PREEKLAMPSİDE YENİ SINIFLAMA VE
ETYOPATOGENEZ
Prof.Dr.A.İrfan Kutlar
Gaziantep Ünv.Kadın Hast ve Doğum A.D
ACOG-2013
PREEKLAMPSİ
PE ETYOPATOGENEZ
ETYOPATOGENEZİ
PLASENTANIN
ANORMAL
GELİŞİMİ
SPİRAL
ARTERİOLLERDE
ANORMAL
REMODELİNG
TROFOBLAST
DiFERANSİASYON
DEFEKTi
HİPOPERFÜZYON
HİPOKSİ VE
İSKEMİ
iMMÜNOLOJİK
ANJİOTENSİNOJEN 2
DUYARLILIĞINDA
ARTIŞ
GENETİK
DİYET
SİSTEMİK
iNFLAMASYON
ENDOTELİYAL
ve
DİSFONKSİYON ENFEKSİYON
PREEKLAMPSİDE ETYOPATOGENEZ
ERKEN PREEKLAMPSİ
<34.HAFTA
GEÇ PREEKLAMPSİ
>34.HAFTA
SPİRAL ARTERİOLLERDE
ANORMAL REMODELİNG
GEBELİKTEKİ NORMAL İNFLAMATUAR
DURUMA ARTMIŞ
MATERNAL VASKÜLER DUYARLILIK
TROFOBLAST
DİFERANSİASYONUNDA
DEFEKT
NORMAL GELİŞMİŞ PLASENTADA
ATHEROZİS
HİPOPERFÜZYON, HİPOKSİ
VE İSKEMİ
Anormal
SPİRAL Trofoblasik
ARTERİOLLERDE
İnvazyon
ANORMAL REMODELİNG

Endovasküler trofoblast invazyonunda
yetersizlik
– İlk atak (8-10.hf)

Desidual
– İkinci atak (14-16.hf)


Miyometriyal (1/3)
Akut aterozis
SPİRAL ARTERİOLLERDE
ANORMAL REMODELİNG
TROFOBLAST
DİFERANSİASYONUNDA DEFEKT
SPİRAL ARTERİOLLERİN TROFOBLASTLARCA İNVAZYONUNDA SİTOTROFOBLAST
E-CADHERİN
EPİTEL HÜCRE
EPİTEL ADHEZYON
MOLEKÜLLERİ
(-)
ENDOTEL HÜCRE
ENDOTEL ADHEZYON
MOLEKÜLLERİ
(+)
x
PSODOVASKULOGENEZİS
İNTEGRİN A6
-BETA 1
VE-CADHERİN
İNTEGRİN A1-B1
PE
SPİRAL ARTERİOL İNVAZYONU
DESİDUAL NATUREL KİLLER HÜCRELERİ
MATRİX METALLOPROTEAZ SALARAK DAMAR EXTRASELÜLER MATRİXİNİ VE MUSKULER TABAKASINI ERİTİR.
ENDOVASKÜLER TROFOBLASTLARIN DAMAR İNVAZYONUNU SAĞLAR.
TROFOBLAST DİFERANSİASYONUNDA
DEFEKT
TROFOBLAST
DİFERANSİASYONUNDA
DEFEKT
HİPOPERFÜZYON, HİPOKSİ
VE İSKEMİ
HAYVAN MODELLERİ
VASKÜLER YETMEZLİKLE
SEYREDEN HASTALIKLAR
MEKANİK OLARAK
KAN AKIMI AZALTILIYOR
SLE
RENAL HASTALIKLAR
TROMBOFİLİLER
HT
DİABET
PLASENTAL KİTLENİN KAN AKIMI
ARTMAKSIZIN ARTTIĞI DURUMLAR
HİDATİFORM MOL
HİDROPS FETALİS
DM
İKİZ GEBELİK
YÜKSEK RAKIMDA
YAŞAYANLARDA
DAHA SIK
RAKIM>3100M
HİPOPERFÜZYON, HİPOKSİ
VE İSKEMİ
HİPOXİ ANINDA TROFOBLASTLARDAN HİPOXİNİN İNDÜKLEDİĞİ FAKTÖR -1 (HIF-1) SALINIR.
NORMOKSİDE BU FAKTÖR PROTEAZLARLA PARÇALANIR.
BU FAKTÖR HİPOXİDE TROFOBLAST İNVAZYONUNUN GERÇEKLEŞMESİNE ENGEL OLUR.
HİPOPERFÜZYON, HİPOKSİ
VE İSKEMİ
HİF-1 HİPOXİDE TGF-β3’ü İNHİBE EDEREK TROFOBLAST İNVAZYONUNU ENGELLER
PLASENTADAN ENDOTELİN-1
VE SOLUBLE ENDOGLİN SALINIMI ARTIRARAK ANJİOGENEZİSİ ENGELLER.
İMMÜNOLOJİK FAKTÖRLER
•Nulliparlar
•Gebelikleri arasında
eş değiştirenler
•Gebelik intervalleri uzun
•Bariyer methodları
ICSI
SPERM ANTİJENİNE
AZALMIŞ MARUZİYET
Oosit donasyonu
İMMÜNOLOJİK FAKTÖRLER
TROBLAST (FETUS)
HLA CLASS-1
HLA-C
HLA-E
DESİDUA (ANNE)
NATUREL KİLLER CELL
HLA-G
KİLLER IMMUNGLOBULİN
RESEPTÖR
KIR-AA
FETUSTA HLA-C2 VE ANNEDE
KIR AA GENOTİPİ
TEKRARLAYAN PE!!!
HLA-G ANTİJENİ TAŞIYAN TROFOBLASTLAR DESİDUAL NK HÜCRELERİ
TARAFINDAN YAKALANMAKTAN KURTULUR VE SPİRAL ARTERİOLLERİ İNVAZE
EDER.
ANJİOTENSİNOJEN-II
DUYARLILIĞINDA ARTIŞ
ANJİOTENSİNOJEN-II TİP 1 RESEPTÖR
VASOPRESSOR
BRADİKİNİN
β2 RESEPTÖR
AT-II TİP 1 AA VE BRADİKİNİN β2 RESEPTÖR
HETERODİMERİZASYONU
NORMALDE GEBELİKTE ANJİOTENSİNOJENE BİR DUYARSIZLIK
GELİŞMEKTEDİR.PREEKLAMPSİDE AT-II TİP 1 AA RESEPTÖRÜNÜN
BRADİKİNİN BETA 2 RESEPTÖRÜYLE BERABER BULUNMASI
DUYARLILIĞI ARTIRMAKTADIR.
AT II TİP1 RESEPTÖR AGONİSTİK
ANTİKORLARI
AT II TİP1 RESEPTÖR AGONİSTİK ANTİKORLARI
RESEPTÖRÜ AŞIRI AKTIVE EDER.OKSİDATİF DİSTRESS VE ENDOTEL HASARI OLUŞUR.
AT II TİP 1 AA RESEPTÖRÜ AGONİST OTOANTİKORLARIN VARLIĞI
NK HÜCRELER KIR AA VE TROFOBLAST HLA C 2GENOTİPLEMESİ
GENETİK FAKTÖRLER, OXİDATİF STRESS PLASENTAYI ETKİLER VE
ANTİANJİOGENİK FAKTÖRLER SALINIR.
HİPERTANSİYON, PROTEİNÜRİ VE DİĞER KOMPLİKASYONLARLA
SONUÇLANIR.
GENETİK FAKTÖRLER
ANNE VEYA
KIZ KARDEŞTE
PE ÖYKÜSÜ
2-4 KAT
•MATERNAL STOX1
10q22 MUTASYONU
GEÇİRİLMİŞ PE
7 KAT RİSK
ESKİ EŞİ NORMOTANSİF
İKEN GEBELİKTE
PE OLAN
ERKEĞİN YENİ
EŞİNDE DE RİSK ARTAR
GENETİK FAKTÖRLER
sFlt-1
sFLT -1 Geni
13q12
sFlt-1
VEGF
sFlt-1
Soluble fms-like tirozin kinaz -1 geni 13. kromozomdadır.Trizomi 13’te
aşırı expresse olur ve VEGF’ü bağlar.Anjiogenez azalır, preeklampsi
artar.
Trizomi 13’te sFlt-1/PIGF oranı artar.Antianjiogenikler
artar PE artar.
GENETİK FAKTÖRLER
12.KROMOZOMDA KODLANMAYAN UZUN RNA PARÇASI
HELLP
GENETİK FAKTÖRLER
ANJİOTENSİNOJEN2
GEN
VARYANTI
T235
NİTRİK OKSİD
KALITSAL
SENTETAZ
TROMBOFİLİLER
ENZİMİ
POLİMORFİZMİ
2p13
2p12
2p25
DİYET
YÜKSEK RİSKLİ GRUPTA DÜŞÜK
KALSİYUMLU DİYET ALIMI
Kalsiyum suplementasyonu (1000mg/gün)
PREEKLAMPSİ
RR:0.45 %95 CI 0.31-0.65
HİPERTANSİYON
RR:0.65 %95 CI 0.53-0.81
ANTİOKSİDANLAR
C vit X
E vit X
1000mg/g 400ü/g
Balık
yağı
Nitrik
okside
D vit
400ü/g
GLYCERİL
TRİNİTRAT
+
L-ARGİNİN
(RR 0.61, 95% CI 0.50-0.75),
PE %39
SİSTEMİK ENDOTELIAL
DİSFONKSİYON
Gebelik öncesi
endotel hücre
disfonksiyonu
SON DÖNEM
BÖBREK
YETMEZLİĞİ
PREEKLAMPSİ
İLERİDE
KARDİYOVASKÜLER
HASTALIK
İNFLAMASYON/ENFEKSİYON
TROFOBLASTİK
DEBRİSLER
HİPOKSİ SONUCU TROFOBLASTLARDA
OTOFAJİ BAŞLAR VE HÜCRELERDE YIKILAN MİTOKONDRİ VE
ENDOPLAZMİK RETİKULUMDAN ÜRİK ASİT AÇIĞA ÇIKAR.BUNLAR DA İNFLAMASYONU
TETİKLER.BU TROFOBLASTİK DEBRİSLERDEN ANTİANGİOGENİK FAKTÖRLER SALINIR.
PLASENTAL HİPOKSİDE TROBLASTLARDA OTOFAJİ BAŞLAR.
OTOFAJİ SONUCUNDA HÜCREDE
YIKILAN MİTOKONDRİ VE ENDOPLAZMİK RETİKULUMDAN ÜRİK ASİT VE
TOKSİNLER AÇIĞA ÇIKAR.BU DA PREEKLEMPSİDEKİ İNFLAMASYONDAN SORUMLUDUR.
ENFEKSİYON
ÜRİNER SİSTEM
ENFEKSİYONLARI
OR:1.57
PERİODONTAL
ENFEKSİYONLAR
OR:1.76
ÖZETLE
TEŞEKKÜRLER
Download

Ali İrfan Kutlar