Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği
Kimden:
Gönderme Tarihi:
Kime:
Konu:
[email protected]
12 Haziran 2014 Perşembe 12:22
[email protected]
Internet Vergi Dairesi Dilekçe Cevap
22/a
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İNTERNET VERGİ DAİRESİ
Dilekçe Cevap Tarihi: 12/06/2014
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına verilmek üzere
Aşağıda belirtilen mükellefe ait bilgilerin doğruluğu ve bu mükellefin 12/06/2014
tarihi itibari ile 6183 S.K. 22/A Mad. kapsamında borcunun bulunmadığı
kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır.
Bilgilerinize arz/rica olunur.
TASDİK EDEN
ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Adı Soyadı
: BEKAD BİLİŞİM EĞİTİMKÜLTÜR ARAŞTIRMA DERNEĞİ-İKTS.İŞLTM
Vergi Kimlik Numarası : 1750420482
İşyeri Adresi
: MELTEM M.MELTEM BUL. ANKARA SİT.B BL. No:26/49 MURATPAŞA/
ANTALYA
Dilekçe Talep Tarihi
: 12/06/2014
Dilekçe Numarası
: 15hwauyj461ij3
Bu yazı İnternet Vergi Dairesi tarafından oluşturulmuştur. Yazının doğruluğunu
https://intvd.gib.gov.tr adresinden 'SORGULAMALAR' menüsünden, 'Dilekçe Sorgulama'
seçeneğinden, dilekçe numarası ve Vergi Kimlik Numarası ile kontrol edebilirsiniz.
1
Download

Vergi Borcu Yoktur Belgesi için Lütfen Buraya Tıklayınız!