Seznam vybraných základních pojmů
Pro studium ITV/IITV
Doporučená literatura:
1. ROUBAL, Pavel. Informatika a výpočetní technika pro střední školy. Brno: Computer Press,
2010.
2. BROOKSHEAR, J. Glenn. Informatika. Brno: Computer Press, 2013.
3. KLIMEŠ, Cyril aj. Informatika- Pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách.
Enigma. 2008 nebo novější vydání.
4. Libovolné.
Minimum pojmů, které studenti musí ovládat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Co je to informace?
Jaký je rozdíl mezi bitem a bytem?
Co je to číslo, číslice, číselná soustava?
Jaké číselné soustavy se používají v informatice?
Jaký je rozdíl mezi analogovým a digitálním záznamem?
Co udává jednotka Hz?
Co je to ASCII kód?
Co je to znaková sada? Co je to UNICODE?
Jaké znáte znakové sady českého kódování?
Co je to von Neumannovo schéma počítače? Jaké jsou jeho důsledky?
Kdy a kým byl na trh uveden počítač typu PC?
Co je to GUI?
Jaký je rozdíl mezi hardware a software?
Jaké jsou základní komponenty počítače?
K čemu je mainboard?
Co je to CPU a jaké má základní parametry?
Co je to Operační paměť?
Co je to Cache?
Jaké parametry charakterizují harddisk?
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Jaký je rozdíl mezi CRT a LCD monitorem?
Periferní zařízení – jaké druhy tiskáren znáte?
Periferní zařízení – co je to scanner a jaké může mít parametry?
Co je to DPI?
Konektory – sériový port, paralelní port, PS/2, DINN, USB ...
Jaký je rozdíl mezi CD a DVD a jaký je nástupce těchto médií?
26.
27.
28.
29.
30.
Co je to operační systém?
Jaké operační systémy znáte?
Co je to BIOS?
Co je to API?
Jaké znáte operační systémy?
31. Co je to multitasking a jaký je rozdíl mezi reálným, preemptivním a kooperativním?
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Co je to algoritmus?
Jaké druhy programovacích jazyků znáte?
Co je to „procedurální“ programovací jazyk?
Co je to „deklarativní“ programovací jazyk?
Co je to proměnná?
Co to znamená „objektově orientované“ programování? Co je principem?
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Co je to počítačová síť a jaké je základní dělení počítačových sítí?
Co je to síť peer-to-peer?
Co je to MAC adresa?
Co je to síťový protokol a jaké protokoly znáte?
Co je to IP adresa?
K čemu je program PING?
Jak zjistím IP adresu a MAC adresu svého počítače a síťového rozhraní?
Co je to localhost?
Co je to maska sítě?
K čemu je v síťové konfiguraci TCP/IP protokolu výchozí brána?
Co je to DHCP?
Co je to DNS?
K čemu je router, switch, hub, repeater?
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Co je to pixel?
Co je to barevný model? Jaké modely znáte?
Jaký je rozdíl mezi rastrovou a vektorovou grafikou?
Co je to postscript?
Jaké vlastnosti má soubor PDF?
Co je to font?
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Princip Internetu?
Jak se převádí jmenná URL adresa na IP adresu?
Co je to FTP?
Co je to webový server?
Co je to http?
Jaký je rozdíl mezi http a https?
Co je to HTML?
Jaké internetové prohlížeče znáte?
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
Jaké jsou základní typy ohrožení v oblasti počítačové bezpečnosti?
Jaký je rozdíl mezi virem a trojským koněm?
Jaké znáte základní typy škodlivého SW?
Co je to antivirový software?
Co je to crack?
Kdo je to hacker?
Co je to firewall?
72.
73.
74.
75.
Co je to softwarová licence a jaké typy licencí znáte?
Co dělá software DTP?
K čemu je software CAD?
Co je to Wi-Fi?
Download

Seznam vybraných základních pojmů Pro studium ITV/IITV