DEĞERLER
DEĞERLER BİR HAREKETİN, ÖNERİLEN BİR SEÇENEĞİN, BİR KARARIN SONUÇLARINI DEĞERLENDİRMEDE KULLANDIĞIMIZ PRENSİPLERDİR.
AHLAK PRENSİPLERİNDEN, KİŞİSEL TERCİHLERE
KADAR UZANIRLAR VE İYİ, DOĞRU, GÜZEL, GİBİ
YARGILARA VARMAMIZI SAĞLARLAR.
DEĞERLER
BİR KÜLTÜRÜN DEĞİŞTİRİLMESİNDE, TEMEL KÜLTÜREL
ÖĞELER OLARAK; DEĞERLER, İNANÇLAR, SEMBOLLER
VE UYGULAMALARIN BİRLİKTE DÜŞÜNÜLMESİ GEREKMEKTEDİR. BİR KURUMUN OLUŞUMU BAZI DEĞERLERE
BAĞLANARAK GERÇEKLEŞİR.
BİR
KURUMUN
DEĞERLERİ,
MİSYONUNUN
VE
VİZYONUNUN GERÇEKLEŞTİRME AMACIYLA VE ONLARA
BAĞLI OLARAK HAREKET ETTİĞİ PRENSİPLERDİR.
KURUMUN İNANÇ VE AMAÇLARINI İFADE EDER. MİSYON
CÜMLESİNDE OLDUĞU GİBİ KISA, HATIRLANMASI VE
AKTARILMASI KOLAY, KURUMA YÖN VEREN, MÜŞTERİ VE
TEDARİKÇİLERİN ORTAK SESİ OLACAK CÜMLELER-DİR.
DEĞERLER
TEMEL DEĞERLER, MİSYONUMUZLA TUTARLI OLARAK
VİZYONUMUZA ULAŞMAK İÇİN ÇIKTIĞIMIZ YOLDA NASIL
DAVRANMAK İSTİYORUZ SORUSUNA CEVAP VERİRLER.
BİR ÖRGÜTÜN DEĞERLERİ DOĞRUDAN AYRILMAZLIK,
AÇIKLIK,DÜRÜSTLÜK, ÖZGÜRLÜK, FIRSAT EŞİTLİĞİ,
LİYAKAT VE BAĞLILIĞI İÇEREBİLİR.
DEĞERLER
TEKNİK DEĞERLER: FİZİKSEL OLAYLARA, BİLİME VE
MANTIĞA DAYANIR,
EKONOMİK DEĞERLER: ARZ VE TALEP TARAFINDAN
BELİRLENEN PAZAR DEĞERLERİNE DAYANIR,
SOSYAL DEĞERLER: GRUP VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNE
DAYANIR,
PSİKOLOJİK
DEĞERLER:
İHTİYAÇLARINA DAYANIR,
BİREYLERİN
KİŞİSEL
DEĞERLER
POLİTİK DEĞERLER: ÜLKENİN İDARİ ŞEKLİ, REJİMİ VE
BAŞLICA DEVLET POLİTİKALARINA DAYANIR,
ESTETİK DEĞERLER: GÜZELLİKLE İLGİLİ ALGILAMAYA
DAYANIR,
AHLAKİ DEĞERLER:
AHLAK, ÖRF, ADET
EĞİTİMİNE DAYANIR,
ÇEVREDEN ALINAN GENEL
VE GELENEKLER İLE AİLE
DİNİ DEĞERLER: BİREYLERİN BAĞLI OLDUKLARI DİN
VE BUNUNLA İLGİLİ İNANÇLARA DAYANIR.
DEĞERLER
İNGİLİZ DONANMASININ DEĞERLERİ
DÜNYA ÇAPINDA ESNEK ERİŞİM
DENGELİ BİR GÜÇ YAPISI
ORTAKLIKLAR KURABİLME
BİLGİ ÜSTÜNLÜĞÜ
KALİTELİ OLMA
İSTEKLİLİK
SAYGI
DEĞERLER
DONANMA KOMUTANLIĞI DEĞERLERİ
* TÜRK ULUSUNA GÜVEN DUYGUSU VERECEK
BAŞARILI VE ÜSTÜN BİR DENİZ KUVVETİ İDAME ETMEK
* DEĞİŞEN HAREKAT VE ORTAM İHTİYAÇLARINI
KARŞILAYABİLECEK NİTELİK VE NİCELİKTE ÇEŞİTLİ
PLATFORMLARDAN MEYDANA GELMİŞ ESNEK BİR
YAPIYA SAHİP OLMAK
* PERSONELİN MORAL VE MOTİVASYONUNU EN ÜST
DÜZEYDE TUTMAK
* ÇAĞDAŞ EĞİTİM
MUHAFAZA ETMEK
SEVİYESİNİ
SAĞLAMAK
VE
DEĞERLER
* VERİ VE BİLGİYE DAYALI KARAR MEKANİZMALARI
OLUŞTURMAK
* ÇAĞDAŞ BİLGİ VE TEKNOLOJİ İLE MÜCEHHEZ
OLMAK
* YARATICI DEĞİŞİMİ DESTEKLEMEK VE SÜREKLİ
KILMAK
* ETKİN BİR İLETİŞİM VE BİLGİ AĞINA SAHİP OLMAK
* KAYNAKLARI ETKİN VE EKONOMİK KULLANMAK
* BAHRİYE ÖRF VE ADETLERİNİ KORUMAK
* ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK
Download

Değerler