ÖZEL İRMET HOSPİTAL HASTANESİ
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
TEŞKİL LİSTESİ
Aşağıda isimleri belirtilen personelimiz hastanemizde, Hasta Güvenliği Komitesi
olarak belirlenmiştir. İlgili personelin konu hakkında bilgilendirilmesini ve gerekli
düzenlemelerin yapılmasını rica ederim.
02/08/2014
Op. Dr. Ahmet TÜRKER
BAŞHEKİM
ADI SOYADI
GÖREVİ
1
Dr.Hakkı Burç BAYKARAN
Kaliteden SorumluBaşhekim Yardımcısı
2
Alper ATASOY
Hastane Müdürü
3
Gülcan ÖZDEMİR
4
5
6
Uzm. Dr. Volkan DEMİR
Op.Dr. Nurullah Burak
KORKMAZ
Uzm. Dr. Günay KAYA
Başhemşire, Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi, Kalite Yönetim Direktörü
Dahiliye Uzmanı
Genel Cerrahi Uzmanı
7
Uzm.Dr. Adil YURDAKOÇ
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanı
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
8
Yılmaz PARMAKSIZ
Bilgi İşlem Sorumlusu
9
Tamer BİÇER
İlaç Deposu/Satınama Sorumlusu
10
Şerife YÜRÜK
Klinikler Kalite Sorumlusu
11
İsmigül BAŞKIR
Laboratuar Kalite Sorumlusu
12
Esen MAHANOĞLU
Acil Servis Hemşiresi
13
Ayşe BALABAN
Yönetim Hizmetleri Kalite Sorumlusu
TEBLİĞ İMZASI
Download

Hasta Güvenliği Sorumlu Ekibi