
Kalite Yönetim Birimi
Başhekim
Dr. Cenap DAMCI
Mesul Müdür Yardımcısı
Dr. Ali KAYIKÇIOĞLU
Beyin Cerrahi Doktoru
Dr. Mustafa ALTIN
Yenidoğan Yoğun Bakım
Sorumlu Doktoru
Dr. Ahmet İhsan KAYA
Eczacı
Arif ÖZDEMİR
Başhemşire
Saime YÜCESAN
Enfeksiyon Hemşiresi
Handan SUNKU
Kalite Yönetim Direktörü
Deniz KARABAŞ
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Mesul Müdür / Başkan
Dr. Cenap DAMCI
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Uzm. Dr. Hasan YILMAZ
Uzmanı
Genel Cerrah
Uzm. Dr. Erhan ÇOLAK
Dahiliye Uzmanı
Uzm. Dr. Mehmet
FALAKALOĞLU
Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Ahmet Ali
GÖKAL
Eczane
Ecz. Arif ÖZDEMİR
Başhemşire
Saime YÜCESAN
Bilgi İşlem Sorumlusu
Ahmet KORKMAZ
Kalite Yönetim
Deniz KARABAŞ
Sağlık Personeli Temsilcisi
Özer KARAKAYA
Dahiliye Bölüm Kalite
Sorumlusu
Lale PALAVAR
Doğumhane Bölüm kalite
Sorumlusu
Canan ÖZTÜRK
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Mesul Müdür / Başkan
Dr. Cenap DAMCI
Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr.
GÖKAL
Ahmet
Psikolog
Songül ÇOLAKOĞLU
Güvenlik Sorumlusu
Selahattin ÖZDEMİR
Laboratuar Sorumlusu
Emine BOZBAŞ
Enfeksiyon Hemşiresi
Handan SUNKU
Başhemşire
Saime YÜCESAN
Kalite Yönetim Direktörü
Deniz KARABAŞ
Aneztezi Teknisyeni
Ebru ATAR
Radyoloji Teknisyeni
Gülden KESKİN
Ali
Çocuk Servis Bölüm Kalite Merve KARAVELİOĞLU
Sorumlusu
Kardiyoloji Servisi Bölüm Kalite Elif HAMZAOĞLU
Sorumlusu
EĞİTİM KOMİTESİ
Mesul Müdür Yardımcısı
Dr. Ali KAYIKÇIOĞLU
Göz Hastalıkları Uzmanı
Uzm. Dr. Engin AKSOY
Psikolog
Songül ÇOLAKOĞLU
Başhemşire
Saime YÜCESAN
Kalite Yönetim Direktörü
Deniz KARABAŞ
Çocuk Servisi Bölüm Kalite Merve KARAVELİOĞLU
Sorumlusu
Acil Servisi
Sorumlusu
Bölüm
Kardiyoloji Servisi
Kalite Sorumlusu
Kalite Özer KARAKAYA
Bölüm Elif HAMZAOĞLU
Dahiliye Servisi Bölüm Kalite Lale PALAVAR
Sorumlusu
Yenidoğan Yoğun Bakım Kalite Nilüfer KAYA
Sorumlu Hemşire
Kadın Doğum Servisi Bölüm
Kalite Sorumlusu
Canan ÖZTÜRK
TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Mesul Müdür
Dr. Cenap DAMCI
Mesul Müdür Yardımcısı
Dr. Ali KAYIKÇIOĞLU
Başhemşire
Saime YÜCESAN
Teknik Servis Sorumlusu
Zekeriya CİNGÜ
Güvenlik Sorumlusu
Selahattin ÖZDEMİR
Biyomedikal Sorumlusu
Birol ÇELİK
Kalite Yönetim Direktörü
Deniz KARABAŞ
Sağlık Personeli
Özer KARAKAYA
Beyin Cerrahi Bölüm Kalite Songül AKAY
Sorumlusu
Genel Cerrahi Servisi Bölüm Melike CAN
Kalite Sorumlusu
HASTA HAKLARI KOMİTESİ
Hasta Hakları Kurul Başkanı /
Mesul Müdür Yardımcısı
Dr. Ali KAYIKÇIOĞLU
Hasta Kurul Üyesi / Başhekim
Dr. Cenap DAMCI
Psikolog
Songül ÇOLAKOĞLU
Hasta Hakları Sorumlusu
Muazzez KARA
Başhemşire
Saime YÜCESAN
Kalite Birim Sorumlusu
Deniz KARABAŞ
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Uzm. Dr. Ahmet Ali GÖKAL
/ Komite Başkanı
İç Hastalıkları Uzmanı
Dr. Mehmet
FALAKALOĞLU
Cerrahi Hastalıklar Uzmanı
Dr. Ahmet TAŞHAN
Mesul Müdür
Dr. Cenap DAMCI
Mesul Müdür Yardımcısı
Dr. Ali KAYIKÇIOĞLU
Eczane Sorumlusu
Ecz. Arif ÖZDEMİR
Başhemşire
Saime YÜCESAN
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Handan SUNKU
Kalite Yönetim Direktörü
Deniz KARABAŞ
TRANSFÜZYON KOMİTESİ
Başhekim
Dr. Cenap DAMCI
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Ali GÖKAL
Dâhiliye Uzmanı
Dr. Mehmet
FALAKALOĞLU
Pediatri
Dr. Hüseyin DİNÇ
Anesteziyoloji
Dr. Hasan YILMAZ
Cerrahi
Dr. Ahmet TAŞHAN
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dr. Hasan ÖZTEKEŞİN
Yeni doğan Ünite Sorumlusu
Dr. Ahmet İhsan KAYA
Ortopedi
Dr. Seyfettin KARACA
Transfüzyon Birim Sorumlusu
Gökhan DURMUŞ
Başhemşire
Saime YÜCESAN
Kalite Yönetim Direktörü
Deniz KARABAŞ
ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Yetkili Mesul Müdür
Yardımcısı
Dr. Ali KAYIKÇIOĞLU
Sosyal Hizmet Uzmanı
Songül ÇOLAKOĞLU
Sekreterya
Hanım Sena SAKA
Kalite Yönetim Direktörü
Deniz KARABAŞ
AKILCI İLAÇ KULLANIM EKİBİ
Mesul Müdür Yardımcısı
Dr. Ali KAYIKÇIOĞLU
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Dr.Ahmet Ali GÖKAL
Beyin Cerrahi Uzmanı
Dr. Mustafa ALTIN
Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Dr. Hüseyin DİNÇ
Eczacı
Arif ÖZDEMİR
Başhemşire
Saime YÜCESAN
Enfeksiyon Kontr. Hemş.
Handan SUNKU
Kalite Yönetim Direktörü
Deniz KARABAŞ
MAVİ KOD EKİBİ
Ekip Lideri /
Dâhiliye Uzmanı Mehmet
FALAKALOĞLU
Anestezi Teknisyeni
Ebru ATAR
Hizmetli Personel
Mavi kod verilen katın hizmetlisi
Güvenlik Personeli
Selahattin ÖZDEMİR
PEMBE KOD EKİBİ
Mesul Müdür
Dr. Cenap DAMCI
Başhemşire
Saime YÜCESAN
Pediatri servis hemşiresi
Merve KARAVELİOĞLU
Teknik Servis Sorumlusu
Zekeriya CİNGÜ
Güvenlik Elemanları
Selahattin ÖZDEMİR
BEYAZ KOD
Mesul Müdür
Dr. Cenap DAMCI
Psikolog
Songül ÇOLAKOĞLU
Başhemşire
Saime YÜCESAN
Güvenlik Elemanları
Selahattin ÖZDEMİR
TIBBİ CİHAZ YÖNETİM EKİBİ
Teknik Servis Sorumlusu
Zekeriya CİNGÜ
Biyomedikal Sorumlusu
Birol ÇELİK
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Handan SUNKU
Başhemşire
Saime YÜCESAN
Kalite Yönetim Direktörü
Deniz KARABAŞ
ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyolojik Uzmanı
Uzm. Dr. Ahmet Ali GÖKAL
Genel Cerrahi Uzmanı
Uzm. Dr. Ahmet TAŞHAN
Pediatri Uzmanı
Uzm. Dr. Hüseyin DİNÇ
Eczacı
Arif ÖZDEMİR
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Handan SUNKU
Kalite Yönetim Direktörü
Deniz KARABAŞ
ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ
Mesul Müdür
Dr. Cenap DAMCI
Mesul Müdür Yardımcısı
Dr. Ali KAYIKÇIOĞLU
Başhemşire
Saime YÜCESAN
Eczacı
Arif ÖZDEMİR
Kalite Yönetim
Deniz KARABAŞ
Dahiliye Yoğun Bakım Sorumlusu
Nurcan MADEN
Beyin Cerrahi Servisi
Songül AKAY
Genel Cerrahi Servisi
Melike CAN
Kardiyoloji Servisi
Elif HAMZAOĞLU
Dahiliye Servisi
Lale PALAVAR
Çocuk Servisi
Merve KARAVELİOĞLU
5. Kat Vip Servisi
Çiğdem GAYIK
Kadın Doğum
Canan ÖZTÜRK
Koroner Yoğun Bakım
Emine TURFAN
Cerrahi Yoğun Bakım
İsa DEMİR
Laboratuar
Emine BOZBAŞ
BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ
Mesul Müdür / Başkan
Dr. Cenap DAMCI
Mesul Müdür Yardımcısı
Dr. Ali KAYIKÇIOĞLU
Bilgi İşlem Sorumlusu
Ahmet KORKMAZ
Bilgi İşlem Personeli
Gökhan GÜRE
Başhemşire
Saime YÜCESAN
Kalite Yönetim Direktörü
Deniz KARABAŞ
BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI
SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM
Beyin Cerrahi Servisi
Genel Cerrahi Servisi
BÖLÜM KALİTE
SORUMLUSU
Songül KARA
Melike CAN
BÖLÜM KALİTE
YARDIMCISI
Elanur AŞÇI
Merve KARAAĞAÇ
Kardiyoloji Servisi
Dahiliye Servisi
Çocuk Servisi
Kadın Doğum Servisi
Yenidoğan Yoğun Bakım
Ameliyathane
Koroner Yoğun Bakım
Cerrahi Yoğun Bakım
KVC Yoğun Bakım
Dahiliye Yoğun Bakım
5. Kat Vip Servisi
Laboratuvar
Teknik Servis
Acil Servis
Sterilizasyon
Eczane
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Görüntüleme Hizmetleri
Mutfak Hizmetleri
Bilgi Yönetimi
Faturalama
Muhasebe
Güvenlik
Satınalma
Santral
İstatistik
Anjio
Elif HAMZAOĞLU
Lale PALAVAR
Merve KARAVELİOĞLU
Canan ÖZTÜRK
Nilüfer KAYA
Kadriye KEFAL
Emine TURFAN
İsa DEMİR
Emre ŞAHİN
Nurcan MADEN
Çiğdem GAYIK
Emine BOZBAŞ
Zeki CİNGÜ
Özer KARAKAYA
Kadriye KEFAL
Arif ÖZDEMİR
Kader İPEK
Gülden KESKİN
Ebru TAŞDEMİR
Ahmet KORKMAZ
Zeynep AYHAN
Şenol TUNA
Selahattin ÖZDEMİR
Şinasi GÜRSOY
Figen KAYA
Sena SAKA
Barış BAŞARAN
Ahmet ERTAN
Aynur KILIÇ
Bahar KEMAL
Yasemin GÜNDOĞDU
Gülşen ÇAKMAK
Çiğdem ŞEN
Emine DEMİR
Elmas KILIÇ
Murat VELİOĞLU
Hülya ŞENSOY
İrem DEMİREL
Zekeriya ŞAHİN
Ünal HAS
Meryem CİRİT
Çakır KÜBÜÇ
Burcu ÇOŞAR
Nazmiye AYHAN
Arzu TOPÇU
Aysel ÇAĞLAYAN
Gökhan GÜRE
Nurdil SANDIKÇI
Pelin BEŞİKÇİ
Hüseyin KULOĞLU
Sena SAKA
Zehra DOĞAN
Şinasi GÜRSOY
Ebru ANAPA
Download

Kalite Yönetim Birimi Başhekim Dr. Cenap DAMCI Mesul Müdür