2014 YILI
HİZMET KALİTE STANDARTLARI
EĞİTİM PLANI
Doküman No
YÖN.PL002
ilk Yayın Tarihi
20.03.2013
Revzyon Tarihi
Revizyon No
Hasta Başı Test Cihaz Kullanımı
H.G-Hasta Kimlik Doğrulaması
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
CPR (İlk Yardım) Eğitimi
Acil Durum Yönetimi ve HAP Eğitimi
Güvenlik Raporlama Sistemi
El Hijyeni
Hasta ve Çalışan Güvenliği
Sözel İstem Eğitimi
Mavi Kod
Beyaz kod
Hasta Hizmetleri Eğitimleri
Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
İş Yeri Hekimi
31.03.2014
İş Yeri Hekimi
31.03.2014
İş. Güv. Uzmanı
03.04.2014
Kalite Direktörü
03.04.2014
Kalite Direktörü
08.04.2014
Kalite Direktörü
08.04.2014
İş Yeri Hekimi
11.04.2014
İş Yeri Hekimi
11.04.2014
Kalite Direktörü
08.05.2014
Kalite Direktörü
08.05.2014
Prof. Dr.K.Çetinkaya
12.05.2014
Prof. Dr.K.Çetinkaya
12.05.2014
İş Yeri Hekimi
19.05.2014
İş Yeri Hekimi
19.05.2014
Kalite Direktörü
26.05.2014
Kalite Direktörü
26.05.2014
Prof. Dr.K.Çetinkaya
30.05.2014
Prof. Dr.K.Çetinkaya
30.05.2014
Kalite Direktörü
09.06.2014
İDARİ
25.03.2014
GÜVENLİK
İş. Güv. Uzmanı
MUTFAK
25.03.2014
TEMİZLİK
İş. Güv. Uzmanı
DİĞER
SAĞ PER
21.02.2014
22.02.2014
14.03.2014
15.02.1014
ANESTEZİ
TEKNİSYENİ
Başhemşire Yardımcısı
Başhemşire Yardımcısı
Başhemşire Yardımcısı
Başhemşire Yardımcısı
ATT
EĞİTİM TARİHİ
HEMŞİRE
EĞİTİMİ
VERECEK KİŞİ
DOKTOR
EĞİTİMİN
KONUSU
GRUP
HEDEF GRUB SAYISI
Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
Atık Yönetimi
Hasta Transferi
Temizlik Hizmetlerine Yönelik Eğt.
Tehlikeli madde Yönetimi
İzolasyon Önlemleri ve Tanımlayıcıları
Yangın Eğitimi ve Tatbikatı
Cerrahi Alan Enfeksiyonları
Kesici Delici Alet Yaralanmaları
Hemşirelik Hizmetlerine Yönelik Eğitim
Hizmet Kalite Standartları
Hizmet Kalite Standartları
İlaç Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Kalite Direktörü
09.06.2014
Kalite Direktörü
23.06.2014
Kalite Direktörü
23.06.2014
Kalite Direktörü
30.06.2013
Kalite Direktörü
30.06.2013
Kalite Direktörü
07.07.2014
Kalite Direktörü
07.07.2017
Kalite Direktörü
14.07.2014
Kalite Direktörü
14.07.2014
Kalite Direktörü
21.07.2014
Kalite Direktörü
21.07.2014
Kalite Direktörü
04.08.2014
Kalite Direktörü
04.08.2014
Prof. Dr.K.Çetinkaya
05.09.2014
Prof. Dr.K.Çetinkaya
05.09.2014
Kalite Direktörü
19.09.2014
Kalite Direktörü
19.09.2014
Başhemşire Yardımcısı
03.10.2014
Başhemşire Yardımcısı
03.10.2014
Kalite Direktörü
24.10.2014
Kalite Direktörü
24.10.2014
Kalite Direktörü
15.11.2014
Kalite Direktörü
15.11.2014
Başhemşire Yardımcısı
29.11.2014
Başhemşire Yardımcısı
29.11.2014
İş Yeri Hekimi
27.12.2014
İş Yeri Hekimi
27.12.2014
Download

Yıllık Eğitim Planı