T.C
İZMİR İLİ
SELÇUK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Toplantı Dönemi :
Birleşim No : 2014-10000
Birleşim Tarihi : 06/06/2014
Birleşim Saati : 19:00
Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına
Oturum No
:
KARARA KATILANLAR
MECLİS BAŞKANI :DAHİ ZEYNEL BAKICI
DİVAN KATİBİ :FUAT KIRITAK , NALAN BAŞDEMİR
ÜYE
:MEHMET KARANFİL , VELİ KESKİN , SEZAVER ALBEYOĞLU , OSMAN
BAŞTERZİ , BURHAN BECER , ORHAN KARAGÜZEL , FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL ,
MUSTAFA ATINÇ , VOLKAN TABAK , İBRAHİM TOLGA SÜREKLİ , FADIL LALE ,
İBRAHİM SOĞUTMAZ , YAŞAR YILMAZ
KARAR
GÜNDEM :
1-Başkan Tarafından Meclis Açılışı.
3-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.05.2014 tarih ve 413 sayılı ‘’Gayrimenkulde hisse
satışı’’konulu yazısı. (10728 parselde bulunan Belediye hissesini satın alma talebi)
4-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.05.2014 tarih ve414 sayılı ‘’Gayrimenkulde hisse satışı’’
konulu yazısı. (3232 ada 3 parselde bulunan Belediye hissesini satın alma talebi)
5-Çevre Sağlık İşleri Müdürlüğünün İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapma
talebi
6-Hal Müdürlüğü Kantar Tartı fiyatı değişikliği talebi
7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.05.2014 tarih 816 sayılı ‘’Sokak İsimlerinin verilmesi’’
konulu yazısı.
8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ‘’Ticaret talebi’’ konulu yazısı.
10-İşletme ve İştiraklar Müdürlüğünün
‘’Görev ve Çalışma yönetmeliği’’ konulu yazısı.
(ÖNERGE)
11-Tariş’in Ticaret talebi.(ÖNERGE)
12-Dilek ve Temenniler.
13-Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Görüşülmesi
KARAR : 95
İlçemiz İsabey Mahallesi 10728 parsel numaralı 379 m2 miktarındaki arsanın Selçuk Belediyesine
ait 31/150 hissesinin taşınmaz üzerindeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının 3194 sayılı
İmar Kanununun 17. Maddesine göre satışının yapılması, oybirliği ile kabul edildi.
KARAR 96 :
İlçemiz Zafer Mahallesi 3232 ada 3 parsel numaralı 183 m2 miktarındaki ‘’2 katlı Kargir ev ve
Avlusu’’ vasıflı taşınmazın Selçuk Belediyesine ait 9/183 hissesinin taşınmaz üzerindeki diğer
hissedarlara hisseleri oranında satışının 3194 sayılı İmar Kanununun 17 inci maddesine göre
yapılması, oybirliği ile kabul edildi.
KARAR : 97
Çevre Sağlık İşleri Müdürlüğünün İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapma
talebinin bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi, oybirliği ile kabul edildi.
KARAR :98
Selçuk Belediyesi tarife cetvelinin 5. Bölüm Hal Müdürlüğü Ücret Tarifesi Bölümünde;
1- 1 nci madde Kantar Tartı Ücreti, Tır her sefer için, 2014-20,00TL
2- 2 nci madde Kantar Tartı Ücreti, Kamyon her sefer için, 2014-10,00TL
3- 3 ncü madde Kantar Tartı Ücreti, Kamyonet, Traktör her sefer için, 2014-3,00TL olması,
oybirliği ile kabul edildi.
KARAR :99
Selçuk ilçesinde imar planında 17 metrenin altındaki yolların sokak olarak belirlenmesi ve;
MEVCUT CADDE İSMİ
GENİŞLİ
Ğİ
(METRE)
ÖNERİLEN SOKAK İSMİ
İNÖNÜ CADDESİ
12
İNÖNÜ SOKAK
KOBULETTİ CADDESİ
15
KOBULETTİ SOKAK
ŞEHİT ER FİKRİ ÜYÜCÜ
CADDESİ
8
ŞEHİT ER FİKRİ ÜYÜCÜ SOKAK
ZEYNİL IRMAK CADDESİ
10
ZEYNİL IRMAK SOKAK
ABUHAYAT CADDESİ
12
ABUHAYAT SOKAK
BARIŞ CADDESİ
15
BARIŞ SOKAK
CENGİZ TOPEL CADDESİ
8
CENGİZ TOPEL SOKAK
EŞREF ARNA CADDESİ
15
EŞREF ARNA SOKAK
KIZILAY CADDESİ
11
KIZILAY SOKAK
AHMET SABRİ AKTEPE
CADDESİ
9
AHMET SABRİ AKTEPE SOKAK
AKINCILAR CADDESİ
10
AKINCILAR SOKAK
BADEMLİK CADDESİ
8
BADEMLİK SOKAK
BOZKIR CADDESİ
15
BOZKIR SOKAK
CAHİT TANMAN CADDESİ
Kapalı
CAHİT TANMAN SOKAK
FEVZİ PAŞA CADDESİ
9
FEVZİ PAŞA SOKAK
İSTİKLAL CADDESİ
15
İSTİKLAL SOKAK
LİENZ CADDESİ
10
LİENZ SOKAK
NAMIK KEMAL CADDESİ
10
NAMIK KEMAL SOKAK
RIFAT BARAN CADDESİ
7
RIFAT BARAN SOKAK
SAİNT JEAN CADDESİ
15
SAİNT JEAN SOKAK
ŞEHİT ER SEMİH
ÇAKIROĞLUCADDESİ
15
ŞEHİT ER SEMİH ÇAKIROĞLU
SOKAK
ŞEHİT PİYADE ER YÜKSEL
ÖZÜLKÜ CADDESİ
12
ŞEHİT ER YÜKSEL ÖZÜLKÜ
SOKAK
ŞEHİT ER ERCÜMENT
BOZDOĞAN CADDESİ
12
ŞEHİT ER ERCÜMENT BOZDOĞAN
SOKAK
ŞEHİT POLİS MURAT
AKANÇAY CADDESİ
15
ŞEHİT POLİS MURAT AKANÇAY
SOKAK
TABAK CADDESİ
9
TABAK SOKAK
TAHSİN BAŞARAN CADDESİ
12
TAHSİN BAŞARAN SOKAK
ZİGBURG CADDESİ
10
ZİGBURG SOKAK
ZİYA GÖKALP CADDESİ
8
ZİYA GÖKALP SOKAK
Değişikliği yapılan sokak isimlerinin İzmir Büyük Şehir Belediyesine gönderilmesi, oybirliği ile
kabul edildi.
KARAR :100
İlçemiz 14 Mayıs Mahallesinde kain tapunun 3330 ada11 no.lu parselinde bulunan binanın zemin
katında Günlük Ticaret Yapma talebinin reddi, oybirliği ile kabul edildi.
KARAR 101 :
-İşletme ve İştiraklar Müdürlüğünün ‘’Görev ve Çalışma yönetmeliği’’ konulu yazısının bir sonraki
meclis gündeminde görüşülmesi, oybirliği ile kabul edildi.
KARAR 102
Tariş’in Ticaret talebinin bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi, oybirliği ile kabul edildi.
MECLİS BAŞKANI
DİVAN KATİBİ
DAHİ ZEYNEL BAKICI
FUAT KIRITAK
imza
imza
imza
DİVAN KATİBİ
NALAN BAŞDEMİR
Download

Haziran Ayı 2. Oturum Meclis Toplantısı 2014