YÜKSEKOKUL : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm
: Elektronoröfizyoloji Önlisans Programı
Program
: Önlisans
PROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİ
Alanı ile ilgili temel kavramlar, kuramlar ve teknolojiyi bilir.
Meslek alanında tibbi terminolojiyi doğru kullanabilme
Meslek alanında ilgili etik ve temel yasal sorumluluklara uygun davranabilme
Günümüz teknolojisine uygun araç, gereç ve teknikleri kullanabilme
Mesleksel verileri, alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerle değerlendirme, analiz
edebilme ve kaydedilme
6. Diğer sağlık ekibi üyeleri ile etkili iletişim kurabilme, çalışabilme becerisi
geliştirebilme
7. Sağlıklı yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olma, bilim ve teknolojideki gelişmeleri
izleme
8. Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
9. Elektrofizyolojik incelemeler öncesi cihaz ve aletlerin, malzemelerin ve odanın
kullanıma hazır halde bulunmasını sağlama, sonrası cihaz ve aletlerin,
malzemelerin yeniden kullanıma hazır hale getirebilme
10. Rutin, uyku sırasında ve video EEG monitorizasyonda EEG çekimlerinin teknik
özellikleri ve önemi bilme
11. Rutin EEG, video monitorizasyon gibi EEG kaydı için hastanın, cihazların
hazırlanması ve elektrodların uluslar arası standartlara göre yerleştirilmesini
öğrenme ve uygulama
12. Elektronöromiyografide temel kavramları bilme ve basit sinir iletim uygulamaları
yapabilme,
13. Uyarılmış potansiyel incelemesinde temel kavramları bilme ve uygulamaları
yapabilme
14. Polisomnografi incelemesinde temel kavramları bilme ve uygulamaları yapabilme
15. İntraoperatif monitorizasyon incelemesinde temel kavramları bilme ve uygulamaları
yapabilme
1.
2.
3.
4.
5.
Download

Program Çıktılarına