TİRE BELEDİYESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
İZMİR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
ATILIM ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TARİH
ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TİRE ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU PROGRAMI,
12-13 MART 2015, TİRE, İZMİR
A SALONU
9:30-10:30
PROTOKOL KONUŞMALARI
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
●Prof. Dr. M. Akif Erdoğru, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürü
●Prof. Dr. Şule Pfeiffer Taş, Atılım Üniversitesi TUTAM Merkezi Müdürü
●Tayfur Çiçek, Tire Belediye Başkanı
●Mehmet Usta, Tire Kaymakamı
●Prof. Dr. Abdürrahim Özgenoğlu, Atılım Üniversitesi Rektörü
●Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, Ege Üniversitesi Rektörü
●Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
●Mustafa Toprak, İzmir Valisi
●Resim Sergisi Açılışı
12 MART 2015
A SALONU
Oturum Başkanı Prof. Dr. Bayram KODAMAN
10:30-12.10
●Umut Soysal, Tire’deki Rum ve Musevi Mektepleri Hakkında Bir
Araştırma
●Siren Bora, XIX. YY. Son Çeyreği ile XX. Yüzyılın İlk Çeyreği
Arasında Jewish Colonization Association ve Alliance Israelite
Universelle’nin Tire’deki Etkinlikleri
●Lale Genç, Etnografik Açıdan Tire ve Tire’de Okul Yaşamı
●Ali Arslan, Mustafa Çağlayandereli, Gülten Arslan, İzmir’in Tire
İlçesinin Nüfusunun Sosyolojik Analizi
Tartışma
YEMEK ARASI
Oturum Başkanı Prof. Dr. Refet YİNANÇ
13.00-14.50
●Enver Konukçu, Aydınili’nin Gelişiminde Aydın Bey
●M. Akif Erdoğru, Aydınili Tahrir Defterlerinde Aydınoğullarıyla
İlgili Bilgiler
●Kemal Ramazan Haykıran, Aydınoğulları Beyliği Döneminde Tire ve
Çevresinde İlmi Faaliyetler
●İlhan Erdem, Ortaçağlarda Tire ve Çevresi
●Mustafa Kaymakçı, Tire Tarımı
Tartışma (10 dk)
Oturum Başkanı Prof.Dr. Ersin DOĞER
14:50-16.40
●Murat Çekilmez, Tire Müzesinden Hellenistik ve Roma İmparatorluk
Dönemi Mezar Stelleri
●Pelin Taş, Antik Dönemden Günümüze Hasırın Ölü Gömme
Geleneği Olarak Kullanımı: Tire Örneği
● Derya Erol, Tire Müzesi Terrakotta Kolleksiyonu
●Ali Özkan, Arkeolojik Veriler Işığında Kaystros Havzası’nda Bir
Yerleşim: Teira/ Tire
●Peter Ruggendorfer, The Mausoleum at Belevi-New Insights on
Dedication and Chronology
Tartışma (10 dk.)
B SALONU
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sabri SÜRGEVİL
10:30-12.10
● Özer Ergenç, Şule Pfeiffer Taş, Güney ve İç Batı Anadolu’da 17.
Yüzyılda Ticaret Mekanlarının Yeniden Düzenlenmesi Bağlamında
Tire
●Olcay Pulluçuoğlu Yapucu, Bir Ticari Merkez Olarak Tire
●Ertan Gökmen, Tire Kazası Çamköy Temettuat Defteri İncelemesi
●Ertan Gökmen, Ömür Yazıcı, Aydın Vilayeti Ayniyat Defterlerinde
Tire Kazası ( 1866-1879)
Tartışma
YEMEK ARASI
Oturum Başkanı Prof. Dr. Süleyman ÖZKAN
13.00-14.50
● Mehmet Başaran, Aysun Sarıbey Haykıran, Sicill-i Ahval
Defterlerine Göre Tire Doğumlu Memurlar
●Selçuk Sarı, Osmanlı Bürokrasisinde Tireli Memurlar
●Aysun Sarıbey Haykıran, Mehmet Başaran, H. 1246/ M. 1831 Tarihli
Nüfus Defterine Göre Tire Mahalle ve Köylerinin Değerlendirilmesi
●Necat Çetin, 1904 Yılı Osmanlı Nüfus Tahririnde Tire Yahudileri
Üzerine Bir Değerlendirme
●Nazım İntepe, Şanizade Ataullah Efendi (1771-1826) ve Eserleri
Tartışma (10 dk)
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
15.00-16.30
●Gözde-Kalkan, Eren Akçiçek, Tire’nin Tak Tak Kebabı
●Alparslan Santur, Tire (İzmir) Yöresi Bazı Geleneksel Kültür
Değerleri İle İlgili Bir Tasnif Denemesi
●Yaşar Kalafat, Tire’de Kına Etrafında Oluşmuş İnançlarda Mitolojik
İzler Aranabilir mi?
●Emin Başaranbilek, Belediyelerin Arkeolojik, Tarihsel ve Kültürel
Mirası Koruma Yaklaşımları
Tartışma (10 dk.)
13 MART 2015, Cuma
A SALONU
Oturum Başkanı Prof. Dr. Enver KONUKÇU
10.00-12.10
●Mustafa Güneş, Tireli Dede Ömer Ruşeni ve Şiirleri Üzerine Bir
Değerlendirme
●Umut Soysal, Şuara Tezkireleri ve Mevcut Biyografik/ Bibliyografik
Kaynakların Işığında Tireli Divan Şairleri
●Yusuf Turan Günaydın, Halveti Şeyhi İbrahim b. Hamza’nın Arapça
Kur’an Tefsiri
●Mehmet Demirci, 20. Asrın Başında Tire’deki Tasavvuf Kültüründen
Bir Kesit
● Atilla Aydın, Birinci Halk Ağzından Söz Derleme Çalışmasına
Tire’den Gönderilen Sözler
●Mine Hoşcan Bilge, Yılmaz Göçmen’in ‘Geçmişten Günümüze
Tire’nin Yıldızları’ Adlı Yapıtına Dair Bir İnceleme
Tartışma (10 dk.)
YEMEK ARASI
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet ÖZGİRAY
13.00-15.30
●Ülgen Uyar, Tire Arap Pınarı Mahallesinin Nüfus ve Demografik
Yapısı
● Mehmet Kaya, Aysun Deveci, Tasfiye Talepnamelerine Göre
Mübadilllerin Tire Kazasında İskanları
● Mehmet Karayaman, CHP Parti Müfettişlik Raporlarına Göre Tire (
1935-1950)
●Şule Sevinç Kişi, Tire, Birgi ve Bayındır’da 1939 Sel Baskını ve
Zararları
●Beral Alacı, 1950 Seçimlerinde Tire
●Gül Tuncel, Mimari Tasvirli Türk Mezartaşlarından Tire’deki Eserler
●Ali Arslan, Gülten Arslan, Dünden Bugüne Tire’nin Siyasi Yapısının
Sosyolojik Analizi: Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Tire
Tartışma (10 dk.)
Oturum Başkanı Prof. Dr. Gül TUNCEL
15:30-17.00
●Halil Hadımlı, Akçaşehir-Hisarlık- Çayırlı Köyleri (Tire-İzmir)
Arasındaki Yörükler"
●Ahmet Özgiray, Kendir ve Keten Diyarı, Beziryağının Menbaı Tire
●Adil Evren, Tire’de Urgancılık
●Zeynep Mercangöz, Tire Müzesi’nde Bizans Kültür Mirasından Taş
Eserler
●Çağrı Pala, Tire Bölgesindeki Zeybek Algısı Üzerine Değerlendirme
Tartışma (10.dk.)
Oturum Başkanı Prof. Dr. Tuna ERTEM
17.00-18.10
●Siren Bora, Tire Yahudi Mezarlığı
●Munis Armağan, Tire Tarihinin Bilimsel Sorunları
●Erdem Ünver, Seha Gidel’in Sanatı Üzerine
Tartışma (10.dk.)
13 MART 2015,
B SALONU
Oturum Başkanı Prof. Dr. Özer ERGENÇ
10.00-12.00
●Bülent Çelik, XV. Yüzyılın Sonlarında Tire Kazası
●Ömer Bıyık, 47/2 Numaralı Tire Şeriye Sicili Üzerine
Değerlendirmeler
●Tanju Demir, Bülent Çelik, Divan-ı Hümayun Kayıtlarına Göre
XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Tire
●Ümran Kara, XVI. Yüzyılın Başlarında Tire Kırsalının Ekonomik
Potansiyeline Dair Gözlemler
●Züleyha Ustaoğlu, XVI. Yüzyıl Osmanlı Kayıtlarına Göre Tire
Kazası Toponimisi
●Levent Ertekin, İlk Aydın Sancakbeyi Halil Yahşi bey Vakıfları ve
Vakıfnamesi
Tartışma (10 dk.)
YEMEK ARASI
Oturum Başkanı Doç. Dr. Erdem ÜNVER
13.00-14.50
●Şakir Çakmak, Tire Bedesteni Restorasyonu Çalışmaları Hakkında
●Hür Kamil Biçici, Sanat Tarihi Açısından Tire Saatlerinin
Değerlendirilmesi
●Emine Koca, Fatma Koç, Zeynep Kırkıncıoğlu, Tire Yöresel Kadın
Şalvarlarının ve Cepkenlerinin Biçimsel Özelliklerinin İncelenmesi
● Birsen Çileroğlu, S. Egemen Nadasbaş, Beledi Dokumada
Yenilikçilik ve Yaşatılmasına Dair Bir İşleyiş
●Songül Kuru, Ayakkabı Modası Perspektifinde Tire Körüklü
Çizmesinin Yaşam seyrinin Değerlendirilmesi
Tartışma (10 dk.)
Oturum Başkanı Prof. Dr. Gülhan ÖZBAYOĞLU
15.00-16.40
●Hasan Kireç, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu
Döneminde Tire Darblı Sikkeler
● Fatma Emek, Tire’de Madencilik (1908-1938)
●Erk Inger, Batı Anadolu ve Bor Madeni
●Gülhan Özbayoğlu, İzmir ve Civarı Maden ve Enerji Hammadde
Potansiyeli
Tartışma (10.dk.)
Oturum Başkanı Prof. Dr. İlhan ERDEM
16.50-17.40
●Tuna Ertem, Lamartine ve Tire
●Cihan Özgün, 19. Yüzyılın Sonlarında Tire’de Konut Varlığı Üzerine
Tespitler
●Elif Charlotte Nelson Keleş, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Tire’de
Arazi Kullanımı
Tartışma ve Kapanış
KATILIMCILARIN LİSTESİ
● Abdürrahim Özgenoğlu, Prof. Dr. Atılım Üniversitesi Rektörü
● Ahmet Özgiray, Prof.Dr. Ege Üniversitesi
● Atilla Aydın, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi
●Adil Evren, Araştırmacı
●Ali Arslan, Doç. Dr. Mersin Üniversitesi
●Ali Özkan, Arkeolog
●Alparslan Santur, Araştırmacı
●Aysun Deveci, Ar. Gör. Niğde Üniversitesi
●Aysun Sarıbey Haykıran, Yrd. Doç. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi
●Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
● Bayram Kodaman, Prof. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi
● Birsen Çileroğlu, Araştırmacı
●Beral Alacı, Ar. Gör. Celal Bayar Üniversitesi
●Bülent Çelik, Yrd. Doç. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi
● Candeğer Yılmaz, Prof. Dr. Ege Üniversitesi Rektörü
●Çağrı Pala, Gazi Üniversitesi
●Cihan Özgün, Doç. Dr. Ege Üniversitesi
● Derya Erol, Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi
● Durmuş Turanoğlu, Hat Sanatçısı
● Erdem Ünver, Doç. Dr. Bilkent Üniversitesi
● Ersin Doğer, Prof. Dr. Ege Üniversitesi
●Elif Charlotte Nelson Keleş, Ege Üniversitesi
●Emel Ertürk, Yrd. Doç. Dr. Atılım Üniversitesi
●Emin Başaranbilek, ÇEKÜL Vakfı
●Emine Koca, Doç. Dr. Gazi Üniversitesi
●Enver Konukçu, Prof. Dr. Erzurum Atatürk Üniversitesi
●Eren Akçiçek, Yrd. Doç. Dr. Şifa Üniversitesi
●Erk Inger, Yrd. Doç. Dr. Atılım Üniversitesi
●Ertan Gökmen, Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi
● Fatma Emek, Araştırmacı
●Fatma Koç, Doç. Dr. Gazi Üniversitesi
● Gül Tuncel, Prof. Dr. Gazi Üniversitesi
● Gülhan Özbayoğlu, Prof. Dr. Atılım Üniversitesi
●Gözde Kalkan, Şifa Üniversitesi
●Gülten Arslan, Mersin Üniversitesi
●Halil Hadımlı, Yrd. Doç. Dr. Uşak Üniversitesi
●Halil Uğurel, Yerel Araştırmacı
●Hasan Kireç, Araştırmacı
●Hür Kamil Biçici, Yrd. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi
● İlhan Erdem, Prof. Dr. Ankara Üniversitesi
●Kamil Erdoğru, Yerel Araştırmacı
●Kemal Ramazan Haykıran, Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi
●Lale Genç, Öğ. Gör. Mimar Sinan Üniversitesi
●Levent Ertekin, Menemen Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki Eğitim Merkezi
● M. Akif Erdoğru, Prof. Dr. Ege Üniversitesi
● Mehmet Karayaman, Doç. Dr. Uşak Üniversitesi
● Mehmet Kaya, Yrd. Doç. Dr. Niğde Üniversitesi
● Mustafa Kaymakçı, Prof. Dr. Ege Üniversitesi
●Mehmet Başaran, Doç. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi
●Mehmet Demirci, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi
●Mehmet Usta, Tire Kaymakamı
●Mine Hoşcan Bilge, Yerel Araştırmacı
●Munis Armağan, Yerel Araştırmacı
●Murat Çekilmez, Ar. Gör. Adnan Menderes Üniversitesi
●Mustafa Çağlayandereli, Yrd. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi
●Mustafa Güneş, Doç. Dr. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
●Mustafa Toprak, İzmir Valisi
●Nazım İntepe, Yrd. Doç. Dr. Şifa Üniversitesi
●Necat Çetin, Yerel Araştırmacı
●Olcay Pulluçuoğlu Yapucu, Dr. Ege Üniversitesi
●Ömer Bıyık, Dr. Ege Üniversitesi
● Özer Ergenç, Prof. Dr. Bilkent Üniversitesi
●Pelin Taş, Ankara Üniversitesi
●Peter Ruggendorfer, Viyana Bilimler Akademisi, Avusturya
●Pınar Bingöl, Öğ. Gör. Atılım Üniversitesi
●Pınar Olgaç, Yrd. Doç. Dr. Atılım Üniversitesi
● Refet Yinanç, Prof. Dr. Gazi Üniversitesi
● Sabri Sürgevil, Prof. Dr. Ege Üniversitesi
● Süleyman Özkan, Prof. Dr. Ege Üniversitesi
● Şule Pfeiffer Taş, Prof. Dr. Atılım Üniversitesi
●S. Egemen Nadasbaş, Atılım Üniversitesi
●Serkan Acar, Yrd. Doç. Dr. Ege Üniversitesi
●Şakir Çakmak, Yrd. Doç. Dr. Ege Üniversitesi
●Selçuk Sarı, Araştırmacı
●Siren Bora, Dr. Araştırmacı
●Songül Kuru, Araştırmacı
●Şule Sevinç Kişi, Dr. Ege Üniversitesi
●Tanju Demir, Doç. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi
●Tayfur Çiçek, Tire Belediye Başkanı
● Tuna Ertem , Prof. Dr. Atılım Üniversitesi
●Ülgen Uyar, Araştırmacı
●Ümran Kara, Araştırmacı
●Umut Soysal, Başbakanlık Osmanlı Arşivi
●Yaşar Kalafat, Dr. Halkbilim Araştırmacısı
●Yusuf Turan Günaydın, TTK Uzmanı
●Zeynep Kırkıncıoğlu, Ar. Gör. Gazi Üniversitesi
●Zeynep Mercangöz, Prof. Dr. Ege Üniversitesi
●Züleyha Ustaoğlu, Ar. Gör, Celal Bayar Üniversitesi
Download

- Atılım Üniversitesi