İLETİŞİM SEMİNERİ
ARİF DEDE
[email protected]
13.12.2015
ARİF DEDE
1
İLETİŞİM NEDİR?
13.12.2015
ARİF DEDE
2
İLETİŞİM
İNSANLARIN
DUYGU VE
DÜŞÜNCELERİNİ
PAYLAŞMA SÜRECİ
13.12.2015
ARİF DEDE
3
İletişim bir mesaj alışverişidir. İnsanların
birbirlerini tanımaları, anlaşmaları;
duyguların, düşüncelerin ve fikirlerin
paylaşılması ile gerçekleşir.
13.12.2015
ARİF DEDE
4
Geniş anlamda iletişim;
•Toplumsal yapının temelini oluşturan bir sistem,
•Örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini
sağlayan bir araç,
•Bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir
teknik olarak tanımlamak mümkündür.
Dar anlamda iletişim ise ,
Bireylerarası düşünce, duygu ve bilgi alışverişi
olarak tanımlanabilir.
13.12.2015
ARİF DEDE
5
İLETİŞİM İÇİN EN AZ
İKİ KİŞİ GEREKLİDİR
13.12.2015
ARİF DEDE
6
İLETİŞİM SÜRECİ
Kim
Ne Söyledi
Hangi Yolla
Kaynak
***
Mesaj
***
Kanal
***
Kime
Alıcı
***
Ne Etkisi Oldu?
Geri Bildirim
***
13.12.2015
ARİF DEDE
*** Gürültü
7
TEK YÖNLÜ İLETİŞİM
GÖNDERİCİ
MESAJ
(KAYNAK)
(İLETİ)
13.12.2015
KANAL
ALICI
(HEDEF)
ARİF DEDE
8
İKİ YÖNLÜ İLETİŞİM
GÖNDERİCİ
GÖNDERİCİ
GÖNDERİCİ
GÖNDERİCİ
(KAYNAK)
(KAYNAK)
(KAYNAK)
(KAYNAK)
GÖNDERİCİ
(KAYNAK)
13.12.2015
ARİF DEDE
9
İLETİŞİMİ NELER
ETKİLER?
SES TONU
KONUŞMA
GÖRSEL ETKİ
13.12.2015
ARİF DEDE
10
ses tonu
30%
bilgi
10%
beden dili
ses tonu
bilgi
beden dili
60%
13.12.2015
ARİF DEDE
11
İLETİŞİM TÜRLERİ



Sözel İletişim
Sözsüz İletişim
 Beden Dili
 Nesnel iletişim
 Yazılı İletişim
Kitle İletişim
13.12.2015
ARİF DEDE
12
İLETİŞİMİN İKİ TÜRÜ
Etkili ve yenilikçi örgütlerin en önemli
özelliklerinden biri de iyi bir iletişim
sistemine sahip olmalarıdır. İletişimi iki
grupta incelemek mümkündür:
(1) Kişiler Arası iletişim
(2) Yönetsel İletişim
13.12.2015
ARİF DEDE
13
İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ

İletişimde ilk dakika
önemlidir

İletişim bilgi alış verişi
değildir

İletişim kişiye değil kişiyle
yapılır

İletişim bir bütündür
13.12.2015
ARİF DEDE
14
İNSAN İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN KURALLAR
•HUKUK KURALLARI
•DİN KURALLARI
•AHLAK VE GÖRGÜ KURALLARI
•GELENEK VE GÖRENEKLER
•KAMUOYU
•MODA
13.12.2015
ARİF DEDE
15
İNSAN İLİŞKİLERİNİN TEMEL İLKELERİ






Sevgi ve saygı
Dostluk ve güven
İlgi ve hoşgörü
Empati (eşduyum)
Saydamlık (açıklık)
Adalet
13.12.2015
ARİF DEDE
16
NASIL BAŞARILI
İLETİŞİM KURARIZ?
13.12.2015
ARİF DEDE
17
BAŞARILI İLETİŞİM






mesaj açık, tam, net, anlaşılır
mesajı anlama çabası
kişilerin iletişim çabası
kaynağın inanılır olması
karşılıklı sevgi
kullanılan simgelerin bilinir olması
13.12.2015
ARİF DEDE
18
BAŞARILI BİR İLETİŞİMCİNİN
ÖZELLİKLERİ -1






Kuvvetli iletişim becerisi
Güven verme ve inandırma becerisi
Güçlü kişilik
Genel kültür
Takım oyuncusu olma
Yaratıcı olma
13.12.2015
ARİF DEDE
19
BAŞARILI BİR İLETİŞİMCİNİN
ÖZELLİKLERİ -2





Üretkenlik
Araştırmacı olma
Enerjik ve dinamik olma
Girişkenlik, olumlu ve sıcak diyalog
kurabilme
İnisiyatif kullanabilme, problem
çözme ve sorumluluk alma
13.12.2015
ARİF DEDE
20
BAŞARILI BİR İLETİŞİMCİNİN
ÖZELLİKLERİ -3


İstikrarlı, sağduyulu olma, insanlarla
iyi geçinebilen toleranslı bir yapıda
olma
BAŞARILI İLETİŞİM = Kişisel Beceri +
Deneyim + Kapasite+merak + Yatkınlık
+Yaratıcılık
13.12.2015
ARİF DEDE
21
İYİ BİR DİNLEYECİ OLMAK İÇİN BEŞ İLKE
1- KONUŞMAYI KES
Konuşurken dinleyemezsin.
2- KONUŞANI RAHATLAT
Konuşan kendini özgür hissetsin.
3- KONUŞANA ONU DİNLEMEK İSTEDİĞİNİ BELLİ ET
İlgilendiğini göster. dinlerken başka işle uğraşma. Anlamak için dinle, cevap
hazırlamak için değil.
4- DİKKATİNİ KONUŞANA VER
Bu amaçla kapıyı kapatmak uygun olur.
5- KONUŞANI ANLAMAYA ÇALIŞ
Kendini onun yerine koy.
13.12.2015
ARİF DEDE
22
Başarılı Bir İletişimde Dikkat Edilecek Noktalar








İnsanlar ile göz teması kurun.
Canlı olun, sıcak ve dostça tebessüm edin.
Dinlerken başınızı hafifçe aşağı yukarı
hareket ettirin.
Ellerinizi cebinizde tutmayın, kolları
kavuşturmayın, ağzınızı elinizle örtmeyin.
Konuştuğunuz kişiye dönük olun.
Yakın mesafede konuşun.
Gerekirse beden teması kurun.
Statünüze uygun giyinin, özen gösterin.
13.12.2015
ARİF DEDE
23
GÖRSEL ETKİ / GÖRSEL
İLETİŞİM
İLK İZLENİM
13.12.2015
ARİF DEDE
24
İLK İZLENİM




DIŞ GÖRÜNÜŞ/ KILIK-KIYAFET
BOY/ KİLO
DAVRANIŞ
ÇALIŞTIĞIMIZ ORTAM
13.12.2015
ARİF DEDE
25
İLETİŞİMDE BEDEN DİLİ









yüz ifadesi
gözlerin hareketi
başın duruşu
bedenin duruşu
aradaki mesafe
tikler
kolların duruşu
eller
dış görünüş
13.12.2015
ARİF DEDE
26
BEDEN DİLİNİ KULLANILIRKEN
YAPILMAMASI GEREKENLER



Kolları göğüste birleştirmek
Elleri arkada birleştirmek,elleri yana bele
koymak/ cebe sokmak
Elleri arkada bir yerlere
dayayarak konuşmak/
önde kavuşturmak,
arkada kenetlemek
13.12.2015
ARİF DEDE
27
BEDEN DİLİNİ KULLANILIRKEN
YAPILMAMASI GEREKENLER
•Bir yere yaslanmak
•Kişiye arkasını dönmek
•Gözünü dikmek, süzmek, meydan okuyarak bakmak
•İfadesiz ve asık suratla hizmet vermek
13.12.2015
ARİF DEDE
28
İLETİŞİM ENGELLERİ

BİREYDEN KAYNAKLANAN






CİNSİYET
YAŞ
KÜLTÜR
AİLESİ
ÖĞRENİMİ
MESLEĞİ
13.12.2015
ARİF DEDE
29
İLETİŞİM ENGELLERİ
13.12.2015
FİZİKSEL
GEREKSİNİMLERİ
ZİHİNSEL
 İSTEKLERİ
SOSYAL
 GÜDÜLERİ
PSİKOLOJİK
 DUYGULARI
EKONOMİK
 İLGİLERİ
ARİF DEDE
30
İLETİŞİM ENGELLERİ
BİREYİN
TOPLUMA
ÖRGÜTE
ÖRGÜTTEKİ ÇALIŞANLARA
İLİŞKİN
İNANÇLARI
DEĞERLERİ
TUTUMU
13.12.2015
ÖNYARGILARI
ARİF DEDE
31
İLETİŞİM ENGELLERİ


ÇEVREDEN KAYNAKLANAN ENGELLER
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER
SİSTEMLERDEKİ
• SOSYAL
• EKONOMİK
• POLİTİK
• YASAL DEĞİŞMELER
• ÇEVRE SİSTEMLERİN BASKISI
 DİL
 GELENEK
 AMAÇ FARKLILIĞI
13.12.2015
ARİF DEDE
32
İLETİŞİM ENGELLERİ









Yıkıcı eleştiriler ve dedikodular
Çatışma
Baskı ve şiddet
Dalkavukluk
Genelleme yapmak
Akıl ve öğüt verme
Geçmişi getirmek
İşi yokuşa sürmek
Mantığı silah olarak kullanmak
13.12.2015
ARİF DEDE
33
İLETİŞİM ENGELLERİ
Kendini hep haklı görmek
 Sorumluluk almamak
 Gereksiz soru sormak
 Seçim hakkı tanımamak
 İyi dinlememek
 Gereksiz el kol hareketleri
 Ses tonunu yükseltmek
 Oturma ve bakış şekli
 Yardım etme fırsatı
vermemek
 Övgü ve onay vermemek
13.12.2015
ARİF DEDE

34
SÖZEL İLETİŞİM






Konuşmanın amacını iyi
belirleyin
Sistematik ve mantıklı
konuşun
Konuşmanızla ilgili not alın
Ses tonunuzu iyi ayarlayın
Karşınızdakini dinleyin
Konuşmayı mimik ve jestlerle
destekleyin
13.12.2015
ARİF DEDE
35
SEN DİLİ










Yapma şunu,
Onu yapmayı
bırakmazsan...
Yapmamalısın.
Daha iyi bilmelisin.
Bunu yapman gerekiyor.
Neden...denemiyorsun?
Kabasın.
..... İçin onu yapıyorsun.
Neden yapıyorsun?
İşte yapman gereken şey
bu.
13.12.2015
ARİF DEDE
36
İnsanlar “sen” iletilerini duymaktan hoşlanmazlar.
Bunlar ilişkiye zarar verme riski taşır. Çünkü

İnsanlara kendilerini suçlu hissettirir.
Suçlama, aşağılama, eleştiri gibi algılanabilir.
Karşınızdaki kişiye saygınız olmadığını iletebilir
Çoğunlukla tepkisel ve öç alıcı davranışlara
neden olur.
Benlik saygısına zarar verebilir.
Değişmeye açık olmanın tersine direnmeye
neden olabilir.
Kişiyi kırabilir ve darıltabilir.

Çoğunlukla cezalandırıcı oldukları düşünülür.






13.12.2015
ARİF DEDE
37
BEN DİLİ
İnsanlar hiç sizinle yalnızca
duygularını anlatarak yüzleştiler
mi?




“Sana kızgınım”
“Gerçekten hayal kırıklığına
uğradım”
“Kaygılıyım”
“Seninle birlikteyken mutsuzum”.
13.12.2015
ARİF DEDE
38
DİNLEMENİN 10 İLKESİ










Konuşmayı kes
Konuşanı rahatlat
Dinlediğini belli et
Dikkatini konuşana ver
Konuşanı anlamaya çalış
Sabırlı ol
Sakin ol sinirlenme
Soru sor
Eleştiriye açık ol
Konuşmayı kes
13.12.2015
ARİF DEDE
39
UMURSAMAMA
 Kişinin önemsenmediğini ve değersiz
olduğunu belirtir
 En büyük acı ve işkencedir
İlişkilerin kabul gördüğü toplumlarda
sağlıklı yaşam ilişkileri geliştirilmekte
İlişkilerin reddedildiği toplumlarda
çatışmalar artmakta
İlişkilerin umursanmadığı toplumlarda ruh
sağlığı bozulmaktadır
13.12.2015
ARİF DEDE
40
ÜSTLERİ ETKİLEME YOLLARI
YÖNETİCİLERİNİZİN
SOSYAL MESLEKİ VE YAŞAM FELSEFESİNİ
ÖĞRENMEYE ÇALIŞIN
Bunları bilmeniz;
 ETKİLİ MESAJLAR VERMENİZİ SAĞLAR
 ÇATIŞMAYA DÜŞMENİZİ ÖNLER
 BAŞARILI OLMA ÖLÇÜTLERİNİZİ BELİRLEMEYİ
KOLAYLAŞTIRIR
13.12.2015
ARİF DEDE
41
ÜSTLERİ ETKİLEME YOLLARI
Mesajlarınızı, önerilerinizi sizin en uygun
olduğunuz zamanda değil
yöneticinizin sizi dinlemek için
en uygun olduğu zamanda iletin.
Böylece;
Daha
13.12.2015
çabuk sonuç alırsınız
Reddedilme
ARİF DEDE
olasılığı en aza iner
42
ÜSTLERİ ETKİLEME YOLLARI
Kendi düzeyinizde
başarılı bir çalışan ve üstüne bağlı
bir ast olduğunuzu hissettirin
Bu durum;
Amirin

Onun
13.12.2015
size olan güvenini artırır
size ilişkin gereksiz kaygılarını
azaltır
ARİF DEDE
43
ÜSTLERİ ETKİLEME YOLLARI
Yöneticinizden sürekli yakınıp,
çevrede onunla ilgili
olumsuz şeyler söylemeyin
Çünkü,
Hiçbir organizma, kendine zarar verecek bir başka
organizmayı yaşatmaz.
Dedikodu çığ gibidir. Giderek büyür ve yıkıcı olur.
13.12.2015
ARİF DEDE
44
ÜSTLERİ ETKİLEME YOLLARI
irdenbire yükselme hevesine kapılmayın
ve amirinizde böyle bir izlenim bırakmayın
Böyle bir durum;
Tehlikelidir ve güveni sarsar.
13.12.2015
ARİF DEDE
45
ÜSTLERİ ETKİLEME YOLLARI
urumun içindeki ve dışındaki çevrenizle
güçlü, etkili bir iletişim ağı oluşturun
Böylece
Daha çok sayıda insan sizi destekler.
Amirinizi etkileme dereceniz artar.
13.12.2015
ARİF DEDE
46
İŞ ORTAMI VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Sevilen sayılan güvenilir kişilerle
samimi ve yakın iletişim kurun.
Diğerleriyle de bozuşmayın!
Dostlarınızla
tanınırsınız
Düşmanlarınız
13.12.2015
ARİF DEDE
olmaz
47
İŞ ORTAMI VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Ödüllendirilen arkadaşlarınızın
başarılarından haz ve mutluluk duyun
ve bu duygunuzu belirtin
İnsanlar mutlu veya mutsuz günlerinde
yanlarında olan dostlarını hiçbir zaman
unutmazlar.
13.12.2015
ARİF DEDE
48
İŞ ORTAMI VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Arkadaşınızın ödüllendirilmesi sizi
rahatsız etmiş olsa bile;yine de onu
kutlayın ve bekleyin
Çünkü
Çuval
boşsa zaten ayakta duramaz!
Aksi
halde başarısız ve kıskanç biri olarak
anılırsınız
13.12.2015
ARİF DEDE
49
İŞ ORTAMI VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Çalışma yaşamınızda sizi başkalarından
ayırt eden bazı özellikleriniz olsun.
Böylece,
Fark
Bu
13.12.2015
edilirsiniz.
özelliklerinizle anılırsınız.
ARİF DEDE
50
İŞ ORTAMI VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Yasal ve yönetsel hak ve sorumluluklarınız ile
işinizle ilgili teknik konuları çok iyi bildiğinizi ortaya
koyun
İşiniz
aksamaz
Uzmanlık
13.12.2015
değeriniz artar.
ARİF DEDE
51
İŞ ORTAMI VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Bayram, yılbaşı gibi özel günleri daima hatırlayın
Nezaket her kapıyı açar
Hatırlanmak herkesin hoşuna gider
13.12.2015
ARİF DEDE
52
ÜSTLERİ ETKİLEME YOLLARI
engeli, sağlıklı, tutarlı ve mutlu
kısacası ÖRNEK bir aile yaşamınız
olduğunu ortaya koyun
Bu
durum üstlerinizin size olan
saygınlığını artırır.
Amiriniz
13.12.2015
tarafından korunmanızı sağlar.
ARİF DEDE
53
ÜSTLERİ ETKİLEME YOLLARI
İşinizi sevin! Coşku ile yapın!
Bu duygunuzu ve başarılı olma arzunuzu üst
yöneticilere de hissettirin
evgi ve coşku en kötü kurulmuş sistemleri bile
başarıyla çalıştırır.
n iyi sistemleri bile nefret ve karamsarlık
çalışamaz hale getirir.
13.12.2015
ARİF DEDE
54
İŞ ORTAMI VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ
ÖNCE İNSAN SEVGİSİ
Astlarınızı
önce insan olarak kabullenin
Özeğine
insan sevgisi konulan her iletişim sürecinin
olumlu bir başlangıç sağladığını
Sevginin
olmadığını
ve iyi niyetin çözemeyeceği hiçbir sorun
Makamların,
unvanların kalıcı olmadığını
Aslında
her yöneticinin siz de dahil bir üstü
olduğunu unutmayın
13.12.2015
ARİF DEDE
55
İŞ ORTAMI VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Çağdaş
iletişim araçlarından
yararlanırsınız;
Üstleri,
astları ve çevreyi
etkileme şansınız artar.
Dar
13.12.2015
zamanınızı genişletebilirsiniz
ARİF DEDE
56
İŞ ORTAMI VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Astlarınıza kendi üst yöneticilerinizi
etkileyebileceğinizi gösterecek iletişim ortamları
yaratın. Böylece onların,
Güvenleri
Bağlılıkları
artar
güçlenir.
Çatışmaları
13.12.2015
azaltır.
ARİF DEDE
57
KİŞİLER ARASI MESAFE



Kişisel alanın sınırları bir mesaj niteliğindedir
Kişisel alan kültüre ve kişiye göre değişir
Kişisel alan hoşlandığımız kişilerde küçülür
 Özel mesafe
 Samimi mesafe
Arkadaşları)
 Sosyal mesafe
(Konuklar)
 Yabancılar ile mesafe
13.12.2015
ARİF DEDE
(30-35 cm) (Aile)
(40-80cm) (İş
(80cm- 2m)
(2m-
)
58
SÖZSÜZ MESAJLARA DİKKAT ETMEYEN KİŞİ






Yanındakinin sıkıldığının farkına varmaz
Yanındakine gereğinden fazla sokulur veya
uzak durur
Jest mimik ve beden hareketleri ile sözler
uyum sağlamaz
İletişim engellerinin nedenlerini anlayamaz
Kiminle nerde nasıl konuşulacağını bilmez
Kişiler arası ilişkilerde büyük zorluk yaşar
13.12.2015
ARİF DEDE
59
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
Örgütlerde İletişimin Yeri ve Önemi
Bir sistem olarak iletişim olgusunun en büyük amacının,
çoğu kez kopuk ya da dağınık görünen ilişkilerin belirli bir
düzen içine sokularak örgütsel amaçlarla bireysel amaçlar
arasındaki bilinçli bir dengeyi sağlamak olduğunu
görüyoruz. Bu birleştirici niteliği ile iletişimi, “toplumsal
yapının çimentosuna” ya da canlı varlığın “kan
damarlarına” benzetebiliriz.
13.12.2015
ARİF DEDE
60
Organizasyon kuramları üzerinde
inceleme yapan bir çok araştırmacı, örgüt
ile iletişim düzenini neredeyse eş anlamda
kullanma gereğini duymuşlardır. O kadar
ki örgüt ve iletişim kavramı birleştirilerek
“örgütsel iletişim” biçiminde kullanmaya
başlanmıştır.
13.12.2015
ARİF DEDE
61
İYİ BİR İLETİŞİMİN KURUMUMUZA
KATKILARI
1- Artan verimlilik.
2- Daha iyi problem çözümü.
3- Azalan şikayetler.
4- Metodu iyileştirmeye yönelik fikirler.
5- İyileşen iş ilişkileri
6- Daha fazla kişisel tatmin
7- Olumlu ve faydaya yönelik kurum kültürü
13.12.2015
ARİF DEDE
62
13.12.2015
ARİF DEDE
63
Download

İLETİŞİM Mehmet ŞAHİN