25 EYLÜL 2014 TARİHLİ EPT SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU
EPT sınavı (English Proficiency Test ) , ENG 111, 113, 112 ve 114 kodlu dersler için 25 EYLÜL 2014 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Etlik
Kampüsünde gerçekleşecektir.
Bu sınava daha önceki dönemlerde ilgili dersleri almış ancak başarısız olmuş öğrenciler ile ilk defa ilgili dersleri alacak öğrenciler katılabilirler.
Sınava dair önemli notlar şu şekildedir;
1.EPT sınavı birbirinin ön şartı olan sırayla 4 oturumdan oluşur.
2.Sınav saatleri ve hangi sınava hangi öğrencilerin katılabileceği aşağıdaki tabloda ayrıntılı şekilde belirtilmiştir.
Belirtilen durumlara uygun olmadığı tespit edilen öğrencilerin EPT sonucu geçersiz sayılacaktır.
3.Sınav yerleri sınav günü ( her bir oturumdan en az 15 dakika önce ) A ve C Blok duyuru panolarında ilan edilecektir.
4.Sınava geç kalan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Bu yüzden, sınav saatlerinizi iyi takip ediniz ve sınavdan önce okulda olunuz.
5.Telafi sınavı yapılmayacaktır.
6.Sınavla ilgili sorularınız için [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu
Sınav Birimi
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
MUAFİYET SINAVLARI
EPT (English Proficiency Test)
25 EYLÜL 2014
OTURUM
DERS
KODU
TARİH
SAAT
SÜRE
Dilbilgisi
Kelime Bilgisi
Okuma - Anlama
25.09.2014
09:30 – 10:45
75 dakika
Üniversitemize ilk defa
2014-2014 Güz
Döneminde kayıt
yaptıran öğrenciler
ING 111
dersinden
başarısız olan
öğrenciler
Dinleme ve
Anlama Becerileri
25.09.2014
11:00 – 12:00
60 dakika
ING 113
Üniversitemize ilk defa
2014-2014 Güz
Döneminde kayıt
yaptıran öğrenciler
ING 113
dersinden
başarısız olan
öğrenciler
25.09.2014
13:00 – 14:15
75 dakika
ING 112
Dilbilgisi
Kelime Bilgisi
Okuma – Anlama
111 dersinin
EPT’sinden 80 ve üzeri
alan öğrenciler
ING 112
dersinden
başarısız olan
öğrenciler
ING 111 dersini
başarıyla
tamamlamış ve ING
112 dersini hiç
almamış öğrenciler
Dinleme ve
Anlama Becerileri
25.09.2014
14:30 – 15:30
60 dakika
113 dersinin
EPT’sinden 80 ve üzeri
alan öğrenciler
ING 114
dersinden
başarısız olan
öğrenciler
ING 113 dersini
başarıyla
tamamlamış ve ING
114 dersini hiç
almamış öğrenciler
ING 111
I
İÇERİK
A
II
III
IV
ING 114
KİMLER KATILABİLİR?
B
C
Download

25 eylül 2014 tarihli ept sınavı ile ilgili duyuru