KOMİTE ADI
1. Enfeksiyon Kontrol Komitesi
2. Tıbbi Cihaz Yönetimi Komitesi
3. Tesis Güvenliği Komitesi
4. Bilgi Yönetimi Tıbbi Kayıt Komitesi
ve Bilgi Güvenliği Komitesi
5. Hasta ve Çalışan Şikayet ve Öneri
Değerlendirme Komitesi
7. Temizlik Komitesi
SIR
A
NO
ORTOMEDİCA HASTANESİ KOMİTE ÜYE LİSTESİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
1
2
3
4
KOMİTEDEKİ GÖREVİ GÖREVİ
Başkan
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Üye
Başhemşire
Üye
Dahiliye Uzmanı
Üye
Kalite Yönetim Direktörü
Üye
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Üye
Anestezi Uzmanı
Üye
Eczacı
Üye
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Üye
Beyin Cerrahisi Uzmanı
Üye
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Üye
Ortopedi Servis Sorumlusu
Üye
EYBÜ Sorumlusu
Başkan
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Üye
Satın Alma Sorumlusu
Üye
Kalite Yönetim Direktörü
Üye
Başhemşire
Başkan
Başhemşire
Üye
Başhekim Yrd.
Üye
Laboratuar Sorumlusu
Üye
Kalite Yönetim Direktörü
Üye
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Üye
Satın Alma Sorumlusu
Üye
Bilgi işlem Sorumlusu
Üye
Güvenlik Amiri
Başkan
Kalite Yönetim Direktörü
Üye
Başhekim Yrd.
Üye
Başhemşire
Üye
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Üye
Hasta hizmetleri sorumlusu
Üye
Bilgi işlem Sorumlusu
Üye
Satın Alma Sorumlusu
Üye
Arşiv Sorumlusu
Başkan
Hasta Hakları Sorumlusu
Üye
Başhekim
Üye
Başhekim Yrd.
Üye
Başhemşire
Başkan
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Üye
Başhekim Yrd.
Üye
Başhemşire
Üye
Kalite Yönetim Direktörü
8. Kan Transfüzyonu Komitesi
9. Eğitim Komitesi
10. Hasta ve Çalışan Güvenliği
Komitesi
13. Antibiyotik Kontrol Komitesi
14. Akıllı İlaç Kullanım Komitesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
Başkan
Dahiliye Uzmanı
Üye
Başhekim
Üye
Başhekim Yrd.
Üye
Başhemşire
Üye
Kalite Yönetim Direktörü
Üye
Genel Cerrahi Uzmanı
Üye
Beyin Cerrahisi Uzmanı
Üye
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Üye
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Üye
Laboratuar Sorumlu Teknikeri
Üye
Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Başkan
Başhekim
Üye
Eğitim Koordinatörü
Üye
Kalite Yönetim Direktörü
Üye
Başhemşire
Üye
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Üye
Ortopedi Servis Sorumlusu
Üye
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Üye
Acil Servis Sorumlu Hemşiresi
Başkan
Başhekim
Üye
Başhemşire
Üye
Dahili ve Cerrahi Servis Sorumlusu
Üye
Kalite Yönetim Direktörü
Üye
Dahiliye Uzmanı
Üye
Biyokimya Uzmanı
Üye
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Üye
Eczacı
Üye
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Üye
Acil Servis Sorumlu Hemşiresi
Üye
Bilgi İşlem Sorumlusu
Üye
Güvenlik Amiri
Başkan
Enfeksiyon Hastalıkları Uzm
Üye
Başhemşire
Üye
Kalite Yönetim Direktörü
Üye
Dahiliye Uzmanı
Üye
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Üye
Genel Cerrahi Uzmanı
Üye
KBB. Uzm.
Üye
Eczacı
Üye
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Üye
Laboratuar Sorumlu Teknikeri
Başkan
Üye
Eczacı
Üye
Başhekim Yrd.
Başhemşire
Üye
Kalite Yönetim Direktörü
Üye
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Üye
Hasta Hakları Sorumlusu
Download

Dökümanı İndir - Ortomedica Hastanesi