmak.
4- Bahçedeki, koridorlardaki ve sınıflardaki öğrencileri gözetlemek.
5- Beklenmedik olaylar karşısında gerekli tedbirleri almak ve bu durumu ilgililere bildirmek.
6- Nöbet süresince okulun eğitim öğretim disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek bu hususlarda günlük tedbirleri almak.
7- Nöbet sonunda okul nöbet defterine nöbet süresi içerisinde önemli olayları ve aldığı tedbirleri belirten raporu yazmak.
Lütfen Dikkat! Birinci kat orta bölüm nöbeti iptal edilmiştir. Bu bölümdeki nöbet sahası, Birinci Kat Doğu ve Birinci Kat Batı Blokları nöbet sahalarına eklenmiştir.
Lütfen Dikkat! Bahçe Genel Koordinatör Nöbetçiliği ihdas edilmiştir. Bahçe Genel Koordinatör Nöbetçisi, bahçe içindeki nöbet düzeninin sağlanmasından sorumludur.
Lütfen Dikkat! Nöbet süresi esnasında, görev mahallini her hangi bir sebeple terk etmeyiniz. Yemek, namaz gibi tabi ihtiyaçlarınızı ders zilinin çalmasının ardından
karşılayınız.
Lütfen Dikkat! Nöbet göreviniz esnasında cep telefonu ile meşguliyetiniz, öğrencilerimiz üzerindeki dikkatimizin azalmasına sebep olabilir.
Süleyman ALTUNTAŞ
Okul Müdürü
Download

Süleyman ALTUNTAŞ Okul Müdürü 1