HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
KOMİTE ÜYELERİ
1. Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Levent ÖZDEMİR
2. Prof. Dr. M. Zahir BAKICI (Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
3. Rahmiye GÜLTEKİN (Başmüdür)
4. Doç. Dr. Ersin TUNCER (Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
5. Yrd. Doç. Dr Ahmet Cemil İSPİR (Anestezi ve Rea. Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
6. Yrd. Doç. Dr. Birsen YÜCEL Radyasyon Onkoloji Öğretim Üyesi)
7. Ergül KOÇAK (Başhemşire)
8.Nezahat DEMİRKAYA (Başhemşire)
9. Uzm. Hem. Şule AYDIN (Kalite Direktörü)
10. Osman KATI (Bilgi İşlem Sorumlusu)
11. Ecz. Fatime BEYTÜT (Sorumlu Eczacı)
12. Şemsi KILIÇ (Sorumlu Hemşire)
13. Nurgül TÜRKMEN (Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sağlık Teknikeri)
Download

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ KOMİTE ÜYELERİ 1. Başhekim