Göç eden yaban
kazlarının havada
süzülürken "V"
şeklinde bir
formasyonla
uçtuklarını
görmüşsünüzdür...
Bilim adamları
kazların neden bu
şekilde uçtuklarını
araştırmışlar
araştırma sonucunda
şu verilere
ulaşmışlar;
1-) "V" şeklinde uçulduğunda,
uçan her kuş kanat çırptığında,
arkasındaki kuş için onu kaldıran
bir hava akımı yaratıyormuş.
Böylece "V" şeklinde bir
formasyonda uçan kaz grubu,
birbirlerinin kanat çırpışlar sonucu
ortaya çıkan hava akımını
kullanarak uçuş menzillerini % 70
oranında uzatıyorlarmış. Yani tek
başına gidebilecekleri maksimum
yolu grup halinde neredeyse ikiye
katlıyorlarmış.
Kıssadan Hisse: Belli bir hedefi
olan ve buna ulaşmak için bir
araya gelen insanlar, hedeflerine
daha kolay ve çabuk erişirler.
2-) Bir kaz, "V" grubundan
çıktığı anda uçmakta güçlük
çekiyor. Çünkü diğer
kuşların yarattığı hava
akımının dışında kalmış
oluyor. Bunun sonucunda,
genellikle gruba geri
dönüyor ve yoluna grupla
devam ediyor.
Kıssadan Hisse: Eğer
kafamız bir kaz kadar
çalışıyorsa, bizimle aynı
yöne gidenlerle bilgi
alışverişini ve işbirliğini
sürekli kılarız.
3-) "V" grubunun başında giden
kaz hiç bir hava akımından
yararlanamıyor.Bu yüzden
diğerlerine oranla daha çabuk
yoruluyor. Bu durumda en arkaya
geçiyor ve bu defa hemen
arkasındaki kaz lider konumuna
geçiyor. Bu değişim sürekli
yapılıyor; böylece her kaz grubun
her noktasında yer almış oluyor.
Kıssadan Hisse: Yaptığınız her işi,
yeri ve zamanı geldiğinde
başkasına bırakmak gerekiyor.
4-) Uçus hızı yavaşladığında
gerideki kuşlar, daha hızlı gitmek
üzere öndekileri bağırarak
uyarıyorlar.
Kıssadan Hisse: İlerlemek ve yol
almak için bazen başkalarının
uyarılarına gereksinim duyarız.
Bundan alınmamalıyız; tam
aksine, böyle uyarıları sevinç ve
takdirle karşılamalıyız.
5-) Gruptaki bir kuş
hastalanırsa ya da bir avcı
tarafından vurulup
uçamayacak duruma gelirse;
düşen kuşa yardım etmek üzere
gruptan iki kaz ayrılıyor ve
korumak üzere hasta/yaralı
kazın yanına gidiyor. Tekrar
uçabilene (ya da eğer ölürse,
ölümüne kadar) onunla beraber
yaralı kuşu asla terk
etmiyorlar. Daha sonra
kendilerine başka bir kaz
grubu buluyorlar. Hiçbir kaz
grubu, kendilerine bu şekilde
katılmak isteyen kazları
reddetmiyor.
Kıssadan Hisse: Adam olmak
sadece insanlara özgü değil....
EKİP ÇALIŞMASI
Ekip ruhu, strese karşı direnç,
kendi çıkarını düşünmeme, organizasyon, iletişim, güven,
motivasyon, bilgelik,
geniş vizyon ve alçak gönüllülüktür...
EKİP ÇALIŞMASI
Etkili Ekip Çalışması İçin Önemli Elementler
- Liderlik
- İletişim
- Verimli Ekip Toplantısı
- Problem Çözme
- Çatışma Yönetimi

Ekip; belirli bir ortak
yararı sağlamak üzere
veya ortak bir amacı
başarmak için iki veya
daha fazla kişiden
oluşan gruptur.

Ekip; etkinliğe
katılan ve geri planda
bulunup onlara destek
veren bütün kişileri
içerir.
EKİP ÇALIŞMASI
ÇAĞDAŞ
YÖNETİM ANLAYIŞLARI “EKİP ÇALIŞMASINI”
HALE GETİRMEKTEDİR.
ZORUNLU
GÜÇLERİN, ÇABALARIN, YETENEKLERİN UYUM İÇERİSİNDE
BİRLEŞTİRİLMESİ İÇİN EKİP ÇALIŞMASI GEREKİR.
BERABER YÖNETİM ANLAYIŞI OLAN ÇAĞDAŞ İŞLETMELERDE EKİP
ÇALIŞMASI DAHA KOLAYDIR.
EKİP ÇALIŞMASINDA BAŞARILAR BİRLİKTE KUTLANIR,
BAŞARISIZLIKTAN BİRLİKTE DERS ÇIKARTILIR.
NİÇİN EKİP OLUŞTURMALIYIZ?
KURUM
ÇALIŞANLARI, KURUMUN
ULAŞILACAĞINI BİLMELİDİR
AMAÇLARINI
VE
ONLARA
NASIL
ALINAN KARARLARA KATILMIŞLARSA UYGULAMADA DAHA ÇOK KATKI
SAĞLARLAR.
EKİBİN BİR PARÇASI OLMAK ONLARI RAHATLATIR.
EKİBE KATILMAK, ÜYELERE BENLİK SAYGISI, KABUL VE KENDİNİ
GERÇEKLEŞTİRME ŞANSI VERİR.
YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ STATÜ FARKLILIĞININ ORTADAN
KALKMASINA YARDIM EDER.
EKİP OLUŞTURMA
4- ULAŞMA
3- BULUŞMA
2- BOĞUŞMA
1-OLUŞMA
EKİP
Ekip Performansının Yaratılmasıyla İlgili Genel Yaklaşımlar:
- Ekip üyelerinin kişiliklerine göre değil, yetenek ve potansiyel
yeteneklerine göre seçilmesi,
- İlk toplantı ve davranışlara belirli bir dikkatin gösterilmesi,
- Açık davranış kuralları oluşturma,
- Yakın zamanda gerçekleşebilecek performans odaklı görev ve
amaçların yaratılması,
- Grubun yeni gerçekler ve bilgilerle kendilerini yenilemeleri,
- Ekibin birlikte zaman harcaması,
- Pozitif geri beslemede bulunulması.
ETKİN BİR EKİP ÇALIŞMASI İÇİN NE
YAPMALIYIZ?
EKİPLERİN GÖREVLERİ AÇIK BİR ŞEKİLDE BELİRLENMELİDİR.
VERİLEN GÖREV KİŞİ TARAFINDAN KABUL EDİLMELİDİR.
EKİP ÜYELERİ BİRBİRİNİ DİNLEMELİ VE DÜŞÜNCELERİNE SAYGI
GÖSTERMELİDİR.
YAPILACAK ELEŞTİRİLER YIKICI DEĞİL YAPICI OLMALIDIR.
HERKESİN YETENEĞİNDEN AZAMİ ÖLÇÜDE FAYDALANILMALIDIR.
ÇALIŞANLARIN KENDİSİNİN DIŞLANDIĞINI HİSSETMEMESİ
SAĞLANMALIDIR.
ETKİN BİR EKİP ÇALIŞMASI İÇİN NE
YAPMALIYIZ?
BÜTÜN ÇALIŞANLAR BİRBİRLERİNİN DUYGULARINI
ANLAMAYA ÇALIŞMALIDIRLAR.
EKİPLER KENDİ YAPTIKLARI İŞ VE İŞLEMLERİ
KENDİLERİ GÖZDEN GEÇİRMELİDİRLER.
EKİPLER BİR GELİŞME PLANI OLUŞTURMALI VE BU
PLAN İZLENMELİDİR.
 DİĞER EKİP VE ÜNİTELER İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE
ÇALIŞMALIDIRLAR.
ETKİN BİR EKİP ÇALIŞMASI İÇİN NE
YAPMALIYIZ?
EKİP İÇİNDE SAĞLIKLI BİR
İLETİŞİMİN VAR OLMASI İÇİN
EKİP ÜYELERİNİN
BİRBİRLERİNE SAYGI VE
GÜVEN DUYMASI GEREKİR.
İYİ BİR EKİP OLMANIN EN
ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ EKİP
ÜYELERİ ARASINDA BAĞLILIĞI
GELİŞTİRMEKTİR.
YÜKSEK PERFORMANS
FARKLILIKLARI KABUL
EDEREK BUNLARDAN
YARARLANMA SONUCU ELDE
EDİLİR.
İLETİŞİM VE ÇATIŞMA YÖNTEMİ İLE
İLGİLİ TEMEL PRENSİPLER
 EKİP OLUŞTURMAK,
 KURUM VATANDAŞLIĞINI AŞILAMAK,
 ORTAK HEDEFE YÖNLENDİRMEK,
 PROBLEM BELİRLEME, ÖNLEME VE ÇÖZMEYİ ÖĞRETMEK,
 ESKİ KÖYÜ YENİ ADETLERE ALIŞTIRMAK,
 ALIŞKANLIKLARI YOK ETMEK,
 ÇATIŞMA YÖNTEMİNDEN ÖNCE İLETİŞİM YÖNTEMİNİ GELİŞTİRMEK,
 OLUMSUZ BAKIŞ AÇISI DEĞİŞMEYENLERİ UZAKLAŞTIRMAK,
İLETİŞİM VE ÇATIŞMA YÖNTEMİ İLE
İLGİLİ TEMEL PRENSİPLER
İNSANLARIN ODAKLANDIKLARI NOKTAYI İYİ BELİRLEMEK,
KURUMDA İŞSİZ KİŞİ OLMAMASINA DİKKAT ETMEK,
DEDİKODUYU YOK ETMEK,
ÇATIŞMAYI AÇIĞA ÇIKARMAK, GİZLİ ÇATIŞMAYA MÜSAADE
ETMEMEK,
SOSYAL AKTİVİTELERİ CANLANDIRMAK,
GÜÇLÜ BİR ÖRGÜT İLETİŞİMİ OLUŞTURMAK,
ÇÖZÜMÜ DAHA ÇOK EKİBE BIRAKMAK,
PROBLEMİ DEĞİL, ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLMAYI ÖĞRETMEK,
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
ASIM ULUSOY
YÖNETİCİ EĞİTİM PROGRAMI
EĞİTİM UZMANI
Download

2 EKiP CALISMASI SUNU