Sirküler No
Sirküler Tarihi
Konu
: 2014/56
: 08.08.2014
: 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Eki Amortisman Listesinde
Yapılan Değişiklik Hk.
333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki amortisman listesinde yapılan değişiklik ile,





Su taşımaya mahsus damacanaların faydalı ömrü 3 yıl amortisman oranı % 33,33
Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan iktisadi kıymetlerin faydalı ömrü 15
yıl amortisman oranı %6,66,
Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan plastik kalıpların faydalı ömrü 2 yıl
amortisman oranı % 50,
Çelik sac kalıplar ve ayraçların faydalı ömrü 5 yıl amortisman oranı % 20,
Güneş enerjisi santralinin faydalı ömrü 10 yıl amortisman oranı % 10,
olarak tespit edilmiştir. Düzenlemeye ilişkin 07.08.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan 439 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla,
KAPSAM YMM LTD. ŞTİ.
A Member Of
Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Eski Üsküdar Yolu No:8
Bodur İş Merkezi K.4 D.17
İçerenköy-Ataşehir / İSTANBUL
Tel: (216) 575 78 92 (Pbx)
Faks: (216) 575 78 94
[email protected]
www.kapsamymm.com
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 333)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA
NO:
439)
Resmi Gazete No
Resmi Gazete Tarihi
Kapsam
29081
07/08/2014
28/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)'nin ekinde yer
alan listeye 3.65. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.
"
3.65.1.
Su taşımaya mahsus damacanalar
3
%33,33
"
Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 29.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mevcut 29.1. satırdan sonra gelmek üzere
aşağıdaki 29.1.1. ve 29.1.2. satırlar eklenmiştir.
"
Çimentolu yonga ve lif çimento
imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
29.1.
levha
15
%6,66
2
5
%50
%20
"
"
29.1.1.
29.1.2.
Plastik kalıplar
Çelik sac kalıplar ve ayraçlar
"
Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 45.1.8. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.
"
45.1.9.
Güneş enerjisi santrali
10
"
Tebliğ olunur.
2
%10
Download

BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ - KAPSAM Yeminli Mali Müşavirlik