Sirküler No
Sirküler Tarihi
Konu
: 2014/83
: 03.12.2014
: İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Duyuru
İhraç
kayıtlı
satış
faturası
listesinde
yapılan
değişikliğe
ilişkin
duyuru
https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp internet sitesinde yapılan duyuru metni aşağıdaki gibidir.
"Bilindiği gibi göre ihraç kayıtlı teslimlerden dolayı tecil-terkin ve iade talebinde bulunan mükellefler
İnternet Vergi Dairesine ihraç kayıtlı satış faturası listesi girişi yapmaktadır. 2014 Kasım dönemi
itibariyle ihraç kayıtlı satış faturası listesi oluşturulurken GTİP numarası bazında detaylandırma yoluna
gidilecektir.
Bu nedenle 2014 Kasım dönemi itibariyle mükellefler ihraç kayıtlı satış faturasına ekledikleri
faturalardaki malları GTİP numarası ile kaydedeceklerdir."
Söz konusu listelerin doldurulmasına yönelik açıklamalara ve örnek listeye ulaşmak için tıklayınız.
(https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/kdv_iadesi_duyuru_yeni.html#_Toc348518248)
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla,
KAPSAM YMM LTD. ŞTİ.
A Member Of
Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Eski Üsküdar Yolu No:8
Bodur İş Merkezi K.4 D.17
İçerenköy-Ataşehir / İSTANBUL
Tel: (216) 575 78 92 (Pbx)
Faks: (216) 575 78 94
[email protected]
www.kapsamymm.com
Download

2014-83 Numaralı Sirküler - KAPSAM Yeminli Mali Müşavirlik