T.C.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İşletme Fakültesi
Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Kapsamı
Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı,
katılımcıların muhasebe/finansal raporlama standartları ile finansal raporlama ve
denetim hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmış bir programdır.
Başvuru Şartları
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Yönetmeliğine uygun olarak,
Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programına
başvurabilmek için bir lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir.
Program Gereklilikleri
Programdan başarıyla mezun olabilmek için, öğrencilerin zorunlu ve seçimlik
derslerden oluşan en az 10 adet ders ile dönem projesini geçerek, 30 krediyi
tamamlaması gerekmektedir. Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler
ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılmaz. Öğrencilerin ilgili alan pratiğindeki
bir hususa ilişkin, programda öğrendikleri kavramlardan yararlanarak dönem
projesini hazırlamaları beklenmektedir. Programın azami süresi üç yıldır. Dersler
Cinnah Caddesi No:16 adresindeki binamızda yapılmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans
Derecesine sahip olan öğrenciler, ancak lisans dereceleriyle doktora programına
başvurabilirler.
Programın Amaçları
Program, muhasebe/finansal raporlama standartları ile denetim alanındaki pratik
ve teorik bilgileri bütünleşik bir şekilde aktarmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda
programın amaçları;
 Öğrencilerin, muhasebe/finansal raporlama standartlarının prensipleri ve
uygulamaları ile finansal raporlama hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve
öğrencilere bu alandaki hususlarda tartışabilme becerisi kazandırmak,
 Öğrencilere, denetim alanları ve uygulamaları hakkında bilgiler aktarmak,
 Öğrencilere, bağımsız davranabilme ve inisiyatif alabilme becerisi kazandırmak,
 Öğrencilere, sistematik düşünerek sorun çözme becerisi kazandırmaktır.
Programın Yapısı
Birinci Dönem
Kredisi
ISL 551
Denetim (Z)
3
ISL 553
İleri Maliyet Muhasebesi (Z)
3
Seçmeli Ders
3
Seçmeli Ders
3
İkinci Dönem
ISL 552
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (Z)
3
ISL 554
İç Denetim ve Risk Yönetimi
3
Seçmeli Ders
3
Seçmeli Ders
3
Üçüncü Dönem
ISL 563
Finansal Tablolar Analizi (Z)
3
ISL 565
Dönem Projesi
10
Seçmeli Ders
3
Seçmeli Dersler
ISL 555
İşletme Politikası ve Stratejik Yönetim
3
ISL 556
Finansal Yönetim
3
ISL 557
Ticaret Hukukunda Güncel Yaklaşımlar
3
ISL 558
Adli Muhasebe
3
ISL 559
Araştırma Yöntemleri
3
ISL 560
Küresel Sistemde İşletmecilik
3
ISL 561
Finansal Kurumlar
3
ISL 562
İşletmelerde Bilgi ve İç Kontrol Sistemleri
3
ISL 567
Yönetim Muhasebesi
3
ISL 569
Sektörel Muhasebe
3
ISL 571
Vergi Denetimi
3
ISL 573
Para ve Sermaye Piyasası
3
Akademik Kadro
Prof.Dr. Mehmet BARCA
Doç.Dr.Rafet AKTAŞ
Doç.Dr.Nildağ Başak CEYLAN
Yrd.Doç.Dr.Ali İhsan AKGÜN
Yrd.Doç.Dr.Erhan ÇANKAL
Yrd.Doç.Dr.Ayhan KAPUSUZOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Mahmut YAVAŞİ
YBU
İşletme Fakültesi
Cinnah Caddesi No: 16 Çankaya 06690 Ankara
Phone: 00-90-312-4667533 (ext: 3647)- E-mail: [email protected]
Download

Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim