KODU
YAYIN TARİHİ
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Manyas Devlet Hastanesi
Öz Değerlendirme Takvimi 2014
REVİZYON NO
1
REVİZYON TARİHİ
03.01.2014
YÖN.YD.05
05.03.2013
Değerlendirilecek Birim
Yönetim Hizmetleri
1.Değerlendirme zamanı
Planlanan
Gerçekleştirilen
(Ay)
(Tarih)
Mart
11.03.2014
Değerlendiren Ekip Üyeleri
Mustafa AKSAKAL
Tuğba YALÇIN
SAYFA NO
SAYFA SAYISI
2.Değerlendirme zamanı
Planlanan Gerçekleştirilen
(Ay)
(Tarih)
Eylül
02.09.2014
Emine DİNLER
1
4
Değerlendiren Ekip Üyeleri
Mustafa AKSAKAL
Tuğba YALÇIN
Emine DİNLER
Hasta Bakım Hizmetleri
Mart
11.03.2014
Tuğba YALÇIN
Sibel ŞİMŞEK
Mustafa AKSAKAL
Eylül
02.09.2014
Tuğba YALÇIN
Sibel ŞİMŞEK
Mustafa AKSAKAL
Enfeksiyonların Kontrolü ve
Önlenmesi
Mart
12.03.2014
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Sevim İLGEN
Eylül
03.09.2014
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Sevim İLGEN
Tesis Yönetimi
Mart
12.03.2014
Mustafa AKSAKAL
Tuğba YALÇIN
Sibel ŞİMŞEK
Eylül
03.09.2014
Mustafa AKSAKAL
Tuğba YALÇIN
Sibel ŞİMŞEK
Acil Durum Ve Afet
Yönetimi
Mart
13.03.2014
Eylül
04.09.2013
Stok Yönetimi
Mart
13.03.2014
Eylül
04.09.2014
Atık Yönetimi
Mart
14.03.2014
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Gürkan SİYER
Mustafa AKSAKAL
Tuğba YALÇIN
Esra KUŞ KARACA
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Emine DİNLER
Eylül
05.09.2014
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Gürkan SİYER
Mustafa AKSAKAL
Tuğba YALÇIN
Esra KUŞ KARACA
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Emine DİNLER
KODU
YAYIN TARİHİ
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Manyas Devlet Hastanesi
Öz Değerlendirme Takvimi 2014
REVİZYON NO
1
REVİZYON TARİHİ
03.01.2014
YÖN.YD.05
05.03.2013
Değerlendirilecek Birim
Poliklinik Hizmetleri
1.Değerlendirme zamanı
Planlanan
Gerçekleştirilen
(Ay)
(Tarih)
Mart
14.03.2014
Değerlendiren Ekip Üyeleri
Mustafa AKSAKAL
SAYFA NO
SAYFA SAYISI
2.Değerlendirme zamanı
Planlanan Gerçekleştirilen
(Ay)
(Tarih)
Eylül
05.09.2014
Tuğba YALÇIN
Sibel ŞİMŞEK
Acil Sağlık Hizmetleri
Mart
17.03.2014
Görüntüleme Hizmetleri
Mart
17.03.2014
Biyokimya Laboratuarı
Hizmetleri
Mart
18.03.2014
Klinikler
Mart
18.03.2014
Ameliyathane
Mart
19.03.2014
Eczane Hizmetleri
Mart
19.03.2014
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Sevim İLGEN
Tuğba YALÇIN
Sibel ŞİMŞEK
Mustafa AKSAKAL
Mustafa AKSAKAL
Tuğba YALÇIN
Esra KUŞ KARACA
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Emine DİNLER
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Gürkan SİYER
Tuğba YALÇIN
Sibel ŞİMŞEK
Mustafa AKSAKAL
Değerlendiren Ekip Üyeleri
Mustafa AKSAKAL
Tuğba YALÇIN
Sibel ŞİMŞEK
Eylül
08.09.2014
Eylül
08.09.2014
Eylül
09.09.2014
Eylül
09.09.2014
Eylül
10.09.2014
Eylül
11.09.2014
2
4
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Sevim İLGEN
Tuğba YALÇIN
Sibel ŞİMŞEK
Mustafa AKSAKAL
Mustafa AKSAKAL
Tuğba YALÇIN
Esra KUŞ KARACA
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Emine DİNLER
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Gürkan SİYER
Tuğba YALÇIN
Sibel ŞİMŞEK
Mustafa AKSAKAL
KODU
YAYIN TARİHİ
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Manyas Devlet Hastanesi
Öz Değerlendirme Takvimi 2014
REVİZYON NO
1
REVİZYON TARİHİ
03.01.2014
YÖN.YD.05
05.03.2013
Değerlendirilecek Birim
Transfüzyon Tıbbi
Hizmetleri
1.Değerlendirme zamanı
Planlanan
Gerçekleştirilen
(Ay)
(Tarih)
Mart
20.03.2014
Değerlendiren Ekip Üyeleri
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Sevim İLGEN
SAYFA NO
SAYFA SAYISI
2.Değerlendirme zamanı
Planlanan Gerçekleştirilen
(Ay)
(Tarih)
Eylül
11.09.2014
3
4
Değerlendiren Ekip Üyeleri
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Sevim İLGEN
Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri
Mart
20.03.2014
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Sibel ŞİMŞEK
Eylül
11.09.2014
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Sibel ŞİMŞEK
Hasta Dosyası Ve Arşiv
Hizmetleri
Mart
21.03.2014
Eylül
12.09.2014
Mutfak Hizmetleri
Mart
21.03.2014
Mustafa AKSAKAL
Tuğba YALÇIN
Gürkan SİYER
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Sibel ŞİMŞEK
Eylül
12.09.2014
Mustafa AKSAKAL
Tuğba YALÇIN
Gürkan SİYER
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Sibel ŞİMŞEK
Çamaşırhane Hizmetleri
Mart
21.03.2014
Eylül
12.09.2014
Morg Hizmetleri
Mart
24.03.2014
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Emine DİNLER
Mustafa AKSAKAL
Tuğba YALÇIN
Sibel ŞİMŞEK
Eylül
15.09.2014
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Emine DİNLER
Mustafa AKSAKAL
Tuğba YALÇIN
Sibel ŞİMŞEK
KODU
YAYIN TARİHİ
YÖN.YD.05
05.03.2013
Değerlendirilecek Birim
Kalite İndikatörleri
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Manyas Devlet Hastanesi
Öz Değerlendirme Takvimi 2014
REVİZYON NO
1
REVİZYON TARİHİ
03.01.2014
1.Değerlendirme zamanı
Planlanan
Gerçekleştirilen
(Ay)
(Tarih)
Mart
24.03.2014
Değerlendiren Ekip Üyeleri
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Sibel ŞİMŞEK
Sevim İLGEN
Emine DİNLER
2.Değerlendirme zamanı
Planlanan Gerçekleştirilen
(Ay)
(Tarih)
Eylül
15.09.2013
SAYFA NO
SAYFA SAYISI
Değerlendiren Ekip Üyeleri
Feride DAVRAN
Tuğba YALÇIN
Sibel ŞİMŞEK
Sevim İLGEN
Emine DİNLER
ADI SOYADI
Mustafa AKSAKAL (İdari ve Mali Hizmetler Müdürü)
Feride DAVRAN (Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü)
Tuğba YALÇIN (Kalite Yönetim Direktörü)
Sibel ŞİMŞEK (Eğitim, Enfeksiyon Mutfak Hizmetleri ve Çamaşırhane Hizmetleri Sorumlu Hemşiresi)
Emine DİNLER (Acil Servis ve Acil Durum Ve Afet Yönetimi Kalite Birim Sorumlusu )
Sevim İLGEN (Dahiliye Servisi Sorumlusu)
Gürkan SİYER (Tesis Yönetimi, Stok Yönetimi Kalite Birim Sorumlusu),
Esra KUŞ KARACA (Sterilizasyon Hizmetleri Kalite Birim Sorumlusu ve Eczane Hizmetleri Kalite Birim Sorumlusu) )
HAZIRLAYAN
Tuğba YALÇIN
Birim Sorumlusu
KONTROL EDEN
Tuğba YALÇIN
Kalite Yönetim Direktörü
4
4
ONAYLAYAN
Op.Dr. Ömer KÜÇÜK
Başhekim
Download

Öz Değ. Takvimi - Manyas Devlet Hastanesi