ADSM SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI
SAĞLIK HİZMETLER YÖNETİMİ
YÖNETİM HİZMETLERİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ KOMİTELER, EKİPLER VE BÖLÜM KALİTE SORUMLULAR LİSTESİ
DÖK.KOD
YÖN.LS.12
YAY.TAR.
21.10.2011
REV.TAR.
10.11.2014
REV.NO
01
SAY.NO
Kalite Yönetim Direktörü
Nazik YILMAZ (Hemşire)
Kalite Yönetim Birimi
Yüksel TUNCER (Başhekim )
Ali KABAŞ ( İdari ve Mali İşler Müdürü)
Nazik YILMAZ (Kalite Yönetim Direktörü)
BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI
Kurumsal Hizmetler Bölümü
Yönetim Hizmetleri
Ali KABAŞ (İdari ve Mali İşler Müdürü)
Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi
- Saime BOZKURT (Hemşire)
Tesis Yönetimi
- Muhammet YAMAN (Teknisyen)
Bilgi Yönetimi
- Muhammet YAMAN (Teknisyen)
Stok Yönetimi
-Asiye ACAR (T.K.K.Y)
Atık Yönetimi
-Saime BOZKURT (Hemşire)
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
Kalite Yönetim Direktörü
ONAY
BAŞHEKİM
1
ADSM SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI
SAĞLIK HİZMETLER YÖNETİMİ
YÖNETİM HİZMETLERİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ KOMİTELER, EKİPLER VE BÖLÜM KALİTE SORUMLULAR LİSTESİ
DÖK.KOD
YÖN.LS.12
YAY.TAR.
21.10.2011
REV.TAR.
10.11.2014
REV.NO
Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü
Şener MISIRLI (Teknisyen)
Sağlık Hizmetleri Bölümü
Poliklinik Hizmetleri Bölümü
-Saime BOZKURT (Hemşire)
Protez Laboratuvarı Hizmetleri Bölümü
-Akif DOĞRUL (Diş Protez Tek.)
Görüntüleme Hizmetleri Bölümü
-Buğra KUBALAS (Röntgen Tek.)
Sterilizasyon Bölümü
- Saime BOZKURT (Hemşire)
Destek Hizmetler Bölümü
Hasta Dosyası ve Arşiv Hizmetleri Bölümü -Galip DOĞRU (Şef)
İndikatör Yönetim Birimi
Kalite İndikatörleri Hizmetleri Bölüm
- Nazik YILMAZ (Hemşire )
Advers Etki Birimi ve Farmakovijilans Sorumlusu
Özgür AKGÜL (Diş Hekimi)
Anket Uygulama Sorumluları
Şenay AYDIN (Tıbbi Sekreter )
KOMİTELER
Hasta Güvenliği Komitesi
Ali KABAŞ ( İdari ve Mali İşler Müdürü)
Nazik YILMAZ (Kalite Yönetim Direktörü)
DT. İhsan KARAMAN (Diş Hekimi)
01
SAY.NO
1
ADSM SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI
SAĞLIK HİZMETLER YÖNETİMİ
YÖNETİM HİZMETLERİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ KOMİTELER, EKİPLER VE BÖLÜM KALİTE SORUMLULAR LİSTESİ
DÖK.KOD
YÖN.LS.12
YAY.TAR.
21.10.2011
REV.TAR.
Muhammet YAMAN(Teknisyen)
Akif DOĞRUL (Diş Protez Tek.)
Buğra KUBALAS(Röntgen Tek.)
Saime BOZKURT (Enfeksiyon Hemşiresi)
Emine DİNAR(Hasta İletişim Birim Sorumlusu)
Şenay AYDIN (Tıbbi Sekreter)
Çalışan Güvenliği Komitesi
Ali KABAŞ ( İdari ve Mali İşler Müdürü)
Nazik YILMAZ (Kalite Yönetim Direktörü)
DT. Hamiyet ORUÇ (Diş Hekimi)
Akif DOĞRUL (Diş Protez Tek.)
Buğra KUBALAS(Röntgen Tek.)
Saime BOZKURT (Enfeksiyon Hemşiresi)
Emine DİNAR(Hasta İletişim Birim Sorumlusu)
Şenay AYDIN (Tıbbi Sekreter)
Eğitim Komitesi
Ali KABAŞ ( İdari ve Mali İşler Müdürü)
Nazik YILMAZ (Kalite Yönetim Direktörü)
DT. Umut OK (Diş Hekimi)
Akif DOĞRUL (Diş Protez Tek.)
10.11.2014
REV.NO
01
SAY.NO
1
ADSM SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI
SAĞLIK HİZMETLER YÖNETİMİ
YÖNETİM HİZMETLERİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ KOMİTELER, EKİPLER VE BÖLÜM KALİTE SORUMLULAR LİSTESİ
DÖK.KOD
YÖN.LS.12
YAY.TAR.
21.10.2011
REV.TAR.
Saime BOZKURT (Enfeksiyon Hemşiresi)
Emine DİNAR(Hasta İletişim Birim Sorumlusu)
Şenay AYDIN (Tıbbi Sekreter)
Tesis Güvenliği Komitesi
Ali KABAŞ ( İdari ve Mali İşler Müdürü)
Nazik YILMAZ (Kalite Yönetim Direktörü)
Muhammet YAMAN(Teknisyen)
Şener MISIRLI (Teknisyen)
Emine DİNAR (hasta iletişim birim sorumlusu)
Saime BOZKURT (enfeksiyon hemşiresi)
Şenay AYDIN (tıbbi sekreter)
Enfeksiyon Komitesi
Dt Pınar BAYCIK (Diş Hekimi)
Ali KABAŞ ( İdari ve Mali İşler Müdürü)
Nazik YILMAZ (Kalite Yönetim Direktörü)
Saime BOZKURT (Enfeksiyon Hemşiresi)
10.11.2014
REV.NO
01
SAY.NO
1
ADSM SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI
SAĞLIK HİZMETLER YÖNETİMİ
YÖNETİM HİZMETLERİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ KOMİTELER, EKİPLER VE BÖLÜM KALİTE SORUMLULAR LİSTESİ
DÖK.KOD
YÖN.LS.12
YAY.TAR.
21.10.2011
REV.TAR.
10.11.2014
EKİPLER
Öz Değerlendirme Ekibi
Ali KABAŞ ( İdari ve Mali İşler Müdürü)
Nazik YILMAZ (Kalite Yönetim Direktörü)
Pınar BAYCIK (Diş Hekimi)
Şenay AYDIN (Tıbbi Sekreter)
Saime BOZKURT (Enfeksiyon Hemşiresi)
Emine DİNAR(Hasta İletişim Birim Sorumlusu)
Bina Turu Ekibi
Ali KABAŞ ( İdari ve Mali İşler Müdürü)
Nazik YILMAZ (Kalite Yönetim Direktörü)
Muhammet YAMAN(Teknisyen)
Saime BOZKURT (Enfeksiyon Hemşiresi)
Şenay AYDIN (Tıbbi Sekreter)
Mavi Kod Ekibi
Dt Murat TANRIKULU (Diş Hekimi)
Dt Erdal ÖZCAN (Diş Hekimi)
Emine DİNAR (Hemşire)
Asiye ACAR (Hemşire)
Şenay AYDIN (Tıbbi Sekreter )
REV.NO
01
SAY.NO
1
ADSM SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI
SAĞLIK HİZMETLER YÖNETİMİ
YÖNETİM HİZMETLERİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ KOMİTELER, EKİPLER VE BÖLÜM KALİTE SORUMLULAR LİSTESİ
DÖK.KOD
YÖN.LS.12
YAY.TAR.
21.10.2011
REV.TAR.
Alahattin ŞEN (Hizmetli)
Güvenlik Görevlisi
Beyaz Kod Ekibi
Yüksel TUNCER (Başhekim)
Ali KABAŞ ( İdari ve Mali İşler Müdürü)
Nazik YILMAZ (Kalite Yönetim Direktörü)
Güvenlik Görevlisi
Meslek Bazında Uyum Eğitimi Ekibi
Yüksel TUNCER (Başhekim)
Ali KABAŞ ( İdari ve Mali İşler Müdürü)
Nazik YILMAZ (Eğitim Hemşiresi)
Hasta ve Çalışan Görüşlerini Değerlendirme Ekibi
Yüksel TUNCER (Başhekim)
Ali KABAŞ ( İdari ve Mali İşler Müdürü)
Nazik YILMAZ (Kalite Yönetim Direktörü)
Antibiyotik Kontrol Ekibi
Fahriye BURKUT (Diş Hekimi)
Serkan TOPRAKÇI (Diş Hekimi)
Asiye ACAR (Hemşire )
10.11.2014
REV.NO
01
SAY.NO
1
ADSM SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI
SAĞLIK HİZMETLER YÖNETİMİ
YÖNETİM HİZMETLERİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ KOMİTELER, EKİPLER VE BÖLÜM KALİTE SORUMLULAR LİSTESİ
DÖK.KOD
YÖN.LS.12
YAY.TAR.
21.10.2011
Tıbbi cihaz Yönetim Ekibi
Pınar BAYCIK(Diş Hekimi)
Ali KABAŞ ( İdari ve Mali İşler Müdürü)
Nazik YILMAZ (Hemşire )
Emine DİNAR (Hemşire)
Muhammet YAMAN(Teknisyen)
Akif DOĞRUL (Diş Protez Tek.)
REV.TAR.
10.11.2014
REV.NO
01
SAY.NO
1
Download

Bölüm Kalite Sorumluları