Karadeniz Teknik Üniversitesi/ Mühendislik Fakültesi
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
II. Öğretim
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
17:00
PAZARTESİ
A1
18:00
Bilgisayar Programlama / M. ÖZTÜRK / HDA
B1
Elektrik Müh. Temelleri /Y. SEVİM / D5
A2
Elektromanyetik Alanlar / Haydar KAYA / D7
B2
ELE 3
Güç Dağıtım Sistemleri /
C. GÜRÜNLÜ / D6
Elektromanyetik Alanlar / S. KAHVECİ / D7
Programlanabilir Mantık Den. /S. AKPINAR / D6
Bilgisayar İletişimi / G. HACIOĞLU/ Z3
ÇARŞAMBA
Elektronik Lab. II Özel Grup (Her deney bir defa yapılacak)
Güç Elektroniği Uygulamaları / H. İ. OKUMUŞ / UZEM
Medikal Elektronik / T. KAYIKÇIOĞLU / D10
İletişim Sistemleri / İ. KAYA /D10
A1
Matematik II /Z. YAPAR /D6
Fizik II / H. YILMAZ / D10
Atatürk İlk. Ve İnk. Tar./ Ülkü KÖKSAL /
B1
Fizik II /Hakan YILMAZ/ D10
Bilgisayar Programlama / M. ÖZTÜRK / HDA
Atatürk İlk. Ve İnk. Tar. / Ülkü KÖKSAL /
B2
Devreler II /
A. ATASOY/ Z3
Bitirme Çalışması / Bölüm Elemanları
Devreler II /
A. ATASOY/ Z3
Elektroniğe Giriş /
K. TÜRK / D7
Mühendislik Matematiği /
Cemil GÜRÜNLÜ / D5
Elektroniğe Giriş /
İ.H. ÇAVDAR/ D7
Mühendislik Matematiği / Cemil
GÜRÜNLÜ / D5
Sayısal Tasarım /
Önder AYDEMİR / D7
ELE 3
Otomatik Kontrol Sistemleri /İ.H. ALTAŞ / HDA
ELO 3
İletişim Tekniği / A. GANGAL/ D5
Sayısal Tasarım /
Önder AYDEMİR / D7
Elektrik Makinaları - I /S. AKPINAR / D6
Mikrodalga Tekniği / H. KAYA/ Z3
Kontrol ve Sürücü Sistemler Lab. II Özel Grup (Her deney bir defa yapılacak)
Yönetim Ve Organizasyon/
Talha USTASÜLEYMAN / Kendi Bölümünde)
ELO 4
Tasarım Projesi /Bölüm Elemanları
A1
Bilgisayar Programlama / M. ÖZTÜRK / HDA
İngilizce II/ Canan ATASOY/ Z3
Türk Dili II / Muzaffer UZUN
B1
Matematik II /Z. YAPAR/ / D6
İngilizce II/ Mesut DEMİRKAN/ HDA
Türk Dili II / Muzaffer UZUN
Sayısal Tasarım / Ö. AYDEMİR /D5
A2
Devreler II / A. ATASOY/ D7
B2
Mühendislik Matematiği / Cemil GÜRÜNLÜ / D5
Devreler II / A. ATASOY / D7
ELE 3
Mikroişlemciler / K. TÜRK/ D10
Güç Dağıtım Sistemleri /C. GÜRÜNLÜ / D6
ELO 3
Elektrik Makinaları - I /S. AKPINAR / Z3
Sayısal İşaret İşleme / T. KAYIKÇIOĞLU / D10
ELE 4
Güç Sistemleri Analizi F. M. NUROĞLU/ Z4
Tasarım Projesi /Bölüm Elemanları
ELO 4
PERŞEMBE
22:00
ELE 4
ELE 4
CUMA
21:00
ELO 4
A2
A1
Matematik II /Z. YAPAR/ / D6
B1
Fizik II /Hakan YILMAZ / D7
Elektroniğe Giriş /İ.H. ÇAVDAR / D5
Sayısal Tasarım / Ö. AYDEMİR /D5
ELE 3
Otomatik Kontrol Sistemleri /
İ.H. ALTAŞ / HDA
Güç Elektroniği Devreleri /H.İ.OKUMUŞ/ UZEM
ELO 3
Elektronik - II / İ. H. ÇAVDAR/ D10
ELE 4
Özel Elektrik Makinaları / A. Sefa AKPINAR / Z3
ELO 4
Elektronik Cihaz Teknikleri / Adnan CORA / Z4
A1
Elektrik Müh. Temelleri / Y. SEVİM / HDA
Elektrik Makinaları - I /
S. AKPINAR/ Z3
Mikroişlemciler / İ. KAYA / D6
Medikal Elektronik /
T. KAYIKÇIOĞLU / D10
Mikrodalga Devre Tasarımı /H. KAYA / D10
Elektrik Müh. Temelleri /
Y. SEVİMN/ HDA
B1
Matematik II /Z. YAPAR /D6
A2
B2
Elektromanyetik Alanlar / Haydar KAYA / Z4
Mühendislik Matematiği / Cemil GÜRÜNLÜ / Z3
Elektroniğe Giriş /K. TÜRK/ Z3
Elektromanyetik Alanlar / S. KAHVECİ / Z4
ELE 3
Elektrik Makinaları - I /
S. AKPINAR/ D5
ELO 3
Sayısal İşaret İşleme /
T. KAYIKÇIOĞLU / D7
ELO 4
Programlanabilir Mantık Den./
S. AKPINAR / D5
Bilgisayar İletişimi /
G. HACIOĞLU / D7
Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Lab. II Özel Grup (Her deney bir defa yapılacak)
Mikroişlemciler / İ. KAYA / D6
Elektronik - II /
İ. H. ÇAVDAR/ D5
10:00
Mikroişlemciler /
K. TÜRK/ D6
İletişim Tekniği /
A. GANGAL / D5
YG Güç Sistemleri Tasarımı /E. ÖZKOP / D10
Gezgin İletişim Sis. / İsmail H. ÇAVDAR / D10
09:00
ELE 3
Tasarım Projesi /Bölüm Elemanları
Fizik II /Hakan YILMAZ/ D7
A2
B2
ELE 4
CUMARTESİ
20:00
Bilgisayar Programlama / M. ÖZTÜRK / HDA
Temel Elektrik Lab II Özel Grup (Her deney bir defa yapılacak)
ELO 3
SALI
19:00
Elektrik Müh. Temelleri /
Y. SEVİMN/ D5
11:00
Mesleki Deneyim / A. ATASOY/
Tasarım Projesi /Bölüm Elemanları
12:00
13:00
Tasarım Projesi /Bölüm Elemanları
ELO 3
AÇIKLAMA:
Laboratuvarlarda görev yapan araştırma görevlilerini mesai saatleri dışında görevlendirmek yasal olarak mümkün olmadığından 2. öğretim laboratuvarları gün içinde mesai saatlerinde yapılacak şekilde programlanmıştır. Mesai saatlerinde bir işte çalışmakta olan 2. öğretim öğrencilerimizin, bu durumlarını ve hangi laboratuvar derslerini aldıklarını açıklayan bir dilekçe ile 14 Şubat 2014 günü akşamına kadar Bölüm Başkanlığımıza başvurmaları halinde, kendilerine özel grup olarak akşam saatlerinde laboratuvar çalışması yaptırılacaktır.
27 Şubat 2014
Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ
Bölüm Başkanı
DERS PROGRAMININ UYGULANMASI
2013‐2014 Öğretim yılı Bahar yarıyılı ders programında dersi çakışan öğrencilerin eğitim‐öğretimlerini aksatmamak için aşağıdaki hususlar uygulanacaktır.
Öğrencilerin farklı sınıf derslerinin çakışması nedeniyle program değişikliği yapılmayacaktır.
Seçmeli ders tercihlerinde programda çakışma sorunu olmayanlar seçilmelidir.
Genel not ortalaması en az 1.5 olan ve haftada en fazla 32 saat derse yazılan öğrenciler ile 11 Kredilik ek ders uygulamasına tabi öğrenciler için aşağıdaki kolaylıklar sağlanacaktır. Bu koşulları sağlamayan öğrenciler öncelikli olarak önceki yıllardaki derslerini çakışma olmayacak şekilde alıp, devam edip geçmeyi hedeflemelidir.
Programda dersi çakışan 1. Öğretim öğrencileri 1. Öğretimin diğer grubuyla derse girebilirler. Diğer grup dersinin de çakışması halinde eğer ders Türkçe ise 2. Öğretim Elektronik ve Haberleşme grubu ile derse girebilirler. İngilizce dersler 1. Öğretimle İngilizce alınmak zorundadır.
Programda dersi çakışan 2. Öğretim öğrencileri 2. Öğretimin diğer grubuyla derse girebilirler. Diğer grup dersinin de çakışması halinde 1. Öğretim Elektronik ve Haberleşme grubu ile derse girebilirler. Bulundukları programın diğer grubuyla ya da diğer öğretim programıyla derse girmek isteyen öğrencilerin yazıldıkları dersleri gösteren transkript çıktısı ve çakışmayı gösteren ders programını ekledikleri bir dilekçeyle bölüm başkanlığına baş vurmaları gerekmektedir.
Bu başvuruyu yapanlar ilgili ders sorumlularına bildirilerek derslere kabulü sağlanacaktır. Bölüm başkanlığının onayı olmadan kendi programı dışında başka grup ya da program dersine girilmesine izin verilmeyecektir.
Elektrik ve Kontrol grubu daha kalabalık olduğu için dersliklerde yer sorunu yaşanmaktadır. Bu nedenle farklı programdan derse devam edecek olan öğrenciler Elektronik ve Haberleşme grubuyla derse girmeye yönlendirilmektedir.
Farklı programla derse girenler kendi programlarındaki sınavlara girmek zorundadırlar.
Ders çakışmasını belgeleyemeyenler, genel not ortalaması 1.5 den küçük olanlar ve 32 saatten fazla derse yazılanlar bu uygulamadan yararlanamayacaktır.
Ders ekleme çıkarma haftasından sonra gelen öğrenci istekleri dikkate alınmayacaktır.
14:00
Download

II. Öğretim - KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği