GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ
Daire
Adı
Daire
Başkanı/Koordinatör
Yedek
Görevli
Kamil Önder
ERGÜN
Füsun
SAVAŞER
Görevler
Görevli
Yedek Görevli
Yayın ve Rapor Koordinasyon Sorumlusu
Tuğba DİNÇER
Yayın ve Rapor Koordinasyon Görevlisi
Ayla AKKAYA
Tuğba DİNÇER
Para Politikası ve Enflasyon Sorumlusu
Merve ÖNDER
Damla TOPÇUOĞLU
Para Politikası ve Enflasyon Görevlisi
Damla TOPÇUOĞLU
Merve ÖNDER
İstihdam ve Sosyal Politikalar Grubu Sorumlusu
Merve ÖNDER
İstihdam ve Sosyal Politikalar Grubu Görevlisi
Ayla AKKAYA
Merve ÖNDER
Kamu Maliyesi ve Borç Yönetimi Sorumlusu
Nergiz BAYAR
Zafer ZÖNGÜR
Kamu Maliyesi ve Borç Yönetimi Görevlisi
Zafer ZÖNGÜR
Nergiz BAYAR
Milli Gelir ve Üretim Grubu Sorumlusu
H.Uğur ÇELEBİ
Milli Gelir ve Üretim Grubu Görevlisi
Gülsüm YILMAZ
Dünya Ekonomisi Sorumlusu
Yeliz DANIŞMAN
Dünya Ekonomisi Görevlisi
Hüseyin SEÇEN
Yurt İçi Finansal Piyasalar ve Bankacılık Sektörü Sorumlusu
Funda MAKİNECİ
Yurt İçi Finansal Piyasalar ve Bankacılık Sektörü Görevlisi
Zehra EKŞİLİ
Funda MAKİNECİ
Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi Sorumlusu
Taylan İNANLI
Abdulcelil ALIŞKAN
Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi Görevlisi
Abdulcelil ALIŞKAN
Taylan İNANLI
İngilizce Editör Sorumlusu
Çağla KARATEPE
Yeliz DANIŞMAN
Ayla AKKAYA
Zafer ZÖNGÜR
Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi
Abdulcelil ALIŞKAN
Füsun SAVAŞER
Kamil
Önder
ERGÜN
veya
İsmail
ERASLAN
Tuğba DİNÇER
Ayla AKKAYA
Nergiz BAYAR
Gülsüm YILMAZ
H.Uğur ÇELEBİ
Funda MAKİNECİ
Hüseyin SEÇEN
Yeliz DANIŞMAN
Yeliz DANIŞMAN
Zehra EKŞİLİ
Kütüphane Hizmetleri ve Yayın Birimi
Selma ÇALIŞKAN
Nazlı ACAR, Dursun DİŞKAN
Kütüphane Görevlisi (1)
Nazlı ACAR
Aliye ALKAN
Kütüphane Görevlisi (2)
Aliye ALKAN
Nazlı ACAR
Kütüphane Dağıtıcısı
Abdurrahman BÜBER
Hüsnü İYİDOĞAN
Kütüphane Hizmetlisi
Nafi HIZAR
Abdurrahman BÜBER
Yayın Görevlisi (1)
Dursun DİŞKAN
Nihan KAPUCUOĞLU
Yayın Görevlisi (2)
Nihan KAPUCUOĞLU
Selma ÇALIŞKAN
Yayın Dağıtıcısı
Hüsnü İYİDOĞAN
Abdurrahman BÜBER
Zekeriya ÜNAL
Özden Nurdan ESEN YASUL
Özden Nurdan ESEN YASUL
Zekeriya ÜNAL
Kütüphane Hizmetleri Birimi Şube Yöneticisi
Kütüphane Hizmetleri
Yayın Hizmetleri
Eğitim Birimi
Eğitim Birimi Şube Yöneticisi
Eğitim Hizmetleri
Eğitim Görevlisi
Evrak-Arşiv Birimi
Zekeriya ÜNAL
İlknur KAYAÜSTÜ
Evrak Görevlisi (1)
İlknur KAYAÜSTÜ
Nefide ACER
Evrak Görevlisi (2)
Nefide ACER
İlknur KAYAÜSTÜ
Evrak Dağıtıcısı
Adıgüzel BAŞKAYA
Abdurrahman BÜBER
Personel Görevlisi (1)
Ayten YILDIRIM
Özden Nurdan ESEN YASUL
Personel Görevlisi (2)
Özden Nurdan ESEN YASUL
Ayten YILDIRIM
Personel Görevlisi (3)
Semra YILMAZ
Ayten YILDIRIM
İç Kontrol Eylem Planı Görevlisi
Özlem GÜÇLÜ
Özden Nurdan ESEN YASUL
Mutemet
Metin ÇÖRDÜKÇÜ
Mehmet ŞAHİN
Bütçe Tahakkuk ve Satınalma Görevlisi (1)
İlhan ÇETİN
Yeter ÖĞÜT
Bütçe Tahakkuk ve Satınalma Görevlisi (2)
Yeter ÖĞÜT
İlhan ÇETİN
Harcırah ve Telif Ödemeleri Görevlisi
Ali KOÇAK
Mehmet ŞAHİN
Taşınır İşlem Görevlisi
Mehmet ŞAHİN
Ali KOÇAK
Destek Hizmetleri Dairesi
Evrak-Arşiv Birimi Şube Yöneticisi
Evrak-Arşiv Hizmetleri
Personel Birimi
Bütçe Tahakkuk ve Satınalma Birimi
Mütercim-Tercümanlık Hizmetleri Birimi
Yeliz KILIÇ
Aziz DEVECİ
Diğer Görevli
Yönetici Sekreterliği Birimi
Makam Sekreteri
Necla AKI
Şahinde BAKAT
Daire Başkanlıkları Sekreterleri
Filiz CEBECİ
İlknur DOĞAN
Fotokopi ve Depo Görevlisi
Rıza KEÇECİ
Diğer Görevli
Daire
Adı
Daire
Başkanı/Koordinatör
Yedek Görevli
Görevler
Görevli
Ali Mercan AYDIN
İsmail
ERASLAN
Stratejik Yönetim Görevlisi 1
Ahmet Emre ÖZ
Stratejik Yönetim Görevlisi 2
Ahmet Cemil KURNAZ
Stratejik Yönetim Görevlisi 3
Nalan BAYRAKTAR
Stratejik Yönetim Görevlisi 4
Nazife DEMİRHAN
Stratejik Yönetim Görevlisi 5
Gülşah KARAKUŞ
Stratejik Yönetim Görevlisi 6
Yasemin ERDİNÇ
Yedek Görevli
Diğer Görevli
Esra AYDEMİR
Cari Bütçe Hazırlama Sorumlusu
Ayşe KAYMAK
Diğer Görevli
Belgin TAŞAN
Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Dairesi
Yakup SAYGILI
Yatırım Bütçesi Hazırlama Sorumlusu
İslam İNCE
Diğer Görevli
Belgin TAŞAN
Esra AYDEMİR
Kesin Hesap Hazırlama Sorumlusu
Ayşe KAYMAK
Diğer Görevli
Belgin TAŞAN
İslam İNCE
Taşınır İşlemleri Sorumlusu
Yakup SAYGILI
Diğer Görevli
Ödül ERTEKİN
Bülent KURTULUŞ
Harcama Yönetimi Modülü Sorumlusu
Serpil YARIMDAĞ
İslam İNCE
Diğer Görevli
Ödül ERTEKİN
Abdullah YÜCE
Alacak Takip Sorumlusu
Nuran BARKÇIN
Diğer Görevli
Hakan EGER
Uçuş Millerinin Takibi ve Biletleme Hizmeti Görevlisi
Bülent KURTULUŞ
Songül SARIKAYA
Diğer Görevli
Serpil YARIMDAĞ
Bülent KURTULUŞ
Ön Mali Kontrol İşlemleri Görevlisi
Songül SARIKAYA
Diğer Görevli
Hakan EGER
Mevzuatı Geliştirme ve İç Kontrol
Eylem Planı Dairesi
Meltem ÇETİNKAYA
Seyfeddin KOÇUM
İç Kontrol AR-GE ve Eylem Planı Koordinatörü
Işılda ARSLAN
Arzu TUGCU
İç Kontrol AR-GE ve Eylem Planı Görevlisi 1
Arzu TUĞCU
Işılda ARSLAN
İç Kontrol AR-GE ve Eylem Planı Görevlisi 2
Oğuz POLATTAŞ
Nazan YİĞİT GÜNDÜZ
İç Kontrol AR-GE ve Eylem Planı Görevlisi 3
Nazan YİĞİT GÜNDÜZ
Oğuz POLATTAŞ
İç Kontrol AR-GE ve Eylem Planı Görevlisi 4
Ercan GÜLLER
Oğuz POLATTAŞ
Büşra ÇAKIM
İç Kontrol AR-GE ve Eylem Planı Görevlisi Yardımcısı
Melek ERDAĞI
Diğer Görevli
Erdem Yağız AYKAÇ
İsmail ERASLAN
Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi
Ali Mercan
AYDIN veya
Füsun
SAVAŞER
Ali Mercan
AYDIN
İç Kontrol İstatistik Görevlisi
Gönül SÜMEROĞLU
Mevzuatı Geliştirme Görevlisi
Hanifi GÜMÜŞ
Yönetim Bilgi Sistemi Görevlisi 1
Atilla ÇAKIR
Yönetim Bilgi Sistemi Görevlisi 2
Fecir ŞENGÖZ ÇELİK
Yönetim Bilgi Sistemi Görevlisi 3
Ferhan ERGÜN
Yönetim Bilgi Sistemi Görevlisi 4
Melek ERCAN DEDE
Yönetim Bilgi Sistemi Görevlisi 5
Ayça KAYA
Yönetim Bilgi Sistemi Görevlisi 6
Emrah Kürşat ÇAKIR
Melek ERDAĞI
Erdem Yağız AYKAÇ
Gönül SÜMEROĞLU
Fecir ŞENGÖZ ÇELİK
Ferhan ERGÜN
Atilla ÇAKIR
Ferhan ERGÜN
Atilla ÇAKIR
Melek ERCAN DEDE
Fecir ŞENGÖZ ÇELİK
Ferhan ERGÜN
Ferhan ERGÜN
Melek ERCAN DEDE
Melek ERCAN DEDE
Bilgi İşlem Birimi
Bilgi İşlem Görevlisi 3
Olgun DURAN
Bilgi İşlem Görevlisi 4
İbrahim Halil DURDU
Bilgi İşlem Görevlisi 6
Fatih AKTAŞ
Çağrı Merkezi Görevlisi
Özlem GÜÇLÜ
Mustafa Kubilay KARATAŞ
Mustafa VARGÜN
Mustafa VARGÜN
İbrahim Halil DURDU
Mustafa Kubilay KARATAŞ
Olgun DURAN
Mustafa Kubilay KARATAŞ
Mustafa VARGÜN
Mustafa Kubilay KARATAŞ
Mustafa VARGÜN
Olgun DURAN
İbrahim Halil DURDU
Fatih AKTAŞ
Donanım Görevlisi
Şerife ÖNALDI
Safiye ATAKOĞLU
Donanım ve Microsoft Office Programı Görevlisi
Safiye ATAKOĞLU
Şerife ÖNALDI
Bilgi İşlem Sorumlusu
Gülistan SEVGİ
Bilgi İşlem Görevlisi 1
Mustafa Kubilay KARATAŞ
Bilgi İşlem Görevlisi 2
Mustafa VARGÜN
Download

görev tanımı çizelgesi