Sirküler No
Sirküler Tarihi
: 2015/93
: 29.12.2015
: E-Tebliğat Başvurusu Süresi 01.04.2016 Tarihine Kadar Ertelenmiştir.
Konu
29.12.2015 tarih 29577 Nolu Resmi Gazete’de yayımlanan 467 Nolu VUK Genel Tebliği ile
5.1. Kurumlar ve Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi
Edinmesi zorunluluğunun başlangıç tarihi 01.04.2016 tarihi olarak değiştirilmiştir.
Saygılarımızla,
KAPSAM YMM LTD. ŞTİ.
A Member Of
Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Eski Üsküdar Yolu No:8
Bodur İş Merkezi K.4 D.17
İçerenköy-Ataşehir / İSTANBUL
Tel: (216) 575 78 92 (Pbx)
Faks: (216) 575 78 94
[email protected]
www.kapsamymm.com
Download

BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ