T.C
İZMİR İLİ
SELÇUK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Toplantı Dönemi
Birleşim No
Birleşim Tarihi
Birleşim Saati
Birleşim Yeri
Oturum No
:
:
:
:
:
:
2014-15000
05/09/2014
20:00
Meclis Başkanlığına
KARARA KATILANLAR
MECLİS BAŞKANI :DAHİ ZEYNEL BAKICI
DİVAN KATİBİ
:FUAT KIRITAK , NALAN BAŞDEMİR
ÜYE
:MEHMET KARANFİL , VELİ KESKİN , SEZAVER
ALBEYOĞLU , OSMAN BAŞTERZİ , BURHAN BECER , ORHAN KARAGÜZEL ,
FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL , MUSTAFA ATINÇ , VOLKAN TABAK , İBRAHİM
TOLGA SÜREKLİ , FADIL LALE , İBRAHİM SOĞUTMAZ , YAŞAR YILMAZ
K A R A R
GÜNDEM :
1-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04.08.2014 tarih 381 sayılı “Atama Bilgi Sunumu”
konulu yazısı.
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 05.08.2014 tarih ve 383 sayılı “Kadro Değişikliği”
konulu yazısı.
4-Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.08.2014 tarih 638 sayılı “Deve Güreşi Festivali” konulu yazısı.
5-Kültür ve Eğitim Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih 173 sayılı “Alan Yönetimi’’ konulu yazısı.
6-Kültür Müdürlüğünün 24.07.2014 tarih 164 sayılı “AB Hibe Projesi” konulu yazısı.
7-Kültür ve Eğitim Müdürlüğünün 24.07.2014 tarih ve 163 sayılı “Havacılık Festivali” konulu
yazısı.
8-Kültür ve Eğitim Müdürlüğünün 23.07.2014 “Kadın Danışma Merkezi” konulu yazısı.
9-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih ve 103 sayılı “Teminat Mektubu Talebi” konulu
yazısı.
10-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.08.2014 tarih 111 sayılı “Maktu Vergi ve Harç Tarifesi”
konulu yazısı.
11-İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 04.08.2014 tarih 137 sayılı “Soğuk Hava Deposu İşletmesi
Ücret Tarifesi Değişikliği” konulu yazısı.
12-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.08.2014 611 sayılı “3501 ada 9 parsel ” konulu yazısı.
13-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07.08.2014 tarih 561sayılı “Gayrimenkulde hisse satışı”
konulu yazısı.(Belevi Mahallesi 6 ada 18 parsel)
14-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.08.2014 tarih 587 sayılı “Boş Dükkanların Kiraya
verilmesi” konulu yazısı.
15-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.08.2014 tarih 585 sayılı “Gayrimenkulde hisse satışı’’
konulu yazısı.(Zafer Mahallesi 3224 ada 3 parsel)
16-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.08.2014 tarih ve 605 sayılı “Boş dükkanların kiraya
verilmesi” konulu yazısı.(Şirince Mahallesi 223 ada 4 parsel)
17-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.06.2014 tarih 1212 sayılı “3586 ada 2 parsel” konulu
yazısı.(Cumhuriyet Mahallesi 3586 ada 2 parsel)
18-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.08.2014 tarih 1544 sayılı “Ticaret Talebi” konulu yazısı.
(3551 ada 2 parsel)
19-Selçuk Belediye Başkanlığının 01.09.2014 tarih ‘’2014 Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi
İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı Başvurusu’’ konulu yazısı.(ÖNERGE)
20-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.08.2014 tarih ve 631 sayılı ilçemiz Zafer Mahallesi 3463
ada 8 parsel numaralı’’ Gayrimenkulde Hisse Satışı’’ konulu yazısı. (ÖNERGE)
21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.08.2014 tarih ve 632 sayılı ‘’Tahsisler hakkında’’ konulu
yazısı(ÖNERGE)
22-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.08.2014 tarih 1717 sayılı ‘’7.5 yıllık imar ve yatırım
programı (ÖNERGE)
23-Dilek ve Temenniler.
24-Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Görüşülmesi.
KARAR: 181
15.07.2014 tarihli 2014-0500 sayılı Selçuk Belediye Encümeninde verilen karar incelenmiş olup,
bu karar gereğince; bu yıl 33. Düzenlenecek olan 2015 yılı Selçuk Deve Güreşi Festivalinin her yıl
olduğu gibi Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı tarafından yapılması yerine; Selçuk Efes Devecilik
Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği tarafından Selçuk Belediyesinin katkılarıyla yapılmasına
oyçokluğuyla karar verildiği görülmüştür. Yine aynı Encümen kararında encümen üyeleri Veli
KESKİN ve Mehmet KARANFİL’in muhalefet şerhleri olduğu görülmüştür. Bu yıl 33.sü
düzenlenecek olan ve 32 yıldır Selçuk Belediyesi katkılarıyla Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı
tarafından uluslararası boyutta yapılagelen 20.000 kişi izleyicisi bulunan, Guiness Rekorlar kitabına
giren, Times Dergisine kapak olup, Dünyada yapılmakta olan 7 festival arasına giren ve bu festivali
markalaştıran Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı tarafından yapılmaya devam etmesinin doğru
olduğu kanaatiyle; henüz daha yeni kurulmuş olan ve daha önceden bu şekilde büyük ve önemli bir
festivali gerçekleştirdiğine dair bir portföyü bulunmayan Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Deve
Güreşleri Derneği tarafından yapılması ve bu anlamda bu Derneğe ortak proje kapsamında 5393
sayılı kanunun 14/a ve Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin 3,5,9. Ve 10. Maddeleri
gereğince, güreş yapılacak alanın tahsisi ve tanzimi, festival ile ilgili giderlerin Selçuk Belediyesi
bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmasına, protokol imzalamak üzere Selçuk Belediye Başkanı Dr.
Dahi Zeynel BAKICI’ya yetki verilmesinin uygun olmadığına bu anlamda Selçuk Belediyesinin
2014/0500 karar nolu, 15/07/2014 tarihli kararının REDDİNE; AKP Grubunun red oyları ile;
oyçokluğu ile kabul edildi.
KARAR: 182
Önerilen liste üzerinde görüşüldüğünde bu listenin yerelin temsili açısından daha da
zenginleştirilmesi adına Danışma Kurulu Listesine yönetmelik kapsamında Selçuk Belediye
Meclisinde temsili olan siyasi partilerin meclis üyelerinden CHP Grubundan Sezaver
ALBEYOĞLU, AK Parti Grubundan Burhan BECER MHP Grubundan İbrahim SOĞUTMAZ’ın
eklenmesi ve bu kişilerin guruplar tarafından önerilmek suretiyle belirlenen üç kişilik Selçuk
Belediyesinde gurubu bulunan siyasi parti üyelerinin ve komisyonumuza gelen EFES ALAN
YÖNETİMİ DANIŞMA KURULU ve EFES ALAN YÖNETİMİ EŞGÜDÜM VE DENETLEME
KURULU ÜYELERİ, oybirliği ile kabul edildi.
EFES ALAN YÖNETİMİ DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
1.
Cengiz TOPAL, Alan Yöne*mi Başkanı, Efes Müzesi Müdürü
2.
A0la AKSOY, Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı (Gözlemci üye)
3.
Bülent CİNEL, Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı
4.
Prof. Dr. İclal DİNÇER, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
5.
Prof. Dr. İlhan KAYAN, EGE Üniversitesi Fen-­‐Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü
6.
Yard. Doç Dr. Akın ERSOY, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
7.
Doç. Dr. Sabine LADSTEATTER, Efes-­‐Avusturya Kazıları Başkanı
8.
Yard. Doç Dr. Mustafa BÜYÜKKOLANCI, Pamukkale Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
9.
Yard. Doç. Dr. Zeynep AKTÜRE, İzmir Yüksek Teknoloji Ens*tüsü, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
10.
Prof. Dr. Emel GÖKSU, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü
11.
Emin BAŞARANBİLEK, ÇEKÜL VakX BaY Anadolu Koordinatörü
12.
Yasemin PİRİNÇÇİOĞLU, Efes VakX Yöne*m Kurulu Üyesi
13.
Hasan TOPAL, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı
14.
Halil BÖLGE, Efes Müzesi
15.
16.
Doç. Dr. Vedat ÇALIŞKAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Turizm Coğrafyası Uzm.
Dr. Onur GÜLBAY, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
EFES ALAN YÖNETİMİ EŞGÜDÜM VE DENETLEME KURULU ÜYELERİ
1.
Cengiz TOPAL, Alan Yönetimi Başkanı, Efes Müzesi Müdürü
2.
Dr. Dahi Zeynel BAKICI, Selçuk Belediye Başkanı
3.
Atilla AKSOY, Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı
4.
M.Veysel BADEM, Selçuk Kaymakamlığı, Yazı İşleri Müdürü
5.
KORAY YOLCU, Selçuk Ticaret Odası Başkanı
6.
Özgür AYDOĞAN, Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası
7.
Noel MİKALEF, Meryem Ana Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
8.
Mehmet GÜNGÖR, İzmir Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Şube Müdürü
9.
Yard. Doç Dr. Mustafa BÜYÜKKOLANCI, Ayasuluk Tepesi ve St.Jean Anıtı Kazı
Başkanı
10.
Doç.Dr.Sabine LADSTEATTER, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Efes Kazıları
Başkanı
11.
Osman ARSLAN, Şehir Plancısı, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü
12.
Aslı KORUR-ERGÜN, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü
13.
Sedat GÖNÜLLÜOĞLU, DÖSİM Müdür Yrd.
14.
Evrim ULUSAN, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzmanı
15.
Zeliha DEMİREL İzmir Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı
16.
17.
Yusuf YAVAŞ, Selçuk Belediyesi, Selçuk Efes Kent Belleği Koordinatörü
Sezaver ALBEYOĞLU, Meclis Üyesi
18.
Burhan BECER, Meclis Üyesi
19.
İbrahim SOĞUTMAZ, Meclis Üyesi
KARAR: 183
2013 yılında AB hibe projesi dahilinde yapılan başvurular neticesinde yapılması planlanan projenin
kültürel değerlerin yaşaması ve uluslararası tanınmışlığımızın artması anlamında önem arz edecek
olması sebebiyle, oybirliği ile kabul edildi.
KARAR: 184
Gerek ilçemizin gerekse Bölgemizin tanıtımına katkı sağlayacak Festival için 5393 sayılı Belediye
Kanununun 14/a maddesi ve Belediye Bütçesinden Temsili Ağırlama ve Tören Giderleri
Yönergesi’nin 3,5,9,10 maddeleri gereğince, Belediyemiz Bütçesinin ilgili tertibinden karşılanması
ve bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel BAKICI’ya yetki
verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.
KARAR: 185
Selçuk Belediyesinin kadına yönelik Yönetmelikte yazan şekliyle devam eden faaliyetlerinin
yönetmeliğe dayalı olarak KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ile resmileşmesine ve
Kadın Danışma Merkezi Yönetmeliği Taslağının 5393 sayılı Belediye Kanunu ile ilgili
yönetmelikler uygun olduğuna, Belediyemize verilen yetki ve görevler ile yürütülen hizmet
gereklerine uygun bir teşkilat yapısı düzenlendiğinden ve Yönetmeliğin uygun olduğu, oybirliği ile
kabul edildi.
KARAR: 186
2014 yılı bütçemizin kararnamesinin 11. Maddesinde Yusuf BOROVALI Kültür Merkezi Yapımı işi
için kullanılmasına karar verilen 2.000.000-TL borçlanma tutarının iptal edilerek, Tarımsal Sanayi
Alanı Soğuk Hava Deposu ve Meyve Paketleme Tesisi yapımı işine eklenmesine ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 68. Maddesi ve 18. Maddesinin (d) bendi gereğince borçlanma yapmak için
alınacak kararın, İller Bankası formlarına uygun bir şekilde alınması, oybirliği ile kabul edildi.
KARAR: 187
2464 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrası ve 6527 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bu
fıkraya eklenen ikinci paragraf hükümleri gereği ilan ve reklam vergisi, biletle girilmesi zorunlu
olmayan eğlence yerlerine ait eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve
işyeri açma izni harcına ilişkin maktu vergi ve harç tarifeleri ekte sunulan ‘’ Bazı Maktu Vergi ve
Harç Tarifelerine İlişkin Tablo’’ , oybirliği ile kabul edildi.
BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE İLİŞKİN TABLO
İL ADI
: İZMİR
BELEDİYE ADI :SELÇUK BELEDİYESİ
A)
İLAN VE REKLAM VERGİSİ
Kanuni
Tarife
İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer
1. Dükkân, ticari
Bulvar ve
ve sınai müessese ve
Meydan
serbest meslek erbabınca
çeşitli yerlere asılan ve
Cadde
takılan her çeşit levha,
yazı ve resim gibi sabit
Sokak
bütün ilan ve reklamların
beher
2.
Motorlu
metrekaresinden
taşıt
Toplu taşıma
yıllık olarakiçine veya
araçlarının
araçları
dışına konulan ilan ve
reklamların beher
Diğer
metrekaresinden yıllık
olarak
Grup/Verginin Tutarı
(TL)
En
En
Az Çok
(TL) (TL)
2
3
20
100
100
100
100
20
100
80
50
20
20
3. Cadde, sokak ve yaya
Bulvar ve
kaldırımları üzerine
Meydan
gerilen, binaların cephe
ve yanlarına asılan bez
Cadde
veya sair maddeler
vasıtasıyla yapılan geçici
mahiyetteki ilan ve Sokak
2
reklamların
metrekaresinden
haftalık Led ekranlı ilan
4. Işıklı
olarak
veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan
ve reklamlardan her
Diğer ışıklı ve
metrekare için yıllık
projeksiyonlu ilan
olarak
ve reklamlardan
1
100
60
40
40
40
40
40
8
40
40
40
40
2
10
10
10
10
2
10
10
10
10
10
10
-
20
8
10
4
-
-
-
-
10
-
30
150
120
60
30
-
30
150
120
60
30
-
-
5. İlan ve reklam
amacıyla dağıtılan broşür,
katalog, duvar ve cep
Bütün yerlerde
takvimleri, biblolar veya
benzerlerinin her biri
için
0,01
0,25 0,05 0,05
0,05
6. Mahiyeti ne olursa
olsun yapıştırılacak
çeşitli afişler ve
benzerlerinin beherinin
metrekaresinden
0,02
0,50
0,50 -
Bütün yerlerde
0,50
0,50
B) EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)
Grup/Verginin
Miktarı (TL)
Kanuni Tarife
Eğlencenin Türü ve Alanı
En Az En Çok
(TL)
(TL)
50 m²’ye kadar
Bar, pavyon, gazino, 51 m²-150 m² arası
gece kulübü,
151 m²-300 m² arası
5
taverna, diskotek,
kabare, dansing
301 m²’den
gibi yukarı
5
eğlence yerlerinde
4 yıldızlı otelde
5
çalışılan her gün
5 yıldızlı otelde
5
için
Bilardo ve masa
25 m²’ye kadar
futbolu salonları
26 m²-50 m² arası
gibi eğlence
51çalışılan
m²-100 m² arası
5
yerlerinde
her gün için
101 m²-200 m² arası
5
201 m²’den yukarı
1
2
3
4
5
100
20
15
10
-
5
100
20
15
10
-
100
20
15
10
-
100
20
15
10
-
100
90
90
90
-
100
100
100
100
-
5
100
5
5
5
-
5
100
5
5
5
-
5
100
5
5
5
-
100
5
5
5
-
100
5
5
5
-
C) İŞGAL HARCI
İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı
bentlerinde yazılı işgallerde beher
metrekare için günde
2. 52 nci madde
nin (1) numaralı
bendinde yazılı
hayvan
satıcılarının
işgallerinde
Kanuni Tarife
Grup/Harcın Tutarı
(TL)
En Az En Çok
(TL)
(TL)
1
2
3
4
0,5
2,5
0,50
0,50
0,50
-
a) Satışı yapılan
küçükbaş hayvan
başına
0,5
2,5
0,50
0,50
0,50
-
b) Satışı yapılan
büyükbaş hayvan
başına
1
5
2,50
2,50
2,50
-
0,25
1,25
1
0,50
0,25
0,5
2,5
1,50
1
0,50
a) Her taşıttan beher
3. 52 nci madde saat için
nin (3) numaralı
bendinde yazılı b) Parkmetre
çalıştırılan yerlerde
işgallerde
beher saat için
Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
Grup/Harcın Tutarı
(TL)
Kanuni Tarife
İşyerinin Türü ve Alanı
Her tür işyeri
için yıllık
olarak
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
25 m²’ye kadar
20
800
125
100
75
-
26 m²-100 m² arası
20
800
300
250
150
-
101 m²-250 m² arası
20
800
400
300
200
-
251 m²-500 m² arası
20
800
600
400
250
-
501 m²’den yukarı
20
800
800
600
300
-
1
2
3
4
D) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI
Grup/Harcın Tutarı
(TL)
Kanuni Tarife
İşyerinin Türü ve Alanı
Her tür
25 m²’ye kadar
işyeri için 26 m²-100 m² arası
beher
101 m²-250 m² arası
m2sinden
251 m²-500 m² arası
501 m²’den yukarı
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
1
2
3
4
0,10
1
1
1
1
-
0,10
1
1
1
1
-
0,10
1
1
1
1
-
0,10
1
1
1
1
-
0,10
1
1
1
1
-
KARAR: 188
Belediyemiz 2014 mali yılı tarife cetvelinin Sekizinci Bölüm Tanzim Satış İşletmesi
ücret tarifesi
1. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve ilave
edilmesine;
2. Soğuk Hava Deposu İşletmeleri Oda Bazında Ücret Tarifeleri
ODA NO
S.O. 1
S.O. 2
S.O. 3
S.O. 4
S.O. 5
S.O. 6
S.O. 7
S.O. 8
S.O. 9
S.O. 10
S.O. 11
S.O. 12
S.O. 13
S.O. 14
S.O. 15
S.O. 16
S.O. 17
S.O. 18
S.O. 19
S.O. 21
M²
190
190
190
190
293
196
190
190
190
182
182
190
190
190
100
94
149
141
190
90
1 AYLIK
12.000 TL
12.000 TL
12.000 TL
12.000 TL
18.500 TL
12.000 TL
12.000 TL
12.000 TL
12.000 TL
11.000 TL
11.000 TL
12.000 TL
12.000 TL
12.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
10.000 TL
10.000 TL
12.000 TL
8.000 TL
3 AYLIK SEZON
3 Aylık Dönem
33.000 TL
33.000 TL
33.000 TL
33.000 TL
50.000 TL
34.000 TL
33.000 TL
33.000 TL
33.000 TL
32.000 TL
32.000 TL
34.000 TL
34.000 TL
34.000 TL
20.000 TL
20.000 TL
26.000 TL
26.000 TL
33.000 TL
20.000 TL
6 AYLIK SEZON
(1 Ekim-31 Mart )
66.000 TL
66.000 TL
66.000 TL
66.000 TL
102.000 TL
68.000 TL
66.000 TL
66.000 TL
66.000 TL
63.000 TL
63.000 TL
66.000 TL
66.000 TL
66.000 TL
35.000 TL
35.000 TL
55.000 TL
55.000 TL
66.000 TL
35.000 TL
Sezonluk ücretler giriş tarihinden geçerli olacaktır.
3. Soğuk hava deposuna girmeyen ürünlerle ilgili verilen alan hizmeti için 300 TL
alınacaktır.
4. Soğuk hava deposu odalarından yararlanmak isteyenler için
* 1 Aylık Ton fiyatı
60,00 TL.
* 14 Günlük Ton fiyatı 40,00 TL.
* 7 Günlük Ton fiyatı
25,00 TL.
Ücretler için bir sonraki yıla sarkan süre içinde giriş tarihindeki ücret tarifesi
geçerlidir.
5. S.1 , S.2 , S.3 , S.4 , S.O. 20 numaralı odalar sarartma ve yükleme odası olarak
kullanılacaktır.
6. Artık günler için kiralama bedeli aylık ücret baz alınarak hesaplanacaktır.
7. Soğuk hava deposu tarifesi kesinleştiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve 2014 yılı
için de
geçerlidir.
8. Tır bazında soğuk hava odalarında 1 haftalık ücret 2014 yılı için 1500 TL'dir.
Tır bazında soğuk hava odasına ürün bırakma süresi 1 haftadır. 1 hafta sonunda malını almak
zorundadır.
Aynı hafta içinde 2. bir tır bazında ürün bırakıldığı zaman ayrıca 1500 TL ücret tahsil
edilir.
9. Eski hal binası soğuk hava depoları aylık olarak (soğuk hava fonksiyonu çalıştırılmadan)
kiralanacaktır.
2014 yılı için 1 aylık ücret 650
TL'dir.
10. Yükleme ve boşaltma hizmetleri sırasında forklift aracı hizmeti ücretsiz
verilecektir.
11. Soğuk hava deposu işletmesi Selçuk Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
bünyesinde
işletme olarak
çalıştırılacaktır.
12. Sorumluluğun ve/veya sorumsuzluğun gerektirdiği hallerde teminat mektubu talep
edilir.
13. Uzun süreli kiralamalarda müşteriden gerekirse banka teminat mektubu talep
edilir.
14. Yukarıda verilen fiyatlara KDV dahil değildir. Ayrıca KDV alınır.
15. Soğuk hava deposu işletmesindeki kantarda Hal Müdürlüğünce uygulanan kantar tartı
ücretleri geçerlidir.
Olarak, oybirliği ile kabul edildi.
KARAR: 189
Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi, 3501 ada 9 numaralı parseldeki Selçuk Belediyesinin 3/310
hissesinin diğer hissedar Zeki YENİ’ye 3194 sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi çerçevesinde
satışının yapılması, oybirliği ile kabul edildi.
KARAR: 190
Selçuk ilçesi Belevi Mahallesi, 6 ada 18 numaralı parseldeki Selçuk Belediyesinin 49/2400
hissesinin Diğer hissedar Mehmet SAĞLAM’ın mirasçıları olan Habibe SAĞLAM, Muhsin
SAĞLAM, Hüseyin SAĞLAM, Ayşe SAĞLAM, Mehmet SAĞLAM ve Mustafa SAĞLAM’a
miras payları oranında 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi çerçevesinde satışının yapılması,
oybirliği ile kabul edildi.
KARAR: 191
Selçuk ilçesi, İsabey Mahallesi, Tarımsal Sanayi Alanında 101 Ada, 14 parselde bulunan Yeni Hal
Binalarında üretici birliklerine tahsis yapılması şartı bulunduğundan, yeterli bina bulunmadığı için
ilave dükkanlar yapıldıktan sonra kiralanacak olması sebebiyle komisyonlarımızın gündeminde
beklemesi, oybirliği ile kabul edildi.
KARAR: 192
Selçuk ilçesi, Zafer Mahallesi 3224 ada 3 numaralı parseldeki Selçuk Belediyesinin 4/151
hissesinin diğer hissedar Fatime UÇAR’a 3194 sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi çerçevesinde
satışının yapılması, oybirliği ile kabul edildi.
KARAR: 193
Belediye Kanununda Belediye Meclisinin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. Maddesinin (e)
bendinde ‘’… Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine
veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisinin
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar
üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek…’’ hükmünde olup, Belediyemizin
gayrimenkullerinden boş bulunanların kiraya verilmesi, kira sürelerinin belirlenmesi Belediye
meclisinin yetkisinde bulunduğundan Belediyemize ait Selçuk ilçesi Şirince Mahallesi 223 ada 4
parselde bulunan boş dükkanın 10 (On) yıl süre ile kiraya verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.
KARAR: 194
Selçuk Belediye Meclis Eylül 2014 Tarihli meclis gündeminin 17. Maddesinde yer alan 19.06.2014
tarih ve 1212 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ‘’3586 ada 2 parsel nolu taşınmazın hisse
satışı konulu yazısının, gerekli incelemenin yapılabilmesi ve geri dönük bir hata yapılmaması
adına, konunun komisyonlarımızın gündeminde beklemesi, oybirliği ile kabul edildi.
KARAR: 195
Selçuk Belediye Meclis Eylül 2014 Tarihli meclis gündeminin 18. Maddesinde yer alan,
04.08.2014 tarih ve 1544 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ‘’3551 ada 2 parsel nolu
taşınmazın ticaret talebi’’ konulu yazısının gerekli incelemenin yapılabilmesi ve geri dönük bir hata
yapılmaması adına, konunun komisyonlarımızın gündeminde beklemesi, oybirliği ile kabul edildi.
KARAR: 196
Belediyemiz İzmir Kalkınma Ajansı 2014 Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim
Teknolojileri Mali Destek Programına “E-SELÇUK 2.0.15” başlıklı proje teklifi sunulmasına,
proje teklifinin kabul edilmesi durumunda uygulanmasına karar verilmesi; Projenin imzalanmasına
ile tüm faaliyetlerinin ve gerekli süreçlerinin başlatılmasına, proje sunulmasında Belediyemizi
temsile, ilzama ve proje belgelerinin imzalanmasına, proje teklifinde belirtildiği üzere
kurumumuzca faaliyet kapsamında 250.000.000 TL (ikiyüzellibin) sağlanmasının taahhüt
edilmesine; Kalkınma Ajansı Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 26. Maddesine göre
proje kapsamında proje hesabı açmaya, bu hesaba para aktarmaya ve bu hesaptan harcama
yapılmasına, İZKA proje yönetiminde Selçuk Kaymakamlığının, Selçuk Ticaret Odası ile işbirliği
yapılmasına, tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel BAKICI’ya
yetki verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.
KARAR: 197
Selçuk ilçesi, Zafer Mahallesi, 3463 ada 8 numaralı parseldeki Selçuk Belediyesinin 3/113
hissesinin diğer hissedar Ayten ARTUN’a, 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi çerçevesinde
satışının yapılması, oy birliği ile kabul edildi.
KARAR:198
Selçuk Belediye Meclisince çeşitli tarihlerde tahsisleri yapılan yerler hakkında yeterli araştırma
yapılamadığından komisyonlarımızın gündemde beklemesi, oybirliği ile kabul edildi.
KARAR: 199
Belediyemiz bütçesi, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir katkı payları ile finansmanı sağlanarak
30.03.2014-01.04.2019 tarihlerinde uygulanacak olan 7’nci 5 yıllık imar programı kapsamında park
ve yeşil alanlarda peyzaj düzenlemeleri, yeni sokak ve caddelerin yapımı, mevcut sokakların
sağlıklaştırılması, kapalı spor salonu, kapalı yüzme salonu ile gençlik ve kültür merkezi gibi
yatırımların gerçekleşmesi, kurumsal aydınlatmalar ve ticaret merkezleri, yeni kavşak
düzenlemeleri, seyir terasları ile turizm açısından son derece önemli olan ilçemiz, çağdaş bir kent
kimliğine sahip olacaktır. Yeni yatırımlar ile gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda
gelişimleri sağlanacak, ilçemizdeki eğitim-öğretim kalitesi arttırılacaktır.
PTT binası arkasındaki alanların iş merkezi olarak düzenlenmesi ve Şahabettin Dede Caddesi
güneyinde bulunan mevcut işyerlerinin tadilatı ve hem bu caddede hem de İzmir-Aydın karayolu
üzerinde eski İtfaiye binaları ve petrol istasyonu arasında kalan alanda yeni işyerlerinin yapılması
ile ticaret zenginleştirilecek, yerel markalarımızın tanıtımı sağlanacaktır. İlçemizin özellikle yaz
aylarında karşılaştığı transit geçişler nedeniyle ortaya çıkan trafik sıkışıklığı ve otopark sorununu
uzun yıllar ortadan kaldırmak için mevcut pazaryeri, otobüs garajı, tören alanı ve müze önündeki
park alanını kapsayan alanda karayolunun bazı hatlarının köprülerle yer üstüne alınarak meydanın
bütünleştirilmesi ile, kentin her iki bölgesinde yaya akışının kesilmemesi sağlanacak, yeni
oluşturulacak açık arkeopark ve peyzaj düzenlemeleri, ticari alanlar ve yer altı otoparklarının
yapılması ve yaya akslarının bu alanlardan geçirilmesi ile ulaşım sorunu çözülerek ticaret ve sosyokültürel hayat geliştirilecektir. Pamucak ve çevresindeki turizm yatırımlarının ihtiyacı için, altyapı,
arıtma ve kanalizasyon hattı ile yol, yeşil alan ve sahil düzenlemeleri yapılacak, antik kanal
çevresinde çevre düzenlemelerinin yapımı ile insanımızın rahat ve huzurlu ortamda denizimizden
yararlanması sağlanacaktır. Tarımsal Nitelikli Sanayi Alanının daha da genişletilmesi ve bu işlemler
için gerekli olan kamulaştırmaların gerçekleştirilmesi, bahse konu alanda yatırım projelerini
destekleyecek, ilçemizde üretilen ürünlerin taşınması, saklanması ve işlenmesi amacıyla yapılacak
olan arazi yolları, modern hal binası, soğuk hava deposu ve meyve işleme ve paketleme tesisi ile
istihdam ve katma değerin yükseltilmesi sağlanacak, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yeni
aşevi, halk ekmek fırını, satış noktaları yapımı ve ucuz ekmek üretimi ile Selçuk’ta yaşayan muhtaç
ailelere yemek yardımı yapılacak, yeni bağlanan mahallelerde oluşturulacak hizmet birimleri ve
kreşler, üniversite öğrencilerine yönelik yurtlar, kadın sığınma evi ile yaşlılar (3. Yaş) misafirhanesi
gibi sosyal projeler ile yaşam kalitesi arttırılacaktır. Doğalgaz ana bağlantıları ile şehir içi izale
hatlarının döşenmesi ile hava kirliliğine son verilerek konut, seracılık, sanayi ve turizm tesislerinin
ucuz enerjiye kavuşması sağlanacaktır. Şirince alternatif yolunun kamulaştırmaları ve sıcak asfalt
yapım işlerinin bitirilmesi ile Şirince Mahallesinin ulaşımı rahatlatılacak, köyden mahalleye
dönüşen yerleşim alanlarında kurulacak yeni hizmet birimleri ile vatandaşın belediye hizmetlerini
alması kolaylaştırılacak, sosyal konut projeleri ile dar gelirli vatandaşlarımızın iskan sorunu
çözülecektir. Şirince Mahallesinde çarşı düzenlemesi ve sokak sağlıklaştırılması projesi yaptırılarak
bu yerleşimimizde imar kirliliğinin ve düzensizliğin önüne geçilecektir. Özellikle yaz aylarında,
Selçuk halkının yanında yazlık konutlar ile oteller bölgemizde kalan yabancı konukların
yararlanması amacıyla Meryemana-Efes ve Selçuk arasında çalışacak teleferik ile şehir içi ve
Pamucak-Meryemana-Selçuk güzergahında yeni hatlar oluşturmak amacıyla İzmir Büyükşehir
Belediyesi UKOME(ulaşım koordinasyon merkezi),ile ortak çalışma yapılacak, böylece ilçemizin
şehiriçi ulaşımı çözülecek ve Pamucak bölgesi ile organik bağ kurması sağlanacaktır. Açık agora ve
arkeopark düzenlemeleri ile şehrin tarihsel kimliği belirginleşecektir. Efes ören yeri yeni giriş
kapıları, işyerleri ve karşılama yapıları ile otopark
alanlarının belirlenmesi, kale, St. Jean ve Artemis tapınağı onarım ve çevre düzenlemeleri ile Efesin
daha iyi algılanması sağlanacak, ilçemizde Efes ve Meryemana ile sınırlı olan gezi güzergahları
arttırılarak çeşitlenmesi sağlanacak, kent merkezinin gezi güzergahları içine alınması ile ticari
hareketliliğin sınırlı olması önlenecektir. 7’inci 5 yıllık İmar ve Yatırım Programının uygun olduğu,
oybirliği ile kabul edildi.
KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLAR LİSTESİ-İLAVE
PAF A
P A CİNS
T A D
R S İ
YÜZÖLÇÜMÜ
T A H M İ N İ
NO A
E L K AT
M2
KAMULAŞTIRMA
N
NO A D E
BEDELİ
O
Dİ
MA
L İ DÜŞÜ
K
NCEL
B İ ER
LG
İSİ
TAM K A M A R
BİN D İ T O P
AMI U L A T A
A
Ğ E LAM
ARSAN
ŞTIR N
B E R
IN
ILAC KIS
D E UN
A K IM
Lİ
S U
KISI
R L
1m²
M
AR
FİY TUT
A T ARI
I
31
83
AV L
ULU
--711 KAR
-GİR
EV
İNCİ
R
--- 9 1 4
BAH
-- 8
ÇES
İ
1600. 1600.
5 0
0.00
800. ----0 0 0
0
0
m2
000 m2
m2
TL
210
2370 2648.
7 5 1.98
58.0
----6.84 7
6
0
6.57
8
m2
m2
TL 0
m2
11 2
1268 1408.
7 5 1.05
--- 6 7 4 TA R
80.3
----83
8.83 4
6
0
6.34
-- 9
LA
7
m2
m2
TL 5
m2
4818. 1647. 3 1 7 7 5 1.23
--- 6 7 5 TA R
----83
7 1 1
2 1.59 0
5.34
-- 0
LA
m2
m2
m2 TL 0
SELÇUK BELEDİYE MECLİSİNİN 08.07.2014 TARİH VE 12 NOLU BİRLEŞİMİNİN 141
VE 147 SAYILI KARARLARINA İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.
Atilla AKSOY
Dahi Zeynel BAKICI
Dr.
Belediye Bşk. Yrd.
Selçuk Belediye Başkanı
KARAR 200:
Mevcut talepler içinde var olan Derneklerin müracaatları incelendiğinde hiçbir Derneğin kamu
yararına çalıştığını gösterir Bakanlar Kurulu kararı olmadığı yine bunun yanında taleplerin içinde
özel şahısların da bulunduğu fark edilmiştir. Bu anlamda Yasalar gereği bahsi geçen kamu yararına
çalışan dernek belgesi olmayan bu müracaatçı derneklere meclisimizce tahsis edilmesi
komisyonumuzca oy birliği ile RED EDİLMİŞTİR. Ancak kamu kurum ve kuruluşu niteliğine
sahip Çiftçi Malları Koruma ve Ziraat Odası şeklindeki kuruluşlara tahsis edilmesinde bir sakınca
bulunmamakla birlikte yine muhtarlık talepleri oybirliği ile de uygun görülmüştür. Önceki
dönemler de olduğu gibi kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahip olmayan dernekler için
Belediye ile gönüllü katılım sözleşmesi yapılabileceği komisyonumuzca tavsiye edilebilir. Belediye
Kanunun 75.maddesini (d) fıktrası “…Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde
kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar
aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde,
tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.
Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya
tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz…” hükmü buradaki
usulün nasıl olması gerektiğini göstermektedir.
Diğer taraftan; bu taleplerden sadece Belevi Muhtarlığının ve Cumhuriyet Mah. Muhtarlığının,
Çiftçi Malları Koruma ve Ziraat Odası talebi kabul edilmesine,
Buna göre;
1-Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığına “Atatürk Mahallesi, Kubilay Caddesi Tansaş Üstü
Dükkanları 30 nolu (Men.Kod:234) Dükkanın tahsisi edilmesine,
2-Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığının halen kullanmakta olduğu “Atatürk Mahallesi, Kubilay
Caddesi Tansaş Üstü Dükkanları 24 nolu (Men.Kod:228) Dükkanın tahsisinin ise iptal
edilmesine,
3-Selçuk Çitfçi Malları Koruma Başkanlığına “Atatürk Mahallesi, Kubilay Caddesi Tansaş Üstü
Dükkanları 16 nolu (Men.Kod:220) Dükkanın tahsisi edilmesine,
4-Selçuk Ziraat Odasına “Atatürk Mahallesi, Kubilay Caddesi Tansaş Üstü Dükkanları 17 ve 18
nolu (Men.Kod:221 ve 222 ) Dükkanların tahsisi edilmesine,
5-Belevi Mahallesi Muhtarlığına ilgi dilekçesinde bahsettiği ve Belevi Çiftçi Malları Koruma
Dairesinin boşalttığı yerin tahsis edilmesine,
6- Tahsis sürelerinin 10 yıl olarak olması ve tahsis ücretinin ise Belediye Encümenince
belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
MECLİS BAŞKANI
DAHİ ZEYNEL BAKICI
DİVAN KATİBİ
FUAT KIRITAK
DİVAN KATİBİ
NALAN BAŞDEMİR
imza
imza
imza
Download

Eylül Ayı 3. Oturum Meclis Toplantısı 2014