BIL 105
DERSİN ADI
Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
KREDİSİ
DERSİN
KODU
SAATİ
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS)
Teori
Uygulama
1
0
1
0
TOPLAM
1
1
YARIYILI
1
Ön Koşul Dersleri
:
Yok
Dersin Dili
:
Türkçe
Dersin Türü
:
Zorunlu
Dersin Seviyesi
(Lisans / Lisansüstü)
:
Lisans
Dersin Koordinatörü
:
Yıldıray YALMAN
Dersin Öğretim Üyesi
:
Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyeleri
Dersin Yardımcıları
:
-
Derslik
:
Ofis: B Blok- 8. kat
E-posta: [email protected]
Şube: Bilgisayar Müh., Saat: 11:45-12:30, Yer: A211
Laboratuar
Ders Dışı Görüşme
Saatleri
:
Dersin Amacı
:
İletişim Bilgileri
:
Dersin Öğrenme Çıktıları
:
Dersin İçeriği
:
DERS
YÜKÜ
AKTS
26
1
Pazartesi 14:00−15:00
Salı 15:00−16:00
Bilgisayar Mühendisliği kapsamına giren konulara ait temel bilgileri vermek ve öğrencilere
lisans eğitimi süresince alacakları dersler hakkında temel bilgi/kavramları kazandırmaktır.
Bilgisayar donanımı ile ilgili temel kavramları öğrenmek
Bilgisayar Programlama ile ilgili temel kavramları öğrenmek
Bilgisayar ağları ile ilgili temel kavramları öğrenmek
Veri tabanı teknolojileri ile ilgili temel kavramları öğrenmek
Bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılımı, bilgisayar ağları, veri tabanı teknolojileri, bilgisayar
mühendislerinin çalışma alanları.
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI
Tarih
Dersi Yapacak Olan Öğretim Üyesi
Hafta
1
25 Eylül 2014 Perşembe
Doç.Dr. Yıldıray Yalman
2
2 Ekim 2014 Perşembe
Doç.Dr. Yıldıray Yalman
3
9 Ekim 2014 Perşembe
Yrd.Doç.Dr. Fatih Emekçi
4
16 Ekim 2014 Perşembe
Prof.Dr. İsmail Ertürk
5
23 Ekim 2014 Perşembe
Yrd.Doç.Dr. Muhammet Baştan
6
30 Ekim 2014 Perşembe
Yrd.Doç.Dr. Özgür Yılmaz
7
6 Kasım Perşembe
Yrd.Doç.Dr. Rıfat Özcan
8
13 Kasım Perşembe
Doç.Dr. Ünal Göktaş
9
Arasınav (Vize) Haftası
10
27 Kasım Perşembe
Doç.Dr. Yıldıray Yalman
11
4 Aralık Perşembe
Yrd.Doç.Dr. Fatih Emekçi
12
11 Aralık Perşembe
Prof.Dr. İsmail Ertürk
13
18 Aralık Perşembe
Yrd.Doç.Dr. Muhammet Baştan
14
25 Aralık Perşembe
Yrd.Doç.Dr. Özgür Yılmaz
15
1 Ocak Perşembe
Yrd.Doç.Dr. Rıfat Özcan
16
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları
KAYNAKLAR
Ana Kaynak
Bilgisayar Mühendisliğine Giriş, Rıfat ÇÖLKESEN, Papatya Yayıncılık, 272 Sayfa, ISBN:
978-975-6797-77-8, Yayın Yılı: 2010
Yardımcı Kaynaklar
1.William Stallings, “Computer Organization and Architecture: Designing for Performance”,
7/E, Prentice Hall, 2010, ISBN-10: 0135064171, ISBN-13: 9780135064177.
2.Brookshear, J.G., “Computer Science - An Overview”, 9. Baskı, Pearson International Edition,
2005.
3.Introduction to Computer Engineering, 1985, Franco Preparata, Wiley Publishers
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Değerlendirmede Esas Alınan Çalışmalar
Devam
Laboratuar
Kısa Sınav (Quiz)
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
SAYISI
14
KATKI PAYI
% 100
TOPLAM
% 100
DERS KATEGORİSİ
Ders Kategorisi
(Sadece bir kategori seçilecektir)
Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
X
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Katkı Düzeyi*
Program Yeterlilikleri
1
2
1
Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2
Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3
Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4
Disiplinler arası alanlarda takımlar halinde iş yapabilme becerisi.
5
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6
Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
X
7
Etkin iletişim kurma becerisi.
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için
gereken kapsamlı eğitim.
Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime
angaje olma becerisi.
Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve
yetenekleri kullanma becerisi.
Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
X
8
9
10
11
12
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek katkı düzeyini gösterir.
AKTS VE DERS YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Laboratuar
Uygulama
Sunum / Seminer
Sınıf Dışı Ders Çalışma (ön hazırlık ve pekiştirme)
Kısa Sınav (Quiz)
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam Ders Yükü
AKTS
Sayısı
Süresi (Saat)
14
1
İş Yükü
14
14
1
14
28
1
DERSLE İLGİLİ GENEL İLKELER
Her hafta işlenecek konularla ilgili bölümlerin ilgili kaynaklardan okunarak derse gelinmesi ve sınıftaki tartışmalara katılım ders
başarısını arttıracak en önemli etkenlerden biridir. Derslerde, laboratuar uygulamalarında ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı
davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. Her dersin başında yoklama alınmaktadır. Yoklamaya geciken
öğrenci sınıfı rahatsız etmeden sessizce sınıfa girip dersi dinleyebilir, ancak yoklamaya dahil olamaz.
ÜNİVERSİTE ETİK KODU
Sınavlarda kopya çekilmesi veya kopya çekmeye teşebbüs edilmesi, dersle ilgili ödev, proje, sunum gibi çalışmalarda kullanılan
kaynaklara atıf yapılmaması (intihal) durumlarında Yükseköğretim Kurulu ve Turgut Özal Üniversitesinin mevzuatında yer alan ilgili
disiplin kuralları uygulanır. Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerinin bu tarz davranışlara asla rağbet etmeyecekleri beklenmektedir.
Download

Ders Bilgi Formu - Turgut Özal Üniversitesi