ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ PROGRAMI
STAJ UYGULAMA ÖNERİLERİ
Staj takvimi: 9 Haziran- 18 Temmuz

Diğer sağlık kuruluşlarında staj yapmak isteyen öğrencilerimizden istenen koşul;
o Elektronörofizyoloji laboratuvarının bulunması
o Laboratuvarın elektroensefalogrfi (EEG), elektromiyelografi (EMG) ve
polisomnografi (PSG) cihazlarını içermesi
o Laboratuvarın bir nöroloji uzmanının sorumluluğunda hizmet vermesi
gerekmektedir.

6 hafta boyunca gerçekleştirilecek staj, Üniversitemiz Basmane, Bornova ve Buca
Hastanelerinde gerçekleştirilebilir.

Staj süresince öğrencilerimiz, görevlendirildiği birimdeki işleri yapmak ve bunları
açıklamakla birlikte aşağıdaki konuları da uygulayacak ve örneklendirecektir.
o Elektronörofizyoloji laboratuvarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak
o EEG, EMG ve PSG cihazlarını tanımak, işleyişleri hakkında bilgi sahibi
olmak ve bu cihazları kullanmak
o EEG çekimi için gelen hastayı karşılamak ve bilgilendirmek
o EEG çekimi için elektrotları sorunsuz şekilde bağlamak, standartlara göre
çekimi yapmak ve çekimi sonlandırmak
o EMG çekimi için gelen hastayı karşılamak ve bilgilendirmek
o EMG çekimi için elektrotları sorunsuz şekilde bağlamak, standartlara göre
çekimi yapmak ve çekimi sonlandırmak
o Alt ve üst ekstremitede periferik sinirlerde sinir iletim çalışmalarını yapmak
o PSG çekimi için gelen hastayı karşılamak ve bilgilendirmek
o PSG çekimi için elektrotları sorunsuz şekilde bağlamak, standartlara göre
çekimi yapmak ve çekimi sonlandırmak
o PSG çekimi sonrası uyku skorlaması yapma becerisini gerçekleştirmek
o Uyarılmış potansiyeller (VEP, SEP, MEP, BAEP) çekimi için gelen hastayı
karşılamak ve bilgilendirmek
o Uyarılmış potansiyeller çekimi için elektrotları sorunsuz şekilde bağlamak,
standartlara göre çekimi yapmak ve çekimi sonlandırmak


Yukarıda belirtilen uygulamalar Staj Dosyası ile teslim edilmelidir.
Staj uygulaması için verilecek not; staj yapılan kurumdaki amirinin de görüşü alınarak
Staj Komisyon üyesi tarafından verilmelidir.
Yukarıdaki Yeterlilikler kurumumuzca sağlanabilmektedir.
……./……./2014
İşyeri Onayı
Download

ENF STAJ Yeterlilik