WEB Sayfası Hazırlanması, Yayınlanması ve
Güncellenmesi
Yayın tarihi
Rev. Tar./Rev. No
Sorumlular
Birim Personeli
İş Akışı
Başla
Birim Personeli
Taslak oluşturulur
Birim Personeli
Veriler toparlanır
Birim Personeli
Veriler girilir
Birim Personeli
Döküman
Yayın öncesi son kontrol yapılır
Web Tasarım Programı
Web Tasarım Programı
Birim Personeli
Sayfa yayınlanır
Web Sitesi
Birim Personeli
Yayın sonrası kontrol yapılır
Web Sitesi
Gerektiğinde güncelleme yapılır
Web Tasarım Programı
Birim Personeli
Birim Personeli
Dur
DOKÜMAN KODU:
Download

WEB Sayfası Hazırlanması, Yayınlanması ve Güncellenmesi