1
Program Çözümleme
Bir bilgisayar programını çözümleme eylemini, onun her satırının (deyiminin) yaptığı işi açıklamak olarak anlayacağız. Bazı kaynaklarda bu eyleme
analiz der. Daha ileri düzeyde "trace" eylemi, programın her deyiminin ana
bellekte yaptığı işi çözümler. Profesyınel işlerde bu iş için kullanılan özel yazılımlar vardır. Ama biz programın her satırının ne iş yaptığını açıklamakla
yetineceğiz.
Aşağıdaki programları çözümleyiniz, çıktılarını yazınız
SORU 1
Program 1.1.
1
6
#i n c l u d e <s t d i o . h>
i n t main ( )
{
p r i n t f ( "C Programlama d i l i " ) ;
return 0;
}
SORU 2
Program 1.2.
#i n c l u d e <s t d i o . h>
3
8
i n t main ( )
{
i n t n = 123;
p r i n t f ( " S a y ı = %d " , n ) ;
return 0;
}
2
BÖLÜM 1. PROGRAM ÇÖZÜMLEME
SORU 3
Program 1.3.
#i n c l u d e <s t d i o . h>
2
7
i n t main ( )
{
int n;
p r i n t f ( " B i r t a m s a y ı g i r i n i z \n " ) ;
s c a n f ( "%d " ,&n ) ;
p r i n t f ( " G i r d i ğ i n i z s a y ı %d d i r . " , n ) ;
return 0;
}
SORU 4
Program 1.4.
#i n c l u d e <s t d i o . h>
5
i n t main ( ) {
float a;
p r i n t f ( " Bir k e s i r l i s a y ı g i r : " ) ;
s c a n f ( "%f " ,&a ) ;
p r i n t f ( " G i r d i ğ i n i z s a y ı %f d i r . \ n " , a ) ;
return 0;
}
SORU 5
Program 1.5.
1
#i n c l u d e <s t d i o . h>
6
i n t main ( ) {
c h a r ch ;
p r i n t f ( " Bir harf g i r i n i z : " ) ;
s c a n f ( "%c " ,& ch ) ;
p r i n t f ( "%c
h a r f i n i g i r d i n i z . \ n " , ch ) ;
return 0;
}
SORU 6
Program 1.6.
1
6
#i n c l u d e <s t d i o . h>
i n t main ( ) {
c h a r ch ;
p r i n t f ( " Bir karakter g i r i n i z : " ) ;
s c a n f ( "%c " ,& ch ) ;
p r i n t f ( " G i r d i ğ i n i z k a r a k t e r %c d i r . \ n " , ch ) ;
p r i n t f ( " G i r d i ğ i n i z k a r a k t e r i n ASCII kodu %d d i r . \ n " , ch ) ;
return 0;
}
3
SORU 7
Program 1.7.
#i n c l u d e <s t d i o . h>
5
i n t main ( ) {
i n t n = 71;
p r i n t f ( "%d a s c i i koduna k a r ş ı l ı k g e l e n k a r a k t e r %c d i r . n " , n , n ) ;
return 0;
}
SORU 8
Program 1.8.
#i n c l u d e <s t d i o . h>
3
i n t main ( ) {
p r i n t f ( "SATIR 0 : | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 | \n " ) ;
p r i n t f ( "SATIR 1 : |−−−−−−−−−−−−−−−| \n " ) ;
8
p r i n t f ( "SATIR 2 : |%6d | \ n "
,1234) ;
p r i n t f ( "SATIR 3 : |%3d | \ n "
,1234) ;
p r i n t f ( "SATIR 4 : | % . 2 f | \ n " , 1 2 3 4 . 6 3 8 2 ) ;
13
p r i n t f ( "SATIR 5 : | % 1 0 . 2 f | \ n " , 1 2 3 4 . 6 3 8 2 ) ;
p r i n t f ( "SATIR 6 : | % . f | \ n "
,1234.6382) ;
p r i n t f ( "SATIR 7 : |% e | \ n " , 1 2 3 4 . 6 3 8 2 ) ;
18
return 0;
}
SORU 9
Bazen bir deyimle (aynı satırda) birden çok sayı girmek isteyebiliriz.
Program 1.9 onu gösteriyor.
Program 1.9.
#i n c l u d e <s t d i o . h>
4
9
i n t main ( ) {
int a ,b;
float c ,d;
p r i n t f ( " i k i t a m s a y i g i r i n i z : \n " ) ;
s c a n f ( "%d%d " ,&a ,&b ) ;
p r i n t f ( " G i r d i g i n i z i l k s a y i %d ve i k i n c i s a y ı %d d i r . \ n "
, a , b) ;
4
BÖLÜM 1. PROGRAM ÇÖZÜMLEME
p r i n t f ( " B i r t a m s a y ı i l e b i r k e s i r l i s a y i g i r i n i z : \n " ) ;
s c a n f ( "%d%f " ,&a ,& c ) ;
p r i n t f ( " G i r d i g i n i z i l k s a y i %d ve i k i n c i s a y ı %f d i r . \ n "
return 0;
14
}
, c , d) ;
Download

Program Çözümleme