KALİTE KOORDİNASYON KURULU
Dr.Bekdaş TEKİN
Kalite Yönetim
Temsilcisi
Genel Müdür Yard.
Dr.M.Deniz
Köseoğlu
Başhemşire
Figen Erkan
Biyokimya Uzmanı
Dr.Ümit Sondaç
Ameliyathane
sorumlu hekimi
Dr.Ali Uzuner
Sorumlu Hemşire
Gülhan Seven
Sorumlu Hemşire
Ayşe Demir
Sorumlu Hemşire
F.Aysu Oğuz
Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi
Tuba İşgören
Bilgi İşlem Faik
Özcan
Sorumlu Hemşire
Ülkü Sevimler
Sorumlu Hemşire
Leyla Gökdoğan
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
GENEL MÜDÜR
DR. BEKDAŞ TEKİN
Genel Cerrahi Uzmanı
Dr.Hüseyin Kan
Yoğun BakımAmeliyathane
sorumlusu Dr.Ali
Uzuner
Dahiliye Uzmanı
Dr.A.Yaman Ersoy
Eczacı Oğuzhan Şengül
Başhemşire Figen
Erkan
Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi Tuba
İşgören
TEMİZLİK KOMİTESİ
GENEL MÜDÜR YARD.
DR. M.DENİZ KÖSEOĞLU
Başhemşire
Figen Erkan
Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi
Tuba İşgören
Sorumlu Hemşire Gülhan
Seven
Sorumlu Hemşire
Sorumlu Hemşire
Sorumlu Hemşire
Temizlik Departmanı
Müdürü
Aysu Oğuz
Leyla Gökdoğan
Ayşe Demir
Abdullah Susamcı
ANTİBİYOTİK KONTROL KOMİTESİ
Başhekim Dr.Hüseyin
Kan
Anestezi ve Rea. Uzmanı
Dr. Ali UZUNER
Pediatri Uzmanı Dr.Ali
Türkay
Dahiliye Uzmanı
Dr.A.Yaman Ersoy
Eczacı Oğuzhan Şengül
Başhemşire
Figen ERKAN
Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi Tuba İşgören
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU
Genel Müdür
Dr.Bekdaş Tekin
İş Sağlığı uzmanı
Genel Müdür
Yard. Dr.M. Deniz
Köseoğlu
İnsan Kaynakları
Müdürü Zekiye
Özdemir
İş Yeri Hekimi
Başhemşire Figen
Erkan
Enfeksiyon
Kontrol Hemşiresi
Tuba İşgören
Tıbbi Birimler
Sorumlusu F.Aysu
Oğuz
İdari Birimler
sorumlusu Ali Rıza
ALICI
Ulaşım Hizmetleri
Mehmet Çevik
Radyoloji birimi
Sorumlusu Öznur
Yılmaz
Biyomedikal
Murat Güney
Teknik servis
Sorumlusu Serkan
Baş
Mutfak hizmetleri
Elgiz Ceylan
Temizlik
Hizmetleri
Güvenlik
Hizmetleri Özgür
Sağlam
HASTA HAKLARI KOMİTESİ
Hasta Hakları
Sorumlusu
Dr.İsmail Yetkin
Başhemşire
Figen Erkan
Hasta Kabul
Hizmetleri
Arzu Özen
Yönetim Sekreteri
Hülya Abacı
ORGAN NAKLİ KOMİTESİ
Genel Müdür
Dr. Bekdaş Tekin
Anestezi uzmanı
Dr.Ali Uzuner
Genel Yoğun Bakım
Sorumlu Hemşiresi
Ayşe Demir
KVC YB hemşiresi
Seyit Kaygusuz
Güvenlik Amiri
Özgür Sağlam
TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Teknik servis
sorumlusu Serkan
Baş
Genel Müdür Yard.
Dr. M. Deniz
Köseoğlu
Başhemşire Figen
Erkan
Biyomedikal Murat
Güney
Sorumlu Hemşire
Ayşe Demir
Güvenlik Amiri
Özgür Sağlam
BAŞHEKİM
DR.HÜSEYİN KAN
KALİTE YÖNETİM
TEMSİLCİSİ
RADYOLOJİ
SORUMLUSU
POLİKLİNİK
SORUMLUSU
DR.BEKDAŞ TEKİN
ÖZNUR YILMAZ
ALİ RIZA ALICI
TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Biyomedikal Murat
Güney
Sorumlu Hemşire
Leyla Gökdoğan
Sorumlu Hemşire
Gülhan Seven
Sorumlu Hemşire
Ayşe Demir
Radyoloji Birimi
sorumlusu Öznur
Yılmaz
Laboratuvar
sorumlu teknisyeni
İlkay Göçeroğlu
Hemodiyaliz
Sorumlu hemşiresi
Kamile Kızılelma
SOSYAL KOMİTE
Başhemşire Figen
Erkan
Çağrı Merkezi
Sorumlusu Saadet
Kıliş
Sorumlu Hemşire
Ülkü Sevimler
Resmi İşler Ali Kiriş
Poliklinik Sekreteri
Fatih Avcı
TRANSFÜZYON KONTROL KOMİTESİ
Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dr.Erdil Topçu
Ortopedi Uzmanı
Dr. Batur Işık
Kadın Hast. Doğum Uzmanı
Dr. Mahmut Coşar
Başhekim Dr. Hüseyin Kan
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Dr. Mehdi Zengin
Anestezi Umanı Dr. Ali
Uzuner
Pediatri Uzmanı Dr. Ali
Türkay
Başhemşire Figen Erkan
Transfüzyon Merkezi
Sorumlu Hekimi Dr. Ümit
Sondaç
Transfüzyon Merkezi Sorumlu
Teknikeri Hacı Baş
Arşiv-İstatistik Kader Ural
Sorumlu Hemşire Ülkü
Sevimler
Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi Tuba İşgören
Sorumlu Hemşire Ayşe
Demir
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
ECZACI
OĞUZHAN ŞENGÜL
GENEL MÜDÜR
BAŞHEKİM
DR. BEKDAŞ TEKİN
DR. HÜSEYİN KAN
ANESTEZİ VE REA.
UZMANI
DR. ALİ UZUNER
KBB UZMANI
DAHİLİYE UZMANI
DR. ALİ DULUM
DR. AZİZ GÜRSOY
ACİL SERVİS SOR.
HEKİMİ
DR. İSMAİL YETKİN
ÜROLOJİ UZMANI
BAŞHEMŞİRE
EĞİTİM HEMŞİRESİ
DR.H.TANER ŞİMŞEK
FİGEN ERKAN
TUBA İŞGÖREN
RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
GENEL MÜDÜR
DR. BEKDAŞ TEKİN
GENEL MÜDÜR YARD.
DR. M.DENİZ
KÖSEOĞLU
RADYOLOJİ UZMANI
DR. HAKAN ALTAY
RADYOLOJİ TEKNİKERİ
SORUMLUSU
ÖZNUR YILMAZ
RADYOLOJİ TEKNİKERİ
NESRİN EMİROĞLU
EĞİTİM KOMİTESİ
BAŞHEKİM
DR. HÜSEYİN KAN
BİYOKİMYA UZMANI
ANESTEZİ UZMANI
BAŞHEMŞİRE
PSİKOLOG
EĞİTİM HEMŞİRESİ
DR. ÜMİT SONDAÇ
DR. ALİ UZUNER
FİGEN ERKAN
İLKAY KARGI
TUBA İŞGÖREN
KALİTE BİRİMİHEMŞİRE
ÜLKÜ SEVİMLER
ÖN BÜRO GÖREVLİSİ
ARZU ÖZEN
KALİTE YÖNETİM
TEMSİLCİSİ
RADYOLOJİ
SORUMLUSU
DR.BEKDAŞ TEKİN
ÖZNUR YILMAZ
BİNA TURU EKİBİ
GENEL MÜDÜR/KALİTE
YİÖNETİM TEMSİLCİSİ
DR. BEKDAŞ TEKİN
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
DR. M. DENİZ
KÖSEOĞLU
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
BAŞHEMŞİRE
NAZİF YİTMEZ
FİGEN ERKAN
TEKNİK SERVİS
SORUMLUSU
SERKAN BAŞ
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
BAŞHEKİM
DR. HÜSEYİN KAN
BİYOKİMYA UZMANI
İŞ YERİ HEKİMİ
BAŞHEMŞİRE
DR. ÜMİT SONDAÇ
DR. AZİZ GÜRSOY
FİGEN ERKAN
ENFEKSİYON KONTROL
KOMİTESİ
KALİTE BİRİMİHEMŞİRE
RADYOLOJİ
SORUMLUSU
TUBA İŞGÖREN
ÜLKÜ SEVİMLER
ÖZNUR YILMAZ
GÜVENLİK
ATT
ÖZGÜR SAĞLAM
AYŞE DEMİR
KALİTE YÖNETİM
TEMSİLCİSİ
POLİKLİNİK
SORUMLUSU
DR. BEKDAŞ TEKİN
ALİ RIZA ALICI
PSİKOLOG
İLKAY KARGI
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
BAŞHEKİM
DR. HÜSEYİN KAN
BİYOKİMYA UZMANI
DR. ÜMİT SONDAÇ
GENEL MÜDÜR YARD.
DR. M. DENİZ KÖSEOĞLU
GÖĞÜS HAST. UZMANI
DR. MURAT KAYA
ANESTEZİ VE REA.
UZMANI
DR. TAHİR GÜVEN
BAŞHEMŞİRE
FİGEN ERKAN
BİLGİ İŞLEM
FAİK ÖZCAN
RADYOLOJİ
SORUMLUSU
ÖZNUR YILMAZ
KALİTE BİRİMİ-HEMŞİRE
ÜLKÜ SEVİMLER
ECZACI
OĞUZHAN ŞENGÜL
KALİTE YÖNETİM
TEMSİLCİSİ
DR.BEKDAŞ TEKİN
ATT
AYŞE DEMİR
POLİKLİNİK
SORUMLUYSU
ALİ RIZA ALICI
ANKET DEĞERLENDİRME EKİBİ
GENEL MÜDÜR
DR. BEKDAŞ TEKİN
BAŞHEKİM
DR. HÜSEYİN KAN
İNSAN KAYNAKLARI
MÜDÜRÜ
ZEKİYE MUSAOĞLU
ÖZDEMİR
BAŞHEMŞİRE
EĞİTİM HEMŞİRESİ
KALİTE BİRİMİ-HEMŞİRE
FİGEN ERKAN
TUBA İŞGÖREN
ÜLKÜ SEVİMLER
Download

Komiteler