T.C
ANKARA
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
KARAR TARİHİ : 11/07/2014
KARAR NO
: 2014/419
HEYET
Komisyon Başkanı
Komisyon Üyesi
Komisyon Üyesi
Zabıt Katibi
KARAR
Adalet Komisyonu Başkanı
Cumhuriyet Başsavcısı
Adalet Komisyonu Asıl Üyesi
: Ramazan AKSAN
: Fethi ŞİMŞEK
: Ömer KIZILKAYA
: Merve SAĞLAM SAVAŞ
Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonunca, 26.06.2014 tarihinde başlanarak yapılacak olan İnfaz ve Koruma Memuru Öğrenciliği
kadrosu için açılan sınava; elden ve posta yolu ile başvuruda bulunan aşağıda adı, soyadı , başvuru yaptıkları Komisyonu belirtilen adayların,
ibraz ettikleri evrakları incelendiğinde;
Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımadıkları anlaşılmakla, başvuruları uygun
görülmediğinden "BAŞVURULARININ REDDİNE" karar verilmesi gerekli görülmüştür.
ADAY
NO
ADI VE SOYADI
TAHSİLİ
TERCİHİ
SINAV BAŞVURUSUNUN RED SEBEBİ
İLİ
120
ENGİN KONUŞ
LİSE
İNFAZ VE KOR. MEMURU
ATANACAK UYGUN KADRO YOK
ANKARA
375
SERDAL ÖZTÜRK
LİSE
İNFAZ VE KOR. MEMURU
KPSS 70 PUANIN ALTINDA
ANKARA
422
GÖRKEM ARPACI
MESLEK LİSESİ
İNFAZ VE KOR. MEMURU
KPSS 70 PUANIN ALTINDA
ANKARA
YASEMİN TOKMAK
LİSE
İNFAZ VE KOR. MEMURU
UYGUN POZİSYONDA KADRO YOK
ANKARA
SONGÜL GÜT
LİSANS
İNFAZ VE KOR. MEMURU
UYGUN POZİSYONDA KADRO YOK
ANKARA
DİLBER ASLAN
LİSE
İNFAZ VE KOR. MEMURU
UYGUN POZİSYONDA KADRO YOK
ANKARA
ZEYNEP KOÇ
ÖNLİSANS
İNFAZ VE KOR. MEMURU
UYGUN POZİSYONDA KADRO YOK
ANKARA
PINAR GÖK
ÖNLİSANS
İNFAZ VE KOR. MEMURU
UYGUN POZİSYONDA KADRO YOK
ANKARA
GÜNNUR KOCAKÖSE SAĞLAM
ÖNLİSANS
İNFAZ VE KOR. MEMURU
UYGUN POZİSYONDA KADRO YOK
ANKARA
SEVDA DEMİRHAN
MESLEK LİSESİ
İNFAZ VE KOR. MEMURU
UYGUN POZİSYONDA KADRO YOK
ANKARA
DUYGU GÜLOĞLU
ÖNLİSANS
İNFAZ VE KOR. MEMURU
UYGUN POZİSYONDA KADRO YOK
ANKARA
ESRA TAMKOÇ
LİSE
İNFAZ VE KOR. MEMURU
UYGUN POZİSYONDA KADRO YOK
ANKARA
DİLEK SAMĞAR
MESLEK LİSESİ
İNFAZ VE KOR. MEMURU
UYGUN POZİSYONDA KADRO YOK
ANKARA
MELEK ÖZAŞIK
LİSE
İNFAZ VE KOR. MEMURU
UYGUN POZİSYONDA KADRO YOK
ANKARA
NAZLICAN KANSU
MESLEK LİSESİ
İNFAZ VE KOR. MEMURU
UYGUN POZİSYONDA KADRO YOK
ANKARA
AYŞE YAZAR
LİSE
İNFAZ VE KOR. MEMURU
UYGUN POZİSYONDA KADRO YOK
ANKARA
MERVE DOĞAN
LİSE
İNFAZ VE KOR. MEMURU
UYGUN POZİSYONDA KADRO YOK
ANKARA
HASAN KILIÇ
LİSANS
İNFAZ VE KOR. MEMURU
KPSS 70 PUANIN ALTINDA
ANKARA
1153
KARAR:
Yukarıda adı, soyadı, öğrenim durumu ve başvuruda bulunduğu kadro gösterilen adayların Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama
Nakil Yönetmeliğin'de belirtilen şartlara sahip olmadıkları gibi aynı Yönetmeliğin 9/3. maddesinde yer alan "Yazılı Sınavdan en az 70 Puan
alma şartına uymadığı, " ve belirtilen kadroya ait sınav şartını taşımadıkları anlaşıldığından, ilgili yönetmeliğin 12.Maddesi gereğince SINAV
BAŞVURULARININ REDDİNE,
Adı geçen adaylara ayrıca tebliğat yapılmayacağından kararın ankara.adalet.gov.tr internet adresinden adı geçenlere ilanen tebliğ
edilmesine, ayrıca tebliğat yapılmamasına, 11.07.2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
Başkan
Üye
Üye
1
Zabıt Katibi
Download

Başvurusu Reddolanlara Ait Liste