PREEKLAMPSİNİN ERKEN TARAMASI
Doç.Dr.Ebru Dikensoy
Gaziantep Ünv.Tıp Fakültesi
Kadın Hast. Ve Doğum A.D.
PREEKLAMPSİNİN ERKEN
BELİRLENMESİ
16.HAFTADAN ÖNCE 81 MG
ASPİRİN BAŞLANMASI
YÜKSEK RİSKLİ GRUBA 1 Gr Ca
VE ANTİOXİDAN BAŞLANMASI
PREEKLAMPSİNİN %17-20 AZALTILMASI
PREEKLAMPSİ
İSKEMİK PLASENTA
PROANGİOGENİC
FAKTÖRLER
VEGF
PIGF
ANTİANGİOGENİC
FAKTÖRLER
sFlt-1
sVEGFR-1
ANTİANJİOGENİKLER VE PREEKLAMPSİ
sFlt-1
PLASENTADAN
SALINIR
VEGF BAĞLAR
RATLARDA
ALBUMİNÜRİ
HT
Glomerulokapiller
endoteliyozis
sFlt-1
VEGF
PIGF
PE DOKU KÜLTÜRÜ
NORMAL ENDOTEL
FONKSİYONU
sFlt-1
NORMAL
ANGİOGENESİS
sFlt-1
PREEKLAMPSİ KLİNİĞİNDEN 5 HAFTA ÖNCE ARTIŞ OLMAKTADIR
PIGF
PREEKLAMPSİ KLİNİĞİNDEN 5 HAFTA ÖNCE DÜŞÜŞ OLMAKTADIR
sFlt-1
<34hf PE
2-5 HF ÖNCE
PIGF
PREEKLAMPSİ ŞİDDETİ VE
MATERNAL-NEONATAL MORTALİTE
s-ENDOGLİN
X
X
TGF-B1
TGF β3
eNOS
Trofoblast
invazyonu
Vazodilatasyon
inhibisyonu
S- ENDOGLİN
MATERNAL SERUMDA
PREEKLAMPSİDEN 2-3 AY
ÖNCE ARTMAKTA
HASTALIK ŞİDDETİ ARTMAKTA
DOĞUMDAN SONRA AZALMAKTADIR
s-ENDOGLİN
Vasküler permeabilite
artışı
Hipertansiyon
sFlt-1
PGIF
sENDOGLİN
OR:6.6
%95 CI 3.1-13.7
OR:9.0
%95 CI 5.6-14.5
OR:4.2
%95 2.4-4.7
SENSİTİVİTE
%26
FPR %5
SENSİTİVİTE
%32
FPR %5
SENSİTİVİTE
%18
FPR %5
HASTA
GRUBU
PE/HELLP
KR HT
PIH
KONTROL
164
42
36
ERKEN PE
<34hf
69
11
388/242
630
291
GEÇ PE
≥34hf
95
26
176
sFLT/PIGF cutoff = 85
sFlt-1/PGIF
PE/HELLP
<34 hf
KLİNİK
OLARAK
CUT OFF 85
~500
SİSTOLİK KB İLE
KORELASYON VAR
sFlt-1/PGIF
ORANINA GÖRE ACİL DOĞUM
164/69
PE/HELLP
(<34 HF)
sFlt-1/PGIF
2.GÜN
(38)
2-7 GÜN
(14)
>7.GÜN
(17)
616.42±81.15
547.93±98.39
225.55±60.59
PE/HELLP ‘DA sFlt-1/PIGF ORANI VE
ACİL DOĞUM RİSKİ
sFlt-1/PIGF
RR
<34 hf
> 655.2
2.69
>34 hf
>201
3.5
ÜRİNER TESTLER



CPEP (PE VE CONTROL)
13-21 HAFTA TEKİL GEBE PP 24 H
26-29.HAFTALARDA 36. HAFTADA VE
PE BAŞLANGICINDA ÜRİNER
ÖRNEKLEME YAPILMIŞ
From: Urinary Placental Growth Factor and Risk of Preeclampsia
JAMA. 2005;293(1):77-85. doi:10.1001/jama.293.1.77
ÜRİNER
TESTLER
ÜRİNER PGIF NORMALDE 29-32 HAFTADA PİK YAPAR
URİNER
PIGF
8-21.HF
2 GRUPTA AYNI
PE’DE
25.HAFTADAN
HASTALIĞIN
BAŞLANGICINA
KADAR
DÜŞÜKTÜR.
21-32.HAFTADA EN
DÜŞÜK DERECE PIGF
118pg/ml
EN İYİ BELİRLEYİCİ
PRETERM PE
(OR:22.5 %95 CI 7.467.8)
TERM PE
OR:2.2 %95 CI 1.2-4.3
Uterin Arter
Doppleri
UA DOPPLERİ PE’Yİ 2 TRİMESTERDE
DAHA KESİN BELİRLER
Use of uterine artery Doppler ultrasonography to predict pre-eclampsia and intrauterine growth restriction: a
systematic review and bivariable meta-analysis.Cnossen JS, Morris RK, ter Riet G, Mol BW, van der Post JA,
Coomarasamy A, Zwinderman AH, Robson SC, Bindels PJ, Kleijnen J, Khan KS.CMAJ. 2008;178(6):701
1. Trimester Uterin Arter
Doppler
PI>2.35
RI>0.85
Bilateral notch
PE DR
<34 hf
%59
>34 hf
%40
%5FPR
2.Trimester Uterin Arter Doppler
PI>1.58
%5 FPR
<34 hf
%77
>34 hf
%22
2. Trimesterde
Uterin Arter Doppleri ve Genel PE Riski
2.TR PI ARTIŞ (1.58)
VE UTERİN ARTERDE BİLATERAL NOTCH
LOW RİSK GROUP
HİGH RİSK GROUP
SENSİTİVİTE %23
SPESİFİSİTE %99
+LR:7.5
-LR: 0.59
SENSİTİVİTE %19
SPESİFİSİTE %99
+LR:21
-LR:0.82
ŞİDDETLİ PREEKLAMPSİNİN 2.TRİMESTER
UTERİN ARTER DOPPLERİ İLE BELİRLENMESİ
LOW RİSK GROUP
ARTMIŞ
PI
SENSİTİVİTE
%78
SPESİFİSİTE
%95
+LR:15.6
-LR:0.23
BİLATERAL NOTCHİNG
SENSİTİVİTE %65
SPESİFİSİTE %95
+LR:13.4
-LR:0.37
HİGH RİSK GROUP
ARTMIŞ PI
SENSİTİVİTE %80
SPESİFİSİTE %78
+LR:3.7
-LR:0.26
YENİ YAKLAŞIMLAR
GENOMİK
ÇALIŞMALAR
TESTLERİN KOMBİNASYONU
LOW RİSK GROUP
1.TRİMESTER
PP13
PAPP-A
DİSİNTEGRİN
ADAM 12
HİGH RİSK GROUP
2.TRİMESTER
UTERİN ARTER
DOPPLER
SENSİTİVİTE %60-80
SPESİFİSİTE %80
PE İLE
İLİŞKİLİ GEN
POLİMORFİZMLERİ
1.TRİMESTER
UTERİN ARTER
DOPPLER
(PI>2.35
RI>0.35)
PP13
SENSİTİVİTE
SPESİFİSİTE
Combining biochemical and ultrasonographic markers in predicting preeclampsia: a systematic review.
Giguère Y, Clin Chem. 2010;56(3):361
%90
%90
PROTEOMİK
PROFİL
SERPİNA1
SENSİTİVİTE %85
SPESİFİSİTE %87
+LR6.7 -LR 0.2
PREEKLAMPSİ ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIŞLI OLMAYAN
TESTLER
PROVAKATİF
BİYOFİZİK
TESTLER
ATII
CHALLENGE TEST
SERUM ÜRİK
ASİT
3.5-4 mg/dl
S:%56
S:77-95
ROLL OVER
TEST
(SUPİNE PRESSÖR TEST)
İZOMETRİK EGZERSİZ TEST
(HAND –GRİP TEST)
TROMBOFİLİ
TESTLERİ
MATERNAL SERUM
FREE FETAL DNA
VE BİYOMARKIRLAR
MATERNAL
ÖZELLİKLER
PAPP-A
PGIF
PAPP-A
VE PIGF
ORTALAMA
ARTERYEL
KAN BASINCI
(MAP)
Ut-PI
MATERNAL RİSK FAKTÖRLERİ
Preeklampside Maternal KB
34 çalışmanın metaanalizi;
-SKB
-DKB
-ortalama arteryal basınç (MAP)
pre-eklampsi öngörüsünde düşük ve
yüksekli risk kadınlarda MAP
daha üstün
MAP 1.TR <34 HF PE
%58 DR %5 FPR
Mean arteryial basınç (MoM)
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7 Normal
Erken
PE
Geç
PE
MAP = Diyastolik KB + (Sistolik KB -Diyastolik KB) / 3
Cnossen JS. BMJ 2008.
Poon et al. Hypertension.2009.
Maternal anamnez: a priori risk
Independent variable
OR (%95 CI)
Erken-PE
Geç-PE
Maternal yaş (y)
-
1.04 (1.00-1.07)
VKİ (Kg/m2)
-
1.10 (1.07-1.13)
Detection rate (FPR %5)
Etnik origin
White
1
Black
3.64 (1.84-7.21)
2.97 (1.98-4.46)
Indian or Pakistani
-
2.66 (1.29-5.48)
100
%
90
80
Parous
Daha önce PE yok
0.31 (0.14-0.71)
0.24 (0.15-0.38)
Daha önce PE var
4.02 (1.58-10.24)
2.18 (1.24-3.83)
Ailede PE hikayesi
-
2.91 (1.63-5.21)
Hipertansiyon
8.70 (2.77-27.33)
-
Ovulasyon ilaçları
4.75 (1.55-14.53)
-
70
60
50
40
Maternal özellikler 1.TR <34 HF PE
%36 DR %5 FPR
30
20
10
n=57,458
Akolekar et al., Fetal Diagn Ther. 2013.
0
Erken-PE
Geç-PE
1.TRİMESTERDE MAP, UPI,PGIF VE
PAPP-A (0.4 MOM)
%5 FPR
<34 hf PE
DR
93
>34 hf PE
61
ÖZETLE YENİ YAKLAŞIM
YÜKSEK RİSKLİ GRUBUN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ
1.TRİMESTERDE MAP, UPI,PGIF VE PAPP-A DEĞERLERİNE
BAKILMASI (%93 DR)
16. HAFTADA 81 MG ASPİRİN VE
ANTİOXİDAN BAŞLANMASI
sFlt-1/PGIF ORANINA GÖRE ACİL DOĞUM
TEŞEKKÜRLER
Download

Ebru Dikensoy