R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Michal Klement
Slovanská 1371
250 01 Brandýs nad Labem
POTVRZENÍ
o absolvování odborného proškolení
Michal Klement
Firma: ………………..…………………………………
Michal Klement, Barbora Svobodová, Irena Bořková,
Andrea Plašilová, Jan Kotěra, Václav Šulc,
Tomáš Havlíček a Pavel Vido
Jméno a příjmení: ………………………………………
28.2.2014
Dne: …………………….………………………………
Toto potvrzení opravňuje jeho držitele k provádění montáží, seřízení a oprav
kování značky Roto na dřevěných a plastových oknech a dveřích.
Platnost je po dobu dvou let od data vydání za předpokladu, že jeho držitel
neporuší pravidla odborného zacházení s kováním.
Při zjištění nedostatků v kvalitě a odbornosti při montáži, seřizování
a opravách kování, vyhrazujeme si právo toto potvrzení zrušit.
Za firmu Roto Frank AG resp. za firmu R.T. kování a.s. jako výhradního zástupce
této firmy pro český trh: Zdeněk Rovenský – AWT pro ČR
R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
tel.: +420 566 652 411
fax: +420 566 652 413
e-mail: [email protected]
provozovna
Kunice 38
251 63 Strančice, Praha-východ
tel.: +420 323 619 081
fax: +420 323 619 083
e-mail: [email protected]
Bankovní spojení:
ČSOB Praha 1
č.ú.: 500050733/0300 CZ
č.ú.: 678228893/0300 EUR
http://www.rtkovani.cz
Bankovní spojení:
Komerční banka
č.ú.: 226941751/0100 CZ
č.ú.: 86-4730940297/0100 EUR
Zápis v OR:
Krajský soud v Brně, oddíl B,
vložka 6833
IČO: 29149011
DIČ: CZ29149011
Download

Roto