EFORLU EKG CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
Efor sistemi 220±%10V ve 50Hz gerilim ile çalışmalıdır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Cihaz 12 (on iki) kanal eforlu EKG test fonksiyonunu yapabilmelidir. Cihaz aşağıdaki parçalardan
oluşmalıdır.
-Windows işletim sistemi
-CD-ROM, Q klavye, Mouse
-Laser printer
-17” renkli LCD monitör(1024x768)
-En az 160 Gbyte disk
-Treadmill (koşu bandı)
10 lead EKG Hasta kablosu
Sistem efor testi esnasında 12 (on iki) kanal simultane EKG derivasyonunu, ST değerlerini alacaktır.
Sistem ekranında gerçek zamanlı 12 (on iki) derivasyon EKG dalga formları izlenebilecektir.
Hastaya ait ad, yaş, cinsiyet, kilo, boy gibi çeşitli bilgiler sistemi girilebilecektir.
Testin herhangi bir anında sistolik ve diastolik kan basınç değerleri girilebilecektir.
Sistem otomatik aritmi dedeksiyon ve dökümantasyon özelliklerine sahip olacaktır.
Sistende ST lçümleri yapılabilmelidir.
Sistem, efor testini otomatik veya manuel olarak uygulayabilecek, proğramında farklı protokoller yüklü
olacak, kullanıcıda gerektiğinde protokol yaratıp sisteme yükleyebilecektir.
Sisten üzerinden hastaya bağlanan elektrodların empedansı test edilebilmelidir. Bu özellik sayesinde
yanlış elektrod yerleşimi veya temassızlık tespit edilebilmelidir.
EKG analiz frekansı en az 500 Hz olacaktır.
Ekrandaki EKG hızı 12,5 , 25, 50 ve 100mm/ms , kazanç 5, 10, 15, 20, 25 mm/mv olarak
seçilebilecektir.
Sistem hasta raporlarını daha sonradan incelenmesi veya çıktı alınabilmesi için kendi hafızasında
saklayabilmelidir. Kullanıcı yorumu rapora girilebilecektir.
Rapor formatlarını ve hangi rapor sayfalarının basılacağı kullanıcı tarafından seçilebilecektir.
Sistemde Bruce, Modifiye Bruce … vb. gibi protokoller tanımlanmış olmalı ayrıca kullanıcı tarafından
protokoller tanımlandırılabilmelidir.
Cihazla birlikte verilecek treadmill en az 220 kg ağırlık taşıma kapasitesine, en az 150 cm yürüme
alanına ve yanlarda barlara sahip olacaktır.
Treadmill en az 1.75 kw gücünde motora sahip olacak, en az %0-25 arasında eğim ayarlanmasına ve en
az 0,5-20km/saat aralığında sürat ayarlanmasına imkan verecektir.
İlerde istenildiğinde ortak bir arayüzde aynı veritabanı altında hastanın ritim ve tansiyon bilgileride
görülebilmelidir.
Treadmill acil durdurma butonu mevcut olmalıdır.
Yukarıda belirtilen parametreleri ölçmede kullanılacak aksesuar ve gerekli donanımlardan bire adet
cihazla beraber verilecektir
500 adet dispasable elektrod verilecektir.
2 adet 10 lead hasta kablosu verilecektir
Teklif veren firma TSE ve sanayi ve ticaret bakanlığı satış sonrası hizmet yeterlilik belgelerini ihale
dosyalarına eklemelidir.
Teklif edilecek cihazlar sağlık bakanlığından onaylı olmalıdır. UBB kodu teklifte belirtilmelidir.
Sistem firma tarafından ücretsiz olarak kurularak ve talep edildiği sürece eğitim profesyonel
uygulayıcılar tarafından verilmelidir. Eğitim süresince doğabilecek her türlü arıza ve masraflar firma
tarafından karşılanmalıdır.
Download

eforlu ekg cihazı teknik şartnamesi