DERSİN KODU
: BMU-112
DERSİN ADI
: Algoritma ve Programlama-II
SÖMESTR
: 2013-2014 Bahar Dönemi
ÖN KOŞUL(LAR)
:-
KREDİ(TİP)
:4
DERSİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ
: Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇINAR, Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN
TAKİP EDİLEN MATERYAL
:
1- Prof. Dr. Ali Yazıcı, Doç. Dr. Erdoğan DOĞDU, Y. Doç. Dr. Murat ÖZBAYOĞLU, Y. Doç. Dr. Y. Murat ERTEN,
Y. Doç. Dr. Oğuz ERGİN, JAVA Bilgisayar Programlamaya Giriş, PALME YAYINCILIK, 2008
2- Y. Daniel Liang, Introduction to JAVA, Pearson Publisher, 2013.
DERSİN İÇERİĞİ
: Tekst dosyalarını kullanma, veri yazma ve okuma işlemleri,
nesne tabanlı programlama, sınıf oluşturma, ileri nesne tabanlı programlama konuları, grafiksel kullanıcı
ara yüz programları oluşturma, SWING ve AWT form bileşenlerini kullanma, İş parçacıklarını oluşturma
ve kullanma, Applet oluşturma, grafik komutlarını kullanarak animasyon oluşturma, Java ile veri tabanı
uygulamaları geliştirme, JSP ile dinamik sayfalar oluşturma.
DERSİN AMAÇLARI
: Bu dersin amacı, karmaşık problemleri çözebilmek için analitik
düşünme, problemleri analiz edebilme ve çözüm için nesne tabanlı ve görsel arayüzler hazırlama ve grafiksel
aracalar ile animasyon oluşturma yeteneğini kazandırmaktır.
DERS AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN KULLANILAN ARAÇLAR:
DERSİN ÇIKTILARI
: Nesne tabanlı programlama mantığını kavramak, Grafiksel
arayüz ile görsel programlar hazırlamak ve ilgili bileşenleri öğrenmek, Animasyon oluşturma ve Appletleri
kullanabilme, Java ile veritabanı ve Web uygulamaları geliştirebilme
KONULAR
Hafta Konular
1.
Dosyalar
2.
Nesne Tabanlı Programlama
3.
Bileşim ve Kalıtım
4.
Polimorfizm, Arayüzler, Özet Sınıflar
5.
Kural Dışı Durumlar
6.
Grafiksel Programlamaya Giriş
7.
GUI Tasarımı
8.
AWT ve SWING Uygulamaları
9.
AWT ve SWING Uygulamaları
10.
Java İş parçacıkları
11.
Java Appletleri
12.
Animasyon
13.
Java veritabanı Bağlantısı
14.
Java Server Pages (JSP)
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yıl içi Başarı
Değerlendirme
Sistemi
Ara sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Bilgisayar Projesi
Dönem Ödevi
Laboratuvar/Uygulama
Proje
Final ve Büt. Sınavı
TOPLAM
Adedi
1
Etki Oranı%
30
-
1
1
20
50
100
DERS VE PROGRAM ÇIKTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİ
Bilgisayar Mühendisliği Programı Tarafından Öğrenciye Kazandırılması Amaçlanan
Bilgi ve Beceriler
1
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2
Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
3
İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama
becerisi
4
Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5
Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7
Etkin iletişim kurma becerisi
8
Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli
genişlikte eğitim
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
10 Çağın sorunları hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
12 Bilgisayar Mühendisliği alanında özel bir konuda ayrıntılı bilgi ve tercrübe aktarması
13 Bağımsız olarak çalışma kabiliyeti
14 Girişimcilik becerisi
15 Liderlik yeteneği
Dersin: 1: Hiç Katkısı Yok, 2. Kısmen Katkısı Var, 3. Tam Katkısı Var.
HAZIRLAYAN:
HAZIRLAMA TARİHİ:
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Download

Syllabus document