BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI
 Kurumsal Hizmet Yönetimi
Yönetim Hizmetleri Sor.
Hasta Bakım Hizmetleri Sor.-Bilgi Yönetimi Srm.
Enfeksiyonların Kontrolü Sor.
Tesis Yönetimi Sor.
Acil Durum Ve Afet Yönetimi Sor.
Stok Yönetimi Sor.
Atık Yönetimi Sor.
Başhekim Uzm. Dr.Nazır ÇOBAN
SBH Müdürü V. İlyas KARAGÖZ
Enf. Hst. Uzm. Uz.Dr. Mehmet AKKUŞ
Başhekim Yard. Dr. Cevat BAYRAKTAR
Siv.Sav.Uz. Abdülaziz SAMĞAR
Eczacı Şenol DALYAN
HHSO Müd. Emine UĞURLU
 Sağlık Hizmeti Yönetimi
Poliklinik Hizmetleri Sor.
Acil Sağlık Hizmetleri Sor.(Merkez-Ek Bina-Enj)
Biyokimya Laboratuar Hizm. Bölüm Kalite Sor.
Mikrobiyoloji Laboratuar Hizm. Bölüm Kalite Sor.
Patoloji Laboratuar Hizm. Bölüm Kalite Sor.
Görüntüleme Hizm. Bölüm Kalite Sor.
Dahili Endoskopi Hizm.Bölüm Kalite Sor.
Cerrahi Endoskopi Hizm.Bölüm Kalite Sor.
HHSO Müdürü Emine UĞURLU
Uz.Dr. Niyazi AKAY
Uz.Dr. Ayşegül DOĞRAR
Uz.Dr.Gülsun ÖZKUL
Uz.Dr. Gülşah İNAL
Uz.Dr. M. Mete HAZNEDAROĞLU
Uz.Dr. Yavuz BEYAZIT
Op.Dr. Fehim DİKER
 Klinikler
Beyin Cerrahi Servisi Bölüm Kalite Sor.
I.Hariciye Servisi Bölüm Kalite Sor.
II. Hariciye Servisi Bölüm Kalite Sor.
Kardiyoloji Servisi Bölüm Kalite Sor.
FTR-Cildiye Ser. Bölüm Kalite Sor.
Başhekim Yard. Dr. Cevat BAYRAKTAR
Op.Dr. Selim SAĞMANLI
Op.Dr. Fehim DİKER
Op.Dr. Fehim DİKER
Uz.Dr.Oğuz YAŞAR SARIGÜL
Uz.Dr. Sibel ALKAÇ
Uz.Dr.Tuncay ŞABANOĞLU
KBB Ser. Bölüm Kalite Sor.
Op.Dr. Naci HASANEFENDİ
Göz Ser. Bölüm Kalite Sor.
Op.Dr. Ahmet AYGEN
GKDC Servisi Bölüm Kalite Sor.
Op.Dr. Murat Uygar YAPUCU
Göğüs Servisi Bölüm Kalite Sor.
Uz.Dr. Erdal ÖZANTÜRK
Dahiliye Servisi Bölüm Kalite Sor.
Uz.Dr. Güven SERTÇELİK
Nöroloji Servisi Bölüm Kalite Sor.
Uz.Dr. Nural ERTUĞRUL
Ortopedi Servisi Bölüm Kalite Sor.
Op.Dr. Fatih ŞAHİNOĞLU
Üroloji Servisi Bölüm Kalite Sor.
Op.Dr. Nihat GÜLHAN
Psikiyatri Servisi Bölüm Kalite Sor.
Uz.Dr. Özlem ÖZTÜRK ŞAHİN
Kemoterapi Ünitesi Bölüm Kalite Sor.
Uz. Dr. Lokman KORAL
Çocuk Servisi –Yenidoğan Bölüm Kalite Sor.
Uz.Dr. Özlem ATLI ÖZKAN
Çocuk Cerrahi Servisi Bölüm Kalite Sor.
Op.Dr. Kasım ŞİMŞEK
Ameliyathane Hizmetleri Bölüm Kalite Sor.
Uzm.Dr. Ali SÖKER
Ameliyathane Hizmetleri Bölüm Kalite Sor. (Ek Bina) Op.Dr. Sedat ERGÜN
Yoğun Bakımlar
Koroner Yoğun Bakım Servisi Bölüm Kalite Sor.
Genel Yoğun Bakım Servisi Bölüm Kalite Sor.
Reanimasyon Servisi Bölüm Kalite Sor.
Nöroloji Yoğun Bakım Servisi Bölüm Kalite Sor.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Bölüm Kalite Sor.
Yeni Doğan Yoğun Bakım Hizm.Böl. Kalite Sor.
Eczane Hizmetleri Sor.
Sterilizasyon Hizmetleri Sor.
Transfüzyon Tıbbı Hizmetleri Sor.
Fizik Tedavi Hizmetleri Sor.
Diyaliz Hizmetleri Sor.
Doğum Hizmetleri Sor.
Nükleer Tıp
Uz.Dr. Oğuz YAŞAR SARIGÜL
Uz.Dr. Azem ÜLKÜ
Uz.Dr. Azem ÜLKÜ
Uz.Dr. Nural ERTUĞRUL
Uz.Dr. Hasan ALBAYRAK
Uz.Dr. Hasan ALBAYRAK
Eczacı Şenol DALYAN
Uz.Dr. Zekiye Mine KABAŞ
Uz.Dr. Zekiye Mine KABAŞ
Uz.Dr. Sibel ALKAÇ
Uz.Dr. Ali DEĞİRMENCİ
Op.Dr. Sedat ERGÜN
Uz.Dr. Nahide Belgit TALAY
 Destek Hizmet Yönetimi
Hasta Dosyası Ve Arşiv Hizm.Bölüm Kalite Sor.
Mutfak Hizm. Bölüm Kalite Sor.
Morg Hizmetleri Bölüm Kalite Sor.
Çamaşırhane Hizmetleri Bölüm Kalite Sor.
Müd.Yrd. Mesut ÇAYIR
HHSO Müd. Emine UĞURLU
HHSO Müd. Emine UĞURLU
HHSO Müd. Emine UĞURLU
Download

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI • Kurumsal Hizmet Yönetimi